Логістика - Банько В.Г. - Поняття "матеріальні потоки" є ключовим у логістиці

2.1. Поняття матеріального потоку та логістичної операції

Поняття "матеріальні потоки" є ключовим у логістиці

Матеріальні потоки утворюються в результаті транспортування, складування і виконання інших матеріальних операцій із сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами — починаючи з первинного джерела сировини й аж до кінцевого споживача.

Матеріальні потоки можуть протікати між різними країнами, різними підприємствами чи усередині одного підприємства.

Розберемо конкретний приклад матеріального потоку, що протікає усередині окремого підприємства.

На рис. 2.1 приведена принципова схема матеріального потоку на складі туристського комплексу.

Як випливає з цієї схеми, вивантажений із транспортного засобу товар може бути спрямований по одному з трьох шляхів: або на ділянку приймання, або в зону збереження, або, якщо вантаж надійшов у неробочий час, у приймальну експедицію. Надалі товар, так чи інакше, зосереджується в зоні зберігання.

Шляхи руху вантажу з зони збереження на ділянку навантаження також можуть бути різними. На рис. 2.1 зображено 4 варіанти:

1. Ділянка збереження — ділянка навантаження;

2. Ділянка збереження — відправна експедиція — ділянка навантаження і

3. Ділянка збереження — ділянка комплектування — відправна експедиція — ділянка навантаження;

4. Ділянка збереження — ділянка комплектування — ділянка навантаження.

На шляху руху вантажу з ним здійснюються різноманітні операції: підготовка до розвантаження, розвантаження, контроль-облік, укладання на піддони чи в контейнери, переміщення, розпакування, укладання на збереження і т.д. Це так звані логістичні операції.

Таким чином матеріальним потоком називаються вантажі, напівфабрикати, товарно-матеріальні цінності і т. ін., розглянуті в процесі додатку до них різних логістичних операцій.

При здійсненні деяких логістичних операцій матеріальний потік може розглядатися для заданого моменту часу. Тоді він перетворюється в матеріальний запас. Наприклад, у той час, коли вантаж знаходиться в дорозі, він є матеріальним запасом, так званим "запасом у дорозі".

Рис. 2.1. Принципова схема матеріального потоку в складі туристського комплексу

Рис. 2.1. Принципова схема матеріального потоку в складі туристського комплексу

Відносно конкретної логістичної системи матеріальний потік може бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній матеріальний потік протікає в зовнішньому середовищі, тобто за межами логістичної системи. Внутрішній матеріальний потік утворюється в результаті здійснення логістичних операцій з вантажем усередині логістичної системи.

Матеріальні потоки можна розділити на вхідний і вихідний.

Вхідний матеріальний потік надходить у логістичну систему з зовнішнього середовища.

Вихідний матеріальний потік надходить з логістичної системи в зовнішнє середовище.

Види матеріальних потоків приведені на рис. 2.2.

Матеріальний потік утворюється в результаті сукупності визначених дій з матеріальними об'єктами. Ці дії називаються логістичними операціями. На рис. 2.3 представлена класифікація цих операцій.

Для керування матеріальним потоком необхідно приймати, обробляти і передавати інформацію, що відповідає цьому потоку. Виконувані при цьому дії також відносяться до логістичних операцій.

Таким чином, логістичні операції визначають як сукупність дій, спрямованих на перетворення матеріального й інформаційного потоків.

Рис. 2.2. Види матеріальних потоків

Рис. 2.2. Види матеріальних потоків

До логістичних операцій з матеріальним потоком можна віднести навантаження, транспортування, розвантаження, комплектування, складування, упакування й інші операції. Логістичні операції з інформаційним потоком — це збір, обробка й передача інформації, що відповідає матеріальному потоку.

Деякі логістичні операції є, за своєю суттю, продовженням технологічного виробничого процесу, наприклад, розфасовки. Ці операції змінюють споживчі властивості товару і можуть здійснюватися як у сфері виробництва, так і в сфері обертання, наприклад, у фасувальному цеху туристського комплексу.

Логістичні операції, виконувані в процесі "обертання логістичної системи з зовнішнім світом", відносять до категорії зовнішніх логістичних операцій. Логістичні операції, виконувані усередині логістичної системи, називають внутрішніми.

2.2. Інформаційні потоки в логістиці
2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними
2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання
2.5. Шість правил логістики
2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі
Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі
3.1. Основні напрямки та перспективи розвитку торгівлі товарами народного споживання в туристському комплексі
3.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід доставки та продажу товарів споживачам
3.3. Методи визначення раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів
Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru