Україна і світове господарство - Філіпенко А.С. - Світовий банк — загальні відомості

Світовий банк — загальні відомості

Група Світового банку — це міжнародна організація розвитку, мета якої — надавати допомогу країна м-членам на шляху - до економічного та соціального прогресу. Групою було профінансовано понад 6000 операцій у 164 країнах на суму 340 млрд дол. США.

Група Світового банку (the World Bank Group) складається з п'яти тісно асоційованих фінансових інституцій: Міжнародного банку реконструкції й розвитку (МБРР), Міжнародної асоціації розвитку (МАР), Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій (БАТІ) та Міжнародного центру розв'язання спірних питань у сфері інвестицій (МЦРІС). У вузькому значенні під Світовим банком розуміють дві організації — Міжнародний банк реконструкції й розвитку та Міжнародну асоціацію розвитку, яких об'єднує одна центральна мета — сприяння позичальникам у боротьбі з бідністю та в підвищенні життєвих стандартів.

МБРР разом із Міжнародним валютним фондом (МВФ) був створений у грудні 1945 р. після того, як 29 країн підписали Бреттон-Вудську угоду (липень 1944 p.), і на сьогодні є власністю урядів 181 країни. Членами МБРР можуть бути тільки ті країни, які вже є членами МВФ. МАР була створена в 1960 р. з метою надання допомоги країнам, що розвиваються. Членство в МАР відкрите для всіх членів МБРР, нині їх налічується 160.

МБРР та МАР здійснюють свої операції в країнах із середнім та низьким рівнем економічного розвитку — надають кредити для реалізації проектів і програм економічного та соціального розвитку, що передбачають підвищення життєвого рівня населення внаслідок зростання продуктивності праці.

Діяльність Світового банку має на меті не максимізацію прибутку, а надання кредитів на цілі розвитку за найнижчою вартістю. Кредитування здійснюється Світовим банком за умови дотримання позичальником таких принципів. По-перше, позики та кредити надаються Банком для фінансування проектів тільки в тому разі, якщо доступ позичальника до інших дешевих кредитних ресурсів обмежений. Як правило. Банк кредитує проекти в країнах з

Таблиця 1

Галузева та географічна структура кредитування МБРР/МАР у країнах світу, станом на 30.06.2000 р., сукупно за 1990—2000 рр.

Напрям фінансування

Україна*

Країни Європи та Центральної Азії

Країни Латинської Америки

Усього

МЛН ДОЛ. США

%

млн дол. США

%

млн дол. США

%

млн дол. США

%

Багатогалузеве кредитування

Водопостачання та каналізація

Гірничорудна промисловість

Довкілля

Економічна політика

Електроенергетика та інші галузі енергетики

Розвиток міст

Нафта й газ

Освіта

Охорона здоров'я, харчування,народонаселення

Промисловість

Розвиток приватного сектора

Сільське господарство

Соціальна сфера

Телекомунікації

Транспорт

Управління державним сектором

Фінансовий сектор

315.80

570,00

649.30

17,00

610.00

332.00

2,6

43.40

300,00

11.1

20.1

22.9

0.6

21.5

11.7

0.1

1.5

10.6

1378.50 1109.80

1985.30 384,00 8574.60

3291.20 1854.00 1630.80 965.30

1203.00 0.00

2485.30 2434.00 1860.80 465

3635,10 1334.70 2461,30

3.7 3.0

5.4 1.0 23.1

8.9 5.0 4.4 2,6

3.2 0.0

6.7 6.6 5.0 1,3

9.8 3.6 6.6

1270.40

2615.80

533.50

1783.20

5066.80

1022.80 1861.80 484.20 5466.60

3502.40 0.00

1530.50 4591,80 3888,50 15.9

6939.90 3913.80 7032.90

2.5 5.1

1.0 3.5 9.8

2.0 3.6 0.9 10.6

6.8 0.0

3,0 8.9 7.5 0.0

13.5 7.6 13.7

3407.40 6739.60

3058.80 4774.20

20 026.40

17153.80 7586.80 4625.90

10 752.00

6042,50 656.40

4580.70

15700.40 7712,50 1925.40

21396.50 7592,20

19 057.80

2.1 4.1

1.9 2,9 12.3

10,5 4.7 2.8 6.6

3.7 0.4

2.8 9.6 4.7 1.2

13.1

4,7

11,7

Усього

2840.10

100

37052.80

100

51520.80

100

162 789.30

100

перехідною економікою, де кредитний ризик е досить високим і через це звичайні комерційні ставки запозичення підвищені. По-друге, позичальник та гарант мають надати Банкові істотні докази можливості повернення основного боргу та сплати відсотків за кредитом. Кожний кредитний проект, що фінансується Банком, має передбачати прибуток та прийнятний кредитний ризик для країни-позичальника. Водночас фінансовий стан гаранта (стан платіжного балансу країни) мас відповідати вимогам МБРР та МВФ. По-третє, проекти, що підтримуються Світовим банком, мають бути пріоритетними для країни-позичальника. За умов обмеженості кредитних ресурсів можливе фінансування тільки справді швидкоокупних і пріоритетних проектів та програм. Дуже важливою умовою є достатня кваліфікація позичальника для успішної реалізації проекту. Це стосується головним чином тих проектів, які потребують спеціальної експертизи та досвіду на етапах впровадження та супроводження.

Позики МБРР надаються тільки кредитоспроможним позичальникам - урядам, державним установам та приватним підприємствам під урядову гарантію — і тільки під перспективні проекти, що обіцяють високу реальну норму прибутку для економіки країни.

Кредити МАР. на відміну від позик МБРР, надаються на вигідних фінансових умовах урядам найбідніших країн, які не мають можливості позичати на звичайних умовах МБРР. Відсотки за кредитами МАР не стягуються, строки повернення основного боргу становлять 35—40 років.

Таблиця 2

Окремі показники співробітництва з МБРР/М АР деяких країн світу

Показник

Україна

Росія

Польща

Туреччина

Весь світ

ВНП на душу населення у 1999 р., дол. США

750

2 270

3 960

2 900

4 890

Кількість затверджених позик МБРР

17

44

33

178

7615

Сукупна сума позик, млн дол. США

2840.1

11 811.5

5130.2

15 718.7

469 810.8

Наявна заборгованість перед МБРР/МАР станом на 01.07.2000 р.. млн дол. США

1950,0

6721,0

2105,0

3380,0

205 956,0

Взаємовідносини Світового банку й України
Економічний ефект упровадження програм Світового банку в Україні
Глава 4. Україна — європейський банк реконструкції й розвитку
Пріоритети та виклики ринкових перетворень в Україні — погляд ЄБРР
Роль ЄБРР у підтримці реформ в Україні
Ефективність співпраці України з ЄБРР та шляхи її підвищення
Висновки
ВСТУП
Тема 1. Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу
1. Визначення сутності фандрайзингу та основних його понять
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru