Логістика - Банько В.Г. - Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

В умовах ринкової економіки до числа основних задач у сфері послуг необхідно віднести:

• раціональну технологію товароруху від постачальника до споживача;

* впровадження прогресивних торговельно-логістичних процесів в магазинах і на складах;

* комплексне охоплення наданими послугами основних стадій торговельно-логістичного процесу;

• використання сучасних видів торговельно-технологічного обладнання в торговельних підприємствах туристського комплексу і т. п.

Вирішення цих задач буде спонукати не тільки підвищенню рівня комфортності обслуговування туристів в торговельних підприємствах, але і досягнення високої ефективності їх роботи.

Але, на сьогоднішній день, матеріально-технічна база торгівлі розвинута недостатньо. Переважають невеликі магазини та склади, вузькі торговельні зали та проходи, низький рівень механізації навантажувально-розвантажувальних і транспортних робіт. Все це перешкоджає впровадженню прогресивної технології товароруху, ускладнює виконання торговельно-логістичного процесу.

У сфері послуг необхідно шукати нові підходи до комплексного вирішення завдань по визначенню найбільш раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів при переміщенні різних груп продовольчих і непродовольчих товарів, починаючи від їх приймання і доведення до споживача.

У зв'язку з цим особливий інтерес викликають також логістичні картосхеми, які в своїй послідовності і багатоплановості відображують весь процес товароруху від вивантаження до подачі товарів в торговельну залу, включаючи процес продажу. Крім того, картосхема дає можливість розрахувати сумарну трудомісткість виконаних логістичних операцій.

Навчання студентів самостійно вирішувати ситуаційні задачі по розробці картосхем буде сприяти виробленню практичних навичок щодо питань раціональної організації торговельно-логістичних процесів в магазинах і на складах туркомплексу, трудомістких складських операцій і визначення їх ефективності.

На складах і в магазинах студентам необхідно вивчити:

1. Склад складських приміщень, їх взаємозв'язок, раціональність розміщення і відповідність логістичному процесу.

2. Види торговельно-технологічного обладнання і його використання при різних логістичних операцях, які виконуються на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу.

3. Послідовність операцій логістичного процесу при русі продовольчих (непродовольчих) товарів, починаючи від прибуття на склад до їх відпуску в роздрібну торговельну мережу, а в ній — до покупця. (Групи товарів і закріплення їх за кожним студентом визначається викладачем).

Під час практичних занять на складі, або в магазині студентам необхідно визначити:

• габаритні розміри вантажної одиниці (мм)

• вагу вантажної одиниці товару (ящика, бочки, пачки, тари-обладнання та ін.) — нетто, брутто (кг);

• загальну кількість вантажних одиниць в автомобілі, вагоні, окремо по кожному товару;

• типи, моделі обладнання, які застосовуються при виконанні операцій;

• номінальну вантажопідйомність і фактичну місткість підйомно-транспортних засобів при виконанні ними необхідних операцій торговельно-логістичного процесу по конкретним товарам;

• кількість робітників, які приймають участь у виконанні операцій з конкретною вантажною одиницею, їх професії.

Провести хронометражні спостереження і визначати витрати часу в секундах по кожній конкретній логістичній операції і по конкретному виду товару. Слід виконати наступні логістичні операції.

1. Зовнішній огляд цілісності вагону, пломб, його розкредитування.

2. Підготовчі операції по вивантаженні товару.

3. Вивантаження товарів з вагону на приймальну рампу в поєднані з первинною прийомною їх по загальній кількості місць.

4. Переміщення товарів в експедицію.

5. Кінцева прийомка товарів по кількості, в. Прийомна товарів по якості.

7. Переміщення і укладка товарів на зберігання.

8. Дештабелювання товарів.

9. Переміщення товарів в зону комплектації.

10. Відбір і комплектування партії товару до відпуску.

11. Упаковка товарів.

12. Переміщення товарів до місця їх навантажування.

13. Навантажування товарів на транспорт.

14. Оформлення документів на відпуск і вивіз товарів.

16. Доставка товарів в роздрібну мережу (види маршрутів).

16. Видача товарів покупцям.

17. Документальне оформлення прийомкй і здачі товарів.

18. Розробити пропозиції щодо вдосконалення логістичних операцій на складі (кожному студенту).

Після завершення практичного заняття на складі студент оформлює реферат, на основі якого складає в туристському комплексі ланцюг операцій по певному товару. Отримані таким чином дані потім будуть використані при розробці картосхем логістичного процесу на аудиторному практичному занятті в університеті. На основі складеної картосхеми кожним студентом самостійно визначається сумарна трудомісткість виконання операцій логістичного процесу на складі або в магазині по конкретному товару.

16.1. Практичне заняття в аудиторії
16.1.1. Логістичні процеси на складах туристського комплексу
Ситуація 1. Визначення найбільш раціональної технології руху овочевих консервів
Ситуація 2. Визначення раціональної технології руху велосипедів
16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу
Ситуація 4. Визначення трудомісткості існуючої технології руху моркви
Ситуація 5. Технологія переміщення товарів в магазині.
Ситуація 6. Технологія переміщення товарів в непродовольчому магазині.
Ситуація 7. Визначення необхідності в піддонах продовольчого (непродовольчого) магазину
Ситуація 8. Визначення трудомісткості раціонального варіанту логістичної операції
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru