Логістика - Банько В.Г. - 11.5. Розробка логістичних карт і вибір раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів у роздрібній мережі туристського комплексу

Розробка і впровадження раціональних логістичних карт в магазинах є однією з найбільш важливих задач по визначенню трудомісткості виконуваних операцій ТЛП, зниженню народногоспо-дарських витрат при переміщенні товарів від надходження в магазин до придбання їх туристами.

Весь торговельно-логістичний процес руху товару в магазині доцільно представляти у вигляді логістичних карт, розчленувавши його на операції: допоміжні, вантажні, складські, переміщення, технологічні, контрольно-облікові і транспортні. Наукова класифікація показана на рис. 11.8.

Розробка і вибір найбільш раціональних логістичних карт при русі конкретного товару необхідно робити тільки на основі порівняння всіх можливих варіантів ТЛП. Критерієм оцінки в цьому випадку служить сумарна трудомісткість на виконання різних логістичних операцій, пов'язаних із рухом 1 т нетто даного товару.

Наукова класифікація торговельно-логістичного процесу

Рис. 11.8. Наукова класифікація торговельно-логістичного процесу

Послідовність і трудомісткість логічних операцій при русі будь-якого товару можна наочно представити на логістичній карті 1і, де цифра 1 указує порядковий номер варіанту, а "і" означає, що це існуючий варіант (див. рис. 11.9).

На карті 1 і поданий торговельно-логістичний процес при русі спортивних напівшерстяних спец майок (вело) у картонних коробках, що прибули в магазин "Спорттовари" автотранспортом із бази. "Маса однієї майки — 260 гр. Загальна маса вантажної одиниці в одній коробці (нетто) — 2,6 кг. На автомашині вміщується 500 коробок зі спортивними напівшерстяними спец майками, або 1,3 т (нетто) товару. Отже, на 1 т (нетто) доводиться (1:1,3) — 0,8 операції в процесі. У1 т(1000:2,6) — 385 коробок. Зазначена вантажна одиниця розрахована на ручну працю і при русі від автомашини до покупця піддається багатократним перевантаженням. Так, вантажник, вивантажуючи товар з автомашини, бере по 2 коробки, тобто виконує (385:2) — 192 операції на 1 т. Потім переносить одночасно по 3 коробки, тобто виконує на 1 т (385:3) — 128 операцій. Перенесення порожніх коробок, що звільнилися від товару, здійснюється одночасно по 10 шт., тобто виконується 38,5 операції.

Продавець, переносячи цей товар у торговельну залу, бере 2 коробки, що рівнозначно виконанню (385:2) — 192 операцій на 1 т. При викладенні товару і розрахунку з покупцями за відібрані спец майки виконується (1000:0,26) — 3850 операцій у процесі на 1 т нетто товару.

У результаті багатократних перевантажень загальна трудомісткість на переміщення 1 т спортивних напівшерстяних спец майок у магазин при існуючій технології складає 1896,1 люд.-хв. на 1 т товару.

Проаналізуємо переміщення цього ж товару в тарі-устаткуванні. На логістичній карті — 1 р наочно поданий торговельно-логістичний процес при переміщенні спортивних напівшерстяних спец майок, що прибули в магазин автотранспортом у тарі-устаткуванні, де цифра 1 указує порядковий номер варіанту, "р" означає, що це рекомендуючий варіант ТЛП (див. рис. 11.10).

У відповідності з цим варіантом, товар доставлений у контейнері ОТП-03.01, вантажопідіймальністю 220 кг. Габаритні розміри: 835x620x640 мм. Корисний об'єм -— 0,25 м3. У контейнер уміщається — 189 спец майок (вело), загальною масою — 49 кг. На рух 1 т товару буде потрібно 20,4 контейнерів, тобто необхідно виконати 20,4 операції.

На автомашині вміщається 18 контейнерів, або 882 кг. На 1 т (нетто) товару доводиться (1000:882) — 1,1 операції в процесі.

У результаті розрахунків загальна трудомісткість на переміщення 1 т спортивних напівшерстяних спец майок по рекомендованій карті складає 1035,1 люд.-хв., проти 1896,1 люд.-хв. при існуючому варіанті ТЛП, що в 1,83 рази нижче.

Таким чином, ТЛП що рекомендується дозволяє скоротити трудомісткість цього процесу, зменшивши його майже в 2 рази.

Рис. 11.9. Карта 1і логістичного процесу при русі вело-спец майок у картонних коробках в магазині Спорттовари, що привезені автотранспортом в туристський комплекс (на 1 т нетто товару)

Карта 1і логістичного процесу при русі вело-спец майок у картонних коробках в магазині Спорттовари, що привезені автотранспортом в туристський комплекс (на 1 т нетто товару)

Карта 1і логістичного процесу при русі вело-спец майок у картонних коробках в магазині Спорттовари, що привезені автотранспортом в туристський комплекс (на 1 т нетто товару)

Рис 11.10. Карта 1р логістичного процесу при русі вело майок в магазині Спорттовари, що прибули автотранспортом у тарі-обладнанні

Карта 1р логістичного процесу при русі вело майок в магазині Спорттовари, що прибули автотранспортом у тарі-обладнанні

Карта 1р логістичного процесу при русі вело майок в магазині Спорттовари, що прибули автотранспортом у тарі-обладнанні

Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу
12.1. Проблеми механізації праці в туристських комплексах у сучасних умовах
12.2. Немеханічне торговельне устаткування й інвентар
Призначення не механічного торговельного устаткування, вимоги, пропоновані до нього.
Класифікація немеханічного торгового обладнання
Устаткування торговельних залів продовольчих магазинів туристського комплексу.
Устаткування торговельних залів непродовольчих магазинів самообслуговування.
Устаткування підсобних приміщень і торговельний інвентар.
12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах
12.3.1. Торгово-холодильне устаткування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru