Логістика - Банько В.Г. - 14.3. Технологія формування і транспортування консервів у пакет-піддонах

На підприємствах оптової і роздрібної торгівлі постійно вдосконалюються способи транспортування товарів від своїх складів до торгових залів магазинів з використанням контейнерів, піддонів, засобів механізації й іншого устаткування.

Торгові підприємства найчастіше виступають також ініціаторами впровадження прогресивної технології доставки товарів безпосередньо від підприємств-виробників до магазинів.

Разом з тим багато підприємств торгівлі дотепер здійснюють доставку товарів у магазини за застарілою технологією, що не відповідає сучасним вимогам ощадливого використання матеріальних і трудових ресурсів. Відбувається це тому, що при виборі того чи іншого варіанта руху даного товару на підприємствах торгівлі, фахівці найчастіше не знайомі з методами визначення економічної ефективності різних варіантів транспортно-логістичних процесів.

Вибір найбільш раціональної схеми переміщення конкретного товару може здійснюватися тільки на основі порівняння всіх можливих варіантів його переміщення по приведених народногосподарських витратах.

При транспортуванні цукру-піску від заводів до фасувальних і торгових підприємств розглядалися варіанти перевезень у мішках навалом і на плоских піддонах у критих вагонах і автомобілях; у спеціальному рухомому складі — вагонах-хопперах і автоцукоровозах; у паперових пакетах, пластмасових шухлядах, тарі-устаткуванні, на піддонах, у звичайних автомобілях і вантажовозах з пересувними візками в кузові і т.п. Так порівняння різних варіантів перевезень дозволяє зробити вибір найбільш ефективного засобу транспортування й установити раціональну сферу його застосування в конкретних умовах роботи підприємств промисловості, транспорту, оптової і роздрібної торгівлі.

Кожен варіант транспортування повинен обов'язково охоплювати весь шлях переміщення товару від упакування в транспортну тару на промисловому підприємстві чи підприємстві розвантаження транспортних засобів на оптовій базі до завезення в торговельну залу магазину.

На всіх етапах перевезень необхідно робити розрахунки тих поточних і капітальних витрат, що змінюються у зв'язку із застосуванням контейнерів, піддонів, спеціального рухомого складу, інших прогресивних технологічних засобів для наскрізного транспортування товарів.

Сума поточних (експлуатаційних) та капітальних витрат на транспортування цукру і кондитерських виробів, як і багатьох інших товарів, складається з наступних елементів: витрат на тару й упакування (шухляди, мішки, упаковочний папір, етикетки і т.д.), на контейнери і піддони, склади, навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми, перевезення різними видами транспорту, на втрати товарів під час перевезення, перевантаження, збереження. Поточні і капітальні витрати розраховуються окремо по кожному елементу і відносяться на тонну нетто даного товару.

Розраховані таким шляхом елементи приведених витрат дають можливість судити про різниці застосування тієї чи іншої логістичної схеми в порівнянні з базовою для кожного товару. У якості базових прийняті схеми транспортування кондитерських виробів у ящиковій тарі, а цукру в мішках з частковим використанням піддонів для складського збереження і виконання навантажувально-розвантажувальних робіт вручну. Засоби механізації на НРТС робіт: вантажні візки, ліфти транспортери, електронавантажувачі (при піддонному збереженні товарів).

Розробка типових логістичних схем транспортування здійснювалося на основі максимального використання підйомно-транспортного устаткування, часткового відмовлення від дорогої традиційної тари, скорочення кількості перевантажувальних операцій і широкого застосування тари-устаткування.

При порівнянні різних способів транспортування товарів найбільш економічними визнані ті, котрі забезпечують мінімум поточних витрат і капітальних вкладень. Таке порівняння варіантів дозволило установити економічну доцільність кожного способу для конкретних умов перевезень або раціональну сферу його використання.

За критерієм мінімізації приведених витрат обрані наступні логістичні схеми транспортування.

С — шифр схеми перевезення цукру; 1 — номер схеми.

Цукор від заводів до:

С-1 - оптового підприємства в мішках на плоских піддонах без їхнього розформування в оптовій ланці і наступній доставці з фасуванням у магазини;

С-2 — фасувальні підприємства в мішках на плоских піддонах з їх розформуванням, фасуванням і доставкою в магазини в паперових пакетах на плоских піддонах;

С-3 — фасувальні підприємства в мішках на плоских піддонах з їх розформуванням, фасуванням і доставкою в магазини в контейнерах УКТ-4;

С-4 — фасувальні підприємства безтарно у вагонах-хопперах з фасуванням і доставкою в магазини в паперових пакетах на плоских піддонах;

С-5 — фасувального підприємства безтарно у вагонах-хопперах з фасуванням і доставкою в магазини в УКТ-4;

С-6 — оптового підприємства фасований цукор у паперових пакетах на плоских піддонах з наступною доставкою в магазини;

С-7 — магазинів фасований цукор у паперових пакетах в універсальних залізничних контейнерах;

С-8 — фасувального підприємства безтарно у вагонах-хоперах з наступним фасуванням і доставкою в магазини в паперових пакетах на піддонах;

С-9 — фасувального підприємства безтарно в автоцукоровозах з наступним фасуванням і доставкою в магазини в паперових пакетах на піддонах;

С-10 — фасувального підприємства безтарно в автоцукоровозах з наступним фасуванням і доставкою в магазини в УКТ-4;

С-11 —магазинів області, фасований цукор в УКТ-4 автотранспортом у радіусі 200 км, минаючи оптову ланку.

Кондитерські вироби від фабрики до:

Кн-1 — оптового підприємства в шухлядах на плоских піддонах без їхнього розформування в оптовій ланці і доставкою в магазини;

Кн-2 — оптового чи роздрібного підприємства в картонних шухлядах в універсальних залізничних контейнерах;

Кн-3 — магазинів міста в картонних шухлядах в УКТ-1, минаючи оптову ланку.

У більшості перерахованих схем передбачене формування укрупнених вантажних одиниць (пакет, контейнер) безпосередньо підприємством-виготовлювачем для їхньої доставки як до оптових, так і до роздрібних підприємств із використанням транспортної тари як устаткування торговельної зали.

При розробці логістичних схем передбачалося, що кожен учасник процесу товароруху має у своєму розпорядженні власний фонд плоских піддонів і УКТ для рівного обміну в пунктах здачі і прийому товарів.

Всі операції по навантаженню і розвантаженню груп товарів на піддонах у початкових і проміжних ланках транспортного ланцюга виконуються електронавантажувачами, а в кінцевому ланцюзі гідравлічними чи механічними візками з піднімальними вилами ТГВ-500М і ТП-600. При цьому враховувались витрати на обладнання магазинів платформами, грузопідйомними столами чи зрівняльними майданчиками для прийому товарів на піддонах і в контейнерах.

Використання тієї чи іншої схеми залежить від певних умов товароруху, ступеня оснащеності підприємств промисловості, транспорту, оптової і роздрібної торгівлі підйомно-транспортним устаткуванням, наявності піддонів і УКТ та інших факторів, що повинні враховуватися при виборі способів транспортування. Економічна ефективність упровадження розроблених типових логістичних схем перевезення товарів показана в табл. 14.3.

Отримані результати розрахунків приведених витрат в окремих ланках і у всьому транспортному ланцюзі дозволяють зробити висновки, на підставі яких можна рекомендувати найбільш раціональні варіанти логістичних схем.

Використання піддонів тільки для збереження товарів на складах оптових підприємств дозволяє частково механізувати локальні процеси внутрішньоскладського переміщення вантажів, але не вирішує вцілому проблему комплексної механізації НРТС робіт.

Таблиця 14.3

Приведені витрати на перевезення цукру і кондитерських виробів від постачальників до споживачів грн./т. (нетто)

Приведені витрати на перевезення цукру і кондитерських виробів від постачальників до споживачів грн./т. (нетто)

Приведені витрати на перевезення цукру і кондитерських виробів від постачальників до споживачів грн./т. (нетто)

Приведені витрати на перевезення цукру і кондитерських виробів від постачальників до споживачів грн./т. (нетто)

Приведені витрати на перевезення цукру і кондитерських виробів від постачальників до споживачів грн./т. (нетто)

В усіх випадках піддонного збереження товарів їхня доставка в магазини повинна здійснюватися без розформування пакетів. При такій схемі на оптовому підприємстві цілком механізується процес завантаження транспортних засобів, ліквідується непродуктивна ручна перевантажувальна операція, що забезпечує в порівнянні з перевезенням навалом приведених витрат у розмірі 0,67 грн./т

Для організації доставки товарів на піддонах кузова автомобілів (власних і найманих), зайнятих на централізованому завезенні, необхідно обладнати пересувними візками, що з успіхом застосовуються вже майже 30 років.

Застосування піддонів для збереження і наскрізного транспортування фасованого цукру і кондитерських виробів за рахунок збільшення висоти штабелювання дозволяє підвищити вантажомісткість складів і вагонів у середньому на 20-25%.

Останнім часом підприємствами оптової і роздрібної торгівлі побудовані фабрики і цехи по розфасовці цукру-піску. У той же час цукрові заводи фасують незначні обсяги цукру-піску, що складає близько 10 % від загального обсягу фасовки підприємствами торгівлі.

Розрахунки народногосподарських витрат показують, що повсюдне будівництво фасувальних підприємств торгівлі є економічно необґрунтованою витратою капітальних вкладень.

Розфасовка цукру-піску на цукрових заводах у бурякосійних районах і його доставка роздрібним підприємствам автотранспортом у тарі-обладнанні УКТ-4 (на відстань до 200 км), минаючи оптову ланку, забезпечує, у порівнянні з фасовкою на підприємствах торгівлі, економію приведених витрат у розмірі 3,93 грн./т. Крім того, переключення короткопробіжних перевезень цукру-піску з залізничного на автомобільний транспорт в обсязі 1,8 млн. т. (зразкові ринкові фонди бурякосійних районів) дозволить щорічно вивільняти більше 30 тис. вагонів для перевезення інших народногосподарських вантажів.

Застосування піддонів для наскрізного транспортування цукру-піску від цукрових заводів до підприємств оптової і роздрібної торгівлі хоч і дає можливість скоротити загальну трудомісткість НРТС робіт у середньому на 30 %, разом з тим викликає збільшення приведених витрат на 13-15 %. Найбільш ефективною для не бурякосійних районів є схема безтарної доставки цукру-піску від її заводів до фасувальних підприємств торгівлі у вагонах-хоперах, а від них до магазинів в УКТ-4. При цьому досягається економія приведених витрат у розмірі 6,13 грн./т.

Фасовка цукру-піску в невеликих цехах роздрібних торгових підприємств, незалежно від районів їхнього розташування, приводить до збільшення приведених витрат у порівнянні з фасовкою на великих спеціалізованих підприємствах у розмірі 2,22 грн./т.

Застосування автомобілів-цукровозів (борошно возів) для безтарного перевезення цукру-піску від цукрових заводів до фасувальних підприємств торгівлі ефективніше доставки залізничним транспортом у мішках тільки на відстань до 150 км. У зазначених межах відстаней безтарне перевезення автотранспортом дозволяє одержати в середньому економію приведених витрат у розмірі 2,61 грн./т. при наявності залізничної гілки на фасувальному підприємстві і 3,23 грн./т — при її відсутності.

Під час перевезення на 150 км і більше витрати збільшуються пропорційно відстані (150 км — на 7,3 %, 200 км — 17,4 % і т.д.).

Застосування пластмасових шухляд для доставки фасованого цукру-піску від фасувальних підприємств торгівлі до магазинів у порівнянні з паперовими пакетами викликає збільшення приведених витрат у розмірі 3,26 грн./т. і не може бути рекомендоване для практичного використання. Таке збільшення витрат обумовлене додатковими витратами на санобробку, навантажувально-розвантажувальні та інші допоміжні роботи із шухлядами при їхньому поверненні фасувальним підприємствам.

Використання піддонів для збереження і транспортування кондитерських виробів у змішаному автомобільно-залізничному сполученні в порівнянні з перевезенням навалом забезпечує зниження приведених витрат у розмірі 1,26 грн./т. У місцевих постачаннях найбільш ефективним способом є транспортування кондитерських виробів від постачальників до магазинів в УКТ-1. Такий спосіб дозволяє одержати економію витрат у розмірі 4,63 грн./т.

Упровадження піддонно-контейнерної системи транспортування і комплексної механізації НРТС робіт у галузі можливе тільки на основі переустаткування роздрібних торгових підприємств І оснащення їх засобами розвантаження (ТГВ-500М, ТП-600, "Рокла" та ін.) для прийому товарів на піддонах і в контейнерах.

Для наскрізного транспортування товарів на піддонах і в УКТ шляхом рівного обміну в місцях видачі і прийому вантажу при змішаних перевезеннях на підприємствах промисловості, транспорту і торгівлі, а при місцевих — у постачальників і одержувачів необхідно зробити вибір найбільш ефективних конструкцій і габаритних розмірів універсальних контейнерів для торгівлі і піддонів для конкретних товарів і узгодити їх з постачальниками і підприємствами транспорту.

Уніфікація типів і розмірів контейнерів і піддонів є однією з головних умов нормального функціонування контейнерно-піддонної системи доставки товарів для торгівлі.

Створення на великих оптових підприємствах з різноманітним асортиментом товарів експедицій для попередньої концентрації вантажів і одноразової їх доставки за адресою одного магазина ефективніше кільцевого розвозу дрібних партій однорідного товару декільком роздрібним підприємствам. Така схема доставки товарів дозволяє скоротити потребу в автотранспорті на 8-10 %.

14.3. Технологія формування і транспортування консервів у пакет-піддонах

Розроблений варіант будь-якого логістичного процесу вимагає експериментальної перевірки у виробничих умовах. Нижче приводиться експериментальна перевірка нової технології руху консервної продукції в пакет-піддонах від потокової лінії постачальника до оптових і роздрібних торгових підприємств.

Основна мета виробничо-експериментальних робіт полягає в перевірці теоретичних розробок, зокрема, у відпрацьовуванні нової технології формування продукції в пакет-піддони (без застосування дерев'яних і картонних шухляд), транспортування і складування пакет-піддонів у місцях відвантаження і надходження, комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних операцій на всіх етапах транспортно-логістичного процесу.

Технологія формування консервів у пакет-піддони детально описана в параграфі 13.2 і показана ілюстраціями на рис. 13.1 — 13.5.

Новою технологією передбачена система наскрізної доставки і продажу консервів без застосування шухляд. До консервів, покладених у пакети-піддони на підприємстві постачальника, першим одержує доступ покупець під час відбору товару. При цьому відсутні трудомісткі ручні операції на всьому шляху товароруху, у наслідок чого значно підвищуються продуктивність праці і культура торгівлі.

Проведена експериментальна перевірка за участю автора, підтверджує перевагу пропонованої технології товароруху в порівнянні з існуючою. Вона дозволяє скоротити приведені витрати на 1 т продукції майже по всіх елементах транспортно-логістичного процесу, зокрема: на тару і упаковку — на 31,29 грн. чи в 4,9 рази; на склади — на 0,98 грн. чи в 1,5 рази; на навантажувально-розвантажувальні роботи — на 7,92 грн. чи в 2,9 рази; на транспортування авто-транспортом — на 1,96 грн. чи в 1,5 рази; на втрати продукції при перевезеннях і перевантаженнях — на 2,4 грн. чи в 5 разів.

І хоча нова технологія вимагає додаткових витрат на піддони (1,19 грн./т.), загальні приведені витрати за варіантом знижуються на 44,5 грн./т. чи в 3,4 рази в порівнянні з існуючою технологією (варіанти 13.4.2 і 16.4.3).

Нова технологія товароруху експериментально перевірена й отримала апробацію у виробничих умовах разом із практичними працівниками і одержала позитивні відгуки.

Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність
15.1. Експериментальні перевезення мотовелотехніки, холодильників, пральних машин і піаніно на піддонах
15.2. Базові логістичні варіанти
15.3. Логістичні варіанти, що рекомендуються для транспортування, й умови їх застосування
15.4. Логістичний процес транспортування піаніно від виробника до споживача
15.5. Логістичний процес транспортування пральних машин від виробника до споживача
15.6. Логістичний процес транспортування веломототехніки в універсальних контейнерах
15.7. Логістичний процес транспортування велосипедів у пакет-піддонах від виробника до споживача
15.8. Логістичний процес транспортування холодильників на піддонах
Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru