Україна і світове господарство - Філіпенко А.С. - Взаємовідносини Світового банку й України

Україна приєдналася до Світового банку 3 вересня 1992 р. Вона стала 167-м членом Банку, здійснивши підписку на 10 908 акцій (0,7 % загальної кількості) акціонерного капіталу на загальну суму 1315.9 млн дол. США.

З першої позики (отримана Україною в 1993 р. на розвиток інститутів державного управління) Світовий банк надає допомогу державі в переході до ринкової економіки, сприяє пом'якшенню негативних наслідків перебудови економіки та прискоренню й поглибленню економічних реформ.

Фінансова та економічна допомога Банку зосереджена на сприянні Україні у стабілізації її економіки, проведенні економічних реформ, поліпшенні стану платіжного балансу. Крім того. Банк сприяє збереженню та розвитку систем соціального захисту, підвищенню їхньої адресності. Діяльність Банку в Україні в 1993—1999 pp. було зосереджено на реалізації таких завдань:

• подолання економічної кризи:

стабілізація економіки (надання позик Stand-by, EFF — разом із МВФ);

макроекономічна реформа;

• сприяння переходові до ринкової економіки:

структурна реформа;

інституційна розбудова;

• підтримка реформи окремих галузей:

енергетика;

сільське господарство;

вугільна промисловість;

фінансовий сектор:

мережа соціального захисту:

розвиток людських ресурсів:

захист довкілля;

інфраструктура.

Для досягнення зазначених завдань Світовий банк застосовує, як правило, такі інструменти:

• позика на впровадження політики;

• інвестиційні позики;

• грантове фінансування;

• аналіз економіки в цілому та галузевий;

• резидентні місії:

• мобілізація ресурсів донорів;

• освіта та підготовка кадрів.

Співробітництво між Україною та групою Світового банку поглибилося з кінця 1994 р., коли почала впроваджуватися програма економічних реформ. Проекти Світового банку, що реалізовувалися в наступні роки, спрямовувалися на підтримку послідовного втілення програми реформ, у тому числі на допомогу в проведенні галузевих реформ, реструктуризацію, реабілітацію та залучення інвестицій.

Виходячи з цільових орієнтирів позик Світового банку, проекти поділяються на системні та інвестиційні. Системні проекти спрямовані на здійснення економічної реформи в Україні, головним чином на реформування державного сектора, структурні й інституцій ні зміни в галузях та секторах економіки. Системні проекти фінансуються виключно шляхом підтримки платіжного балансу та фінансування дефіциту державного бюджету, а обслуговування таких позик здійснюється за рахунок останнього. На сьогодні в Україні впроваджено шість системних проектів на загальну суму 2010 млн дол. США.

Одним із найголовніших напрямів реформ є перетворення в суспільному секторі. Дії уряду України з реформування державних установ та проведення загальної програми реформ підтримувалися Банком шляхом надання Україні двох позик: інституцінної позики (27 млн дол. США) та реабілітаційної позики (500 млн дол. США). Позика за проектом упровадження системи державного казначейства (16 млн дол. США) спрямована на підтримку зусиль уряду щодо створення ефективної системи управління бюджетом із метою поліпшення управління грошовими потоками та виконання бюджету.

Центральним напрямом економічних реформ є проведення приватизації та реформування фінансового сектора. В червні 1996 р. було затверджено позику Банку на розвиток підприємств (310 млн дол.), спрямовану на підтримку лібералізації торгівлі та цін, проведення приватизації, розвитку фондового ринку та здійснення програм післяприватизаційної реструктуризації. Досить успішне впровадження цього проекту сприяло отриманню Україною другої позики на розвиток підприємств (300 млн дол.). Позика на перебудову фінансового сектора (300 млн дол.), яка була затверджена у вересні 1998 р., має сприяти розвиткові банківської системи України.

Одним із найважливіших завдань сьогодні для України є розвиток сільського господарства. Ця традиційно пріоритетна для нашої країни галузь має значний потенціал. Якість українських чорноземів, географічне положення країни надають значні конкурентні переваги українським фермерам. Банк підтримує проведення реформ у сільському господарстві: позика на перебудову сільського господарства (300 млн дол. США) має на меті підтримку заходів з лібералізації торгівлі сільгосппродуктами. приватизації землі та сільськогосподарських підприємств, реструктуризації ферм тощо.

Таблиця 3

Проекти Світовою банку, то реалізуються в Україні, станом на 01.07.2000 р. (млн дол. США)

http://0

http://1

http://2

Другу групу проектів, що підтримуються Світовим банком, становлять інвестиційні проекти — проекти розвитку окремих галузей, секторів економіки, виробництв, фінансування яких здійснюється на умовах самоокупності та обов'язкового внутрішнього співфінансування. В Україні впроваджуються 11 інвестиційних проектів на загальну суму 820 млн дол. США та 15 млн німецьких марок.

Перше місце серед таких позик належить позикам, наданим під реформи в енергетичному секторі. Цей напрям реформ с пріоритетним, оскільки витрати на виробництво енергії в Україні значно більші, ніж у розвинутих країнах.

Програма Світового банку в енергетичному секторі була розроблена на підтримку завдань, спільно визначених Україною та "Групою-7". Програма складається з таких проектів, як проект реабілітації гідроелектростанцій (114 млн дол. США), проект розвитку ринку електроенергії (317 млн дол. США). Інші проекти в енергетичному секторі — проект реабілітації та розширення централізованого теплопостачання м. Києва (200 млн дол.). пілотний проект у вугільній промисловості (16 млн дол.) та позика на перебудову вугільної промисловості (300 млн дол.).

Окремі інвестиційні позики є важливими компонентами системних і спрямовані на їх підтримку. Так, системні позики на розвиток підприємств та перебудову фінансового сектора підтримуються позикою на проект розвитку експорту (70 млн дол. США), кошти якого через банківський сектор шляхом кредитування приватного сектора спрямовуються на розвиток експорто зорієнтованих виробництв. Реформи в сільському господарстві підтримуються позикою за проектом розвитку насінництва (32 млн дол. США), яка мас на меті підвищити продуктивність агросектора та збільшити сільськогосподарський експорт.

Дуже важливим для розвитку міжнародного співробітництва, виходу України на ринки високих технологій є підтримка Світовим банком проекту "Морський старт", що передбачає запуск супутників з морської платформи. Банк гарантує покриття політичних ризиків, пов'язаних із виробництвом та експортом ракет-носіїв "Зеніт" українським заводом "Південмаш".

Перші кроки Банку з підтримки розбудови соціального сектора в Україні за своїми масштабами ще незначні порівняно з іншими витратами — на сьогодні реалізується тільки один проект (проект підтримки системи соціального захисту населення обсягом 2,6 млн дол.). Він передбачає комп'ютеризацію і надання технічної допомоги комунальним та муніципальним службам України. Банк разом з урядом України опрацьовує проект розвитку суспільної інфраструктури, забезпечення зайнятості та поліпшення умов життя в регіонах з високим рівнем соціальної напруженості (програма суспільного розвитку обсягом 200 млн дол.). Розглядаються також проекти підтримки розвитку освіти та охорони здоров'я.

Банк активно підтримує заходи із захисту довкілля в Україні. Два гранти Фонду загального захисту довкілля були надані Україні в 1993 p., третій (проект згортання в Україні виробництва речовин, які руйнують озоновий шар, обсягом 23,2 млн дол.) перебуває на стадії впровадження. Розглядаються ще кілька проектів зі збереження довкілля.

На сьогодні Банк схвалив 16 проектів надання позик, три проекти грантів Фонду загального захисту довкілля на загальну суму близько 3 млрд дол. США та дві угоди про надання гарантій сумою 220 млн дол.

Протягом наступних років Світовий банк готовий надавати Україні фінансову підтримку обсягом до 1 млрд дол. США щорічно за умов послідовного впровадження комплексних реформ та успішного подолання інституційних недоліків. Крім того, в разі поліпшення інвестиційного клімату передбачається збільшення обсягів інвестицій МФК у приватний сектор.

Світовий банк уважає, що Україна має значний середньостроковий потенціал для економічного зростання. Якщо пакет послідовних реформ рішуче впроваджуватиметься, то економіка України може швидко пристосуватися до зовнішніх дестабілізуючих факторів, перейти на рейки стійкого, зовнішньозорієнтованого розвитку і створити всі передумови, аби наздогнати країни, які далеко вперед просунулися шляхом, реформ у регіоні. У цьому випадку економічне зростання, що має спиратися переважно на експортні галузі, могло б досягнути середньої величини у 5 % на рік у середині наступного десятиріччя. Це зменшить безробіття і значно підвищить стандарти життя населення України. Саме такою є спільна мета Світового банку й України.

Економічний ефект упровадження програм Світового банку в Україні
Глава 4. Україна — європейський банк реконструкції й розвитку
Пріоритети та виклики ринкових перетворень в Україні — погляд ЄБРР
Роль ЄБРР у підтримці реформ в Україні
Ефективність співпраці України з ЄБРР та шляхи її підвищення
Висновки
ВСТУП
Тема 1. Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу
1. Визначення сутності фандрайзингу та основних його понять
2. Основи фандрайзингу: принципи, завдання, напрямки діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru