Україна і світове господарство - Філіпенко А.С. - Економічний ефект упровадження програм Світового банку в Україні

Вже сьогодні Банк перетворився на одного з головних кредиторів України: станом на 01.01.2001 р. на МБРР припадало понад 20 % зовнішньої заборгованості - України. Кредитні "ін'єкції" МБРР та МВФ у 1994—1996 рр. відіграли вирішальну роль у подоланні фінансової кризи першої половини 90-х років, стабілізації економічної та фінансової ситуації в Україні.

Довгострокові позики МБРР (стандартний строк — 17 років, "пільговий" період — 5 років, сприятливі фінансові умови — найнижчі ставки запозичення, які сьогодні може отримати Україна на міжнародних фінансових ринках) можуть за певних умов стати добрим каталізатором процесу економічного розвитку країни.

На жаль, економічний ефект упровадження позик МБРР в Україні поки що досить скромний. Кошти, отримані в минулі роки, здебільшого були спрямовані на вирішення соціальних проблем та інституцій ні реформи, тобто на створення передумов для подальшого економічного розвитку. Таке використання запозичень є характерним для початкового періоду економічної трансформації суспільства, і на цьому неодноразово наголошувалося у спільних заявах України і МБРР.

Проте напрями використання позик МБРР у регіонах зі схожим станом соціально-економічного розвитку дуже різняться за своїми пріоритетами. Як видно з табл. І, кошти МБРР головним чином спрямовуються в галузі інфраструктури (транспорт та енергетику) і сільське господарство. Це цілком виправдано як з точки зору оптимального використання позичкових коштів МБРР, так і з погляду специфіки кругообороту промислового капіталу та особливостей функціонування цих галузей.

Галузі інфраструктури малопривабливі для приватного промислового капіталу — їх формування потребує великих капітальних витрат, строк окупності, як правило, перевищує 10 років, а норма прибутку не дуже висока. Тому розвиток інфраструктурних галузей фінансує у більшості розвинутих країн та тих, що розвиваються, держава. Позики Світового банку як за строком, так і за фінансовими умовами якнайкраще відповідають завданням формування інфраструктурних галузей. Галузі промисловості, навпаки, зазвичай доцільно розвивати за допомогою приватного капіталу. Стабілізація економічної ситуації в Україні, очікуване поліпшення інвестиційного клімату внаслідок проведення економічних реформ, у тому числі й за допомогою позик Світового банку, неодмінно сприятимуть вдосконаленню умов комерційного кредитування галузей промисловості України та залученню іноземного капіталу.

На сьогодні співробітництво України зі Світовим банком перебуває ще на початковому етапі, позики Банку поки що створюють тільки передумови переходу до ринкової економіки. Разом з тим кредити Світового банку враховують особливості галузевої структури економіки України — фінансуються насамперед ті галузі та сектори економіки (сільське господарство, енергетика, гірничорудна промисловість), що історично є структуроутворювальними і справляють значний вплив на темпи та напрями розвитку всієї економіки.

Позикам Світового банку притаманний великий внутрішній потенціал. Як показує досвід країн, що досягли сьогодні незаперечних успіхів в економічному розвитку, за рахунок кредитів Світового банку створюються сприятливі передумови для залучення приватного капіталу. Аналіз результатів запровадження позик Світового банку в Україні свідчить, що ця теза ще має дістати своє підтвердження на українському ґрунті. Заданими Рахункової палати України, потенціал позик МБРР використовується ще не зовсім ефективно. Серед причин цього Рахункова палата зазначає недостатньо глибоке технічно-економічне обґрунтування міністерствами та відомствами необхідності залучення коштів МБРР, ускладнену систему управління реалізацією проектів. Унаслідок цього вже анульовано або фактично втрачено для України майже 270 млн дол. США'.

Пріоритетним напрямом співробітництва з МБРР у найближчому майбутньому може стати співпраця в розвитку інфраструктури, зважаючи передусім на те, що більшість об'єктів інфраструктури в Україні не відповідають сучасним вимогам і потребують модернізації або заміни. Особливо це стосується об'єктів енергетики та транспорту. Перші мають зазнати значної модернізації в напрямі різкого зниження енергомісткості та забезпечення енергозбереження, другі (морські порти, аеропорти, автомобільні та залізничні шляхи) слід активно розвивати, щоб якнайповніше використовувати географічні переваги України, стимулювати розвиток зовнішньої торгівлі. Позики МБРР можуть допомогти у здійсненні цих завдань.

Сьогодні Україні необхідно чітко визначити свої наміри щодо напрямів економічного розвитку і, відповідно, свої економічні пріоритети. Економічна політика уряду має стати більш послідовною і рішучою. Тільки на такій основі можна будувати плідні відносини з міжнародними фінансовими організаціями, аби використати їхній потенціал для здійснення економічних перетворень у країні.

Чітка й послідовна позиція урядових і бізнесових кіл України щодо позик Світового банку може перетворити кредитні джерела цієї організації на дійовий важіль національного економічного розвитку.

Глава 4. Україна — європейський банк реконструкції й розвитку
Пріоритети та виклики ринкових перетворень в Україні — погляд ЄБРР
Роль ЄБРР у підтримці реформ в Україні
Ефективність співпраці України з ЄБРР та шляхи її підвищення
Висновки
ВСТУП
Тема 1. Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу
1. Визначення сутності фандрайзингу та основних його понять
2. Основи фандрайзингу: принципи, завдання, напрямки діяльності
3. Донори та способи взаємодії з ними
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru