Логістика - Банько В.Г. - 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

Комплексна раціоналізація являє собою удосконалювання засобів, форм і методів торговельного обслуговування туристів на основі масового упровадження в туристський комплекс сучасних досягнень науки, техніки, технології, організації праці і керування, а також передового досвіду при найбільш ефективному використанні наявних фінансових, матеріальних, трудових ресурсів туристських комплексів.

Комплексна раціоналізація здійснюється як єдина організаційна система конкретних заходів, що забезпечує комплексне їхнє ув'язування і збалансованість з наявними ресурсами.

Комплексна раціоналізація будується на наступних принципах:

• взаємоув'язанність у масштабності планованих заходів, що включають логістичні зв'язки й організаційну структуру всього туристського комплексу;

• координація завданнями цільових комплексних програм (наприклад, по скороченню витрат ручної праці, механізації й автоматизації навантажувально-розвантажувальних, складських процесів і ін.), а також з іншими завданнями планів і територіальних цільових програм;

• участь у реалізації планів комплексної раціоналізації туристських комплексів, підприємств промисловості, сільського господарства, транспорту, що знаходяться в даному регіоні (останніми встановлюється завдання по масовому упровадженню тари-устаткування), приймання сільськогосподарської продукції в полі, регулярному вивозу склотари, застосуванню спеціалізованого транспорту і т.д.);

• ефективного використання капітальних вкладень шляхом розподілу їх між реконструкцією діючого туристського комплексу і новим будівництвом;

• мобілізація усіх видів резервів у регіоні для розвитку й удосконалювання матеріально-технічної бази туристського комплексу;

• концентрація засобів, передбачених для поліпшення торговельного обслуговування в планах соціального розвитку колективів підприємств туристської індустрії.

Метою комплексної раціоналізації є підвищення ефективності торгівлі в туристському комплексі і якості обслуговування туристів, що досягається за рахунок:

• удосконалювання типізації торговельної мережі туристського комплексу (за участю нового будівництва);

• упровадження прогресивних логістичних процесів;

• упровадження НОТ;

• поліпшення умов праці працюючих;

• удосконалення системи підготовки кадрів.

Поліпшення планування реалізується головним чином шляхом реконструкції діючих підприємств, їхньої модернізації і технічного переоснащення, що дозволить більш ефективно використовувати наявну МТВ, трудові і фінансові ресурси. При цьому за рахунок нового будівництва в межах виділених капітальних вкладень забезпечується створення найбільш прогресивних підприємств роздрібної мережі і складів у туристському комплексі і громадському харчуванні.

Капітальні вкладення направляються також на спорудження тих об'єктів, що забезпечують удосконалювання логістичних процесів у діючій мережі за рахунок усунення сформованих диспропорцій. До числа таких об'єктів найчастіше відносяться спеціалізовані підприємства або цехи по масовому виробництву товарів, склади для сортування та формування асортименту непродовольчих товарів повсякденного попиту, кулінарні фабрики, художньо-оформлювальні майстерні і т.д.

На першому етапі комплексної раціоналізації в роздрібній мережі необхідно забезпечити рішення наступних задач:

* різнопольну типізацію і спеціалізацію магазинів;

* прискорення розвитку мережі магазинів із продажу товарів дитячого асортименту;

* розширення продажу продовольчих товарів по попередніх замовленнях туристів шляхом створення для цих цілей поряд з пунктами прийому замовлень великих спеціалізованих магазинів — баз;

* підвищення економічної ефективності магазинів самообслуговування за рахунок розширення асортименту реалізованих товарів, широкого впровадження тари-устаткування, організації єдиних вузлів розрахунку в промтоварних магазинах й збільшення на цій основі їхньої пропускної здатності;

* розширення й підвищення якості послуг, що надаються туристам у магазинах.

Проведення оптимальної спеціалізації товарних складів, у тому числі на основі передачі складів роздрібної торгівлі у ведення оптових організацій:

* ефективне використання складських приміщень за рахунок збільшення висоти укладання товарів, комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних робіт;

* максимальне впровадження пакетних перевезень, використання піддонів і тари-устаткування для складування в транспортування вантажів на основі реконструкцій і залучення до виготовлення необхідного устаткування промислових підприємств регіону.

Концентрація фасування продовольчих товарів і плодоовочів, у першу чергу, на оптових базах, овочесховищах і розподільних холодильниках, а також на складах роздрібних торговельних організацій шляхом створення цехів, як правило, загальноміського масштабу за рахунок нового будівництва та реконструкцій неторгових і торговельних приміщень із залученням кредитів.

Удосконалювання комерційних зв'язків оптових підприємств із роздрібом, максимальне розширення послуг, що надаються оптовими базами магазинам, централізованої доставки, організацій асортиментних кабінетів і диспетчерських служб.

Основні напрямки комплексної раціоналізації.
Упровадження прогресивних форм продажу товарів і додаткових послуг: удосконалювання логістичних процесів і технічне переоснащення в туристських комплексах.
Удосконалювання регіону роботи підприємств туристського комплексу і громадського харчування.
Наукова організація праці при проектуванні туристських комплексів і громадського харчування.
Удосконалювання організаційної структури керування.
Джерела фінансування.
Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)
13.1. Розвиток пакетно-контейнерних перевезень товарів і їх народногосподарське значення
13.2. Передовий досвід упровадження прогресивної технології руху товарів у Луганській області
Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru