Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Розділ 9. КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ

Розділ 9. КОМПОНЕНТИ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ

Важливими пріоритетами у використанні інформаційних технологій у сфері зовнішньоекономічної діяльності є запровадження комплексної системи управління ризиками й розвиток систем електронного декларування.

Ураховуючи завдання, покладені Президентом і Урядом України на Митну службу України та спрямовані на наближення митних правил України до світових норм і стандартів, наказом Державної митної служби України від 18 жовтня 2006 р. № 907 затверджено Концепцію створення, упровадження і розвитку системи електронного декларування товарів.

Роль інформаційних технологій у митній справі відображено в Міжнародній конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція, 1999 p.), яка:

— передбачає максимальне практичне використання інформаційних технологій;

— розглядає інформаційні технології як один з принципів митного оформлення, реалізація якого сприятиме спрощенню та гармонізації митних процедур;

— установлює стандартне правило використання інформаційних технологій і засобів електронних комунікацій для вдосконалення митного контролю.

Реалізація процедури електронного декларування товарів дає змогу сформувати необхідні умови для застосування інформаційних технологій на якісно новому рівні й забезпечити запровадження електронного документообігу між митними органами та суб'єктами ЗЕД з використанням механізму електронного цифрового підпису.

Електронну форму декларування орієнтовано на реалізацію єдиного алгоритму автоматизованої обробки відомостей, що заявляються у ВМД, на рівні митних органів з автоматизованим форматно-логічним контролем, аналізу ризиків і виданням різноманітних застережень для посадових осіб митних органів, які здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів.

Положення Концепції ґрунтуються на Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22 травня 2003 р. № 851-IV і "Про електронний цифровий підпис" від 22 травня 2003 p. Ns 852-1V.

Процедура електронного декларування товарів є попередньою операцією, яка покликана сприяти прискоренню митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню передбачених Митним кодексом України митних процедур. Попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до початку митного оформлення товарів і транспортних засобів. Законодавчою підставою для впровадження електронного декларування товарів є ст. 91 Митного кодексу України.

Процедура електронного декларування товарів виконується в такому порядку:

— підприємство заповнює в установленому порядку вантажну митну декларацію в електронному вигляді;

— додає до неї електронні копії документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів;

— формує повідомлення та засвідчує його електронним цифровим підписом;

— передає зазначене авторизоване повідомлення каналами передачі даних за допомогою системи інформаційно-телекомунікаційного комплексу Держмитслужби України "Електронна пошта" до відповідного структурного підрозділу митного органу, де воно буде проаналізовано за допомогою програмного


— забезпечення "Інспектор-2006", або направляє авторизоване повідомлення безпосередньо до Центральної бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби, де воно буде проаналізовано за допомогою відповідних програмно-інформаційних комплексів.

Застосування електронного цифрового підпису в електронних документах здійснюється з використанням послуг акредитованого центру сертифікації ключів відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис". Під час приймання електронних документів здійснюється відповідна процедура перевірки ЕЦП з використанням відповідних програмно-інформаційних комплексів (на рівні митного органу або центральної бази даних), що дає можливість пересвідчитися у цілісності та достовірності електронного документа.

Програмно-інформаційний комплекс (на рівні митного органу - "Інспектор-2006") в автоматичному режимі перевіряє:

достовірність ЕЦП на авторизованому повідомленні;

дотримання структури й формату даних, що встановлюються Держмитслужбою України до документів, які подаються в електронному вигляді;

правильність заповнення електронних копій ВМД та інших документів на предмет відповідності форматно-логічному контролю.

У разі негативних результатів перевірки програмно-інформаційний комплекс формує й направляє декларанту протокол, який містить перелік помилок у ВМД.

У разі позитивних результатів перевірки:

ВМД реєструється з присвоєнням їй реєстраційного номера;

аналізується ризик за ВМД;

формується й направляється декларанту протокол, який містить реєстраційний номер ВМД з діапазону номерів, зарезервованих митним органом, та інформацію про результати контролю в митному органі.

Результати контролю в митному органі містять інформацію про форми митного контролю, необхідні для завершення митного оформлення товарів, що заявляються митному органу шляхом подання паперових примірників документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а саме здійснення митного контролю:

— без пред'явлення товарів для митного огляду;

— з обов'язковим застосуванням окремих форм митного
контролю (перевірка документів, частковий огляд товарів
тощо);

— з обов'язковим проведенням митного огляду тощо.

9.1. Автоматизована система митного оформлення "Інспектор-2006"
Призначення та умови застосування
Налагодження програми
Основні режими роботи
Способи виведення інформації
Введення інформації з митних підрозділів
9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками
Основні поняття
Індикатори ризиків
Застосування нечіткої логіки під час оцінювання ризику
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru