Логістика - Банько В.Г. - Удосконалювання регіону роботи підприємств туристського комплексу і громадського харчування.

Упорядкування типізації й спеціалізації роздрібних підприємств торгівлі в туристських комплексах.

При складанні планів комплексної раціоналізації необхідно забезпечити рішення наступних задач:

1. Організувати в туристичних комплексах продажу основної частини продовольчих і непродовольчих товарів повсякденного попиту мережі магазинів у місцях проживання туристів.

2. Сполучити організацію мережі пунктів прийому і видачі попередніх замовлень на продовольчі товари зі створенням спеціальних магазині в-баз з механізацією основних логістичних процесів. Крім нового будівництва, такі підприємства варто створювати за рахунок пере спеціалізації і реконструкції економічно ефективних продовольчих магазинів.

Упровадження прогресивних форм продажу товарів і додаткових послуг: удосконалювання логістичних процесів і технічне переоснащення в туристських комплексах.

У роздрібних торговельних підприємствах варто звертати увагу на рішення наступних задач:

• раціональне розміщення товарів у торговельній залі і розширення за рахунок цього їхнього асортименту;

• впровадження й удосконалювання продажу непродовольчих товарів по споживчих комплексах;

• організацію єдиних вузлів розрахунку, що забезпечують рівномірне навантаження касирів-контролерів і скорочення часу покупців на придбання товарів;

• організацію ефективності інформації про розміщення товарів усередині магазина;

• впровадження в практику роботи магазинів самообслуговування в туристському комплексі тари-устаткування і забезпечення постійної наявності в продажі товарів відповідно до асортиментного переліку;

• упровадження переліку додаткових послуг, які повинні надаватися туристам, здійснити прийом попередніх замовлень на товари, доставку їх споживачам;

• установку в торговельних залах і підсобних приміщеннях магазинів більш ємного устаткування, збільшення коефіцієнтів установочної і виставочної площ у торговельних залах і доведення їх до нормативних показників;

• оснащення магазинів туристського комплексу торгово-технологічним устаткуванням необхідно робити відповідно до зразкових норм технічного оснащення;

• більш ефективне використання наявної торговельної техніки, та тієї, що вводиться знову;

• забезпечення умов для широкого застосування тари-устаткування, що включає оснащення магазинів туристського комплексу, що не мають розвантажувальних платформ, механізмами для розвантаження тари-устаткування з автотранспорту, усунення зайвих перегородок і порогів на шляху її руху, збільшення при необхідності ширини дверних прорізів, оснащення магазинів необхідним підйомно-транспортним устаткуванням.

Раціональна схема логістичного процесу на складах повинна забезпечувати:

• чітке і своєчасне проведення кількісного і якісного приймання товарів;

• ефективне і своєчасне проведення кількісного і якісного приймання товарів;

• ефективне використання засобів механізації навантажувально-розвантажувальних робіт і внутріскладських робіт;

• правильне складування товарів, забезпечення максимального використання складських обсягів, а також схоронність товарно-матеріальних цінностей.

Особливу увагу варто звернути на впровадження прогресивної системи товаропостачання магазинів.

Заходи в області товаропостачання повинні бути спрямовані на забезпечення необхідного рівня обслуговування туристів (зокрема, шляхом підтримки завдання з стабільності асортименту), прискорення обертання товарів і зниження капітальних і поточних витрат, пов'язаних з організацією товаропостачання.

Удосконалювання товаропостачання припускає:

• розробку обґрунтованих нормативів товарних запасів а урахуванням умов руху товарів від виробників до роздрібних торговельних підприємств туристського комплексу;

• визначення можливостей розширення постачання товарів у туристські комплекси безпосередньо з промислових підприємств;

• розробку заходів, при яких основна маса товарів проходить через одну складську ланку (за винятком товарів, які доставляються в роздрібну мережу безпосередньо з промислових і сільськогосподарських підприємств);

• скорочення обсягу товарних запасів у підсобних приміщеннях магазинів туристського комплексу (за рахунок концентрації їх на складах оптових і роздрібних підприємств і забезпечення безперебійної доставки товарів у торговельну мережу туристського комплексу в необхідному асортименті);

• поступову концентрацію основної частини (60-70%) товарних запасів на складах оптової і роздрібної торгівлі. Передачі оптовій ланці загальтоварних складів роздрібних організацій у всіх випадках, коли функції товаропостачання магазинів покладені безпосередньо на оптові бази;

• організацію й ефективне функціонування диспетчерських служб;

• централізацію процесів підготовки товарів до перепродажу в промисловості або на складах (фасовка, упакування, маркірування, завантаження в тару-устаткування), визначення оптимальних умов організації фасування, включаючи створення спеціалізованих фасу вальних підприємств роздрібної торгівлі по товарах, що надходять від постачальників у не розфасованому вигляді, доведення фасування товарів у магазині туристського комплексу до обсягів, обумовлених вимогами схоронності якості товарів;

• розробка раціональних графіків централізованого завезення товарів у магазини з урахуванням умов доставки і приймання;

• широке застосування спеціалізованого транспорту;

• активне маневрування наявними товарними ресурсами;

• забезпечення на плодоовочевих базах фасування овочів і фруктів в обсягах, що виключають фасовку цієї продукції в магазинах туристського комплексу.

Проведення реконструкції підприємств роздрібної, оптової торгівлі і громадського харчування варто здійснювати на основі проектування логістичних рішень магазинів і складів у туристському комплексі, керуючись основними напрямками проектування підприємств торгівлі і громадського харчування й ін. нормативними матеріалами.

Складовою частиною плану комплексної раціоналізації повинні стати міжгалузеві програми по впровадженню прогресивної технології товароруху. У цих програмах враховуються обсяг постачання товарів у тарі-устаткуванні від промислових підприємств, оптової або роздрібної складської ланки до магазина; кількість магазинів, що працюють на тарі-обладнанні; підйомно-транспортних засобів і спеціалізованого автотранспорту, з виділенням частки парку, що може бути виготовлена на місцях або шляхом переобладнання.

Удосконалювання регіону роботи підприємств туристського комплексу і громадського харчування.

Для магазинів туристського комплексу варто передбачати однозмінний, півторазмінний і двозмінний режим роботи.

Наукова організація праці при проектуванні туристських комплексів і громадського харчування.

Упровадження НОТ у туристських комплексах при проведенні комплексної раціоналізації спрямовано на більш ефективне використання трудових і матеріальних ресурсів, підвищення якості обслуговування туристів, збереження часу на придбання товарів.

Робота над НОТ на підприємствах роздрібної торгівлі здійснюється по наступних напрямках:

• розробка раціональних форм поділу і кооперування праці;

• поліпшення і розширення сфери нормування праці;

• поліпшення організації й обслуговування робочих місць;

• вивчення і поширення передових прийомів і методів праці.

Удосконалювання організаційної структури керування.

Удосконалювання організаційної структури керування має на меті підвищити якість прийнятих рішень, а також рівень планової і виконавчої дисципліни і на цій основі — поліпшувати показники роботи галузі в цілому; підвищити її економічну і соціальну ефективність.

Джерела фінансування.

Для будівництва, реконструкції, переобладнання торговельних підприємств і оснащення їх устаткуванням і інвентарем повинно бути передбачене широке і повне використання різних джерел фінансування, включаючи:

• засоби, призначені для фінансування державних капітальних вкладень, бюджетні засоби, прибуток, амортизаційні відрахування;

• засоби, виділювані промисловими відомствами і підприємствами на розвиток, будівництво підприємств громадського харчування, магазинів і пунктів по прийому попередніх замовлень на продовольчі товари й ін. об'єктів;

• централізовані 5% відрахування від капітальних вкладень, які виділяються на житлове будівництво;

• кредити банків;

• засобу розвитку туристської індустрії;

• відрахування в розмірі 5% суми виторгу від реалізації фруктів;

• доходи від підвищених націнок за продані в ресторанах алкогольні напої.

Наукова організація праці при проектуванні туристських комплексів і громадського харчування.
Удосконалювання організаційної структури керування.
Джерела фінансування.
Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)
13.1. Розвиток пакетно-контейнерних перевезень товарів і їх народногосподарське значення
13.2. Передовий досвід упровадження прогресивної технології руху товарів у Луганській області
Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах
14.1. Технологія доставки картоплі з поля в магазини ОРО Ригаплодоовоч
14.2. Формування цукру та кондитерських виробів у пакет-піддони і контейнери та доставка їх споживачам
14.3. Технологія формування і транспортування консервів у пакет-піддонах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru