Логістика - Банько В.Г. - 15.2. Базові логістичні варіанти

15.1. Експериментальні перевезення мотовелотехніки, холодильників, пральних машин і піаніно на піддонах

Вище (див. розділ 3) була розглянута методика визначення економічної ефективності логістичних варіантів транспортування товарів за критерієм мінімізації приведених народногосподарських витрат, яка покладена в основу розрахунків поточних витрат і капітальних вкладень в розрізі кожного учасника процесу товароруху.

Важливою особливістю розроблених варіантів є те, що початком вантажопотоку слугувала лінія пакування товарів (а не склад готової продукції промислового підприємства), а її кінцем — торговельна зала магазину, що дозволило на всьому шляху врахувати експлуатаційні витрати і капітальні вкладення в кожній ланці окремо і у всьому транспортному ланцюзі.

Повний і всебічний облік витрат по всіх елементах, що складають приведені витрати, дав можливість визначити народногосподарську ефективність кожного варіанта транспортування товарів, що рекомендується, у порівнянні з базовим (найбільш розповсюдженим) і уникнути тим самим однобічного, галузевого підходу до вирішення проблеми в цілому.

У процесі дослідження розроблена нова технологія наскрізного транспортування холодильників і пральних машин на піддонах, що випробована на перевезеннях з Васильківського, Донецького і Маріупольського заводів на Чернігівську обласну базу "Укроптгосп-торг". Ця технологія транспортування товарів на піддонах одержала схвалення всіх учасників руху товарів.

15.2. Базові логістичні варіанти

У якості базових прийняті логістичні транспортування:

Піаніно:

1.1.1 — у дерев'яних шухлядах одноразового застосування.

Холодильників:

1.2.1 — у дерев'яних решетуваннях (50% загального випуску) одноразового застосування;

1.2.2. — те ж з використанням піддонів при складському збереженні в оптовому підприємстві і доставці в роздрібну мережу;

Пральних машин:

1.3.1 — у дерев'яних решетуваннях (20 % загального випуску машин) і картонних коробах (80 % загального випуску) одноразового застосування;

1.3.2 — у картонних коробах одноразового застосування в універсальних контейнерах вантажопідйомністю 3,5 і 20 т.

Мотовелотоварів:

1.4.1 — у дерев'яних решетуваннях одноразового застосування;

1.4.2 — у дерев'яних решетуваннях одноразового застосування в універсальних контейнерах.

В усіх зазначених логістичних варіантах всі операції по внутрішньо-складському переміщенню, завантаженню та розвантаження вагонів, контейнерів і автомобілів проводяться вручну.

15.3. Логістичні варіанти, що рекомендуються для транспортування, й умови їх застосування

У якості рекомендованих обрані наступні логістичні варіанти:

Піаніно:

2.1.1 — у дерев'яних шухлядах багаторазового застосування (спеціальних контейнерах), пристосованих до механізованої вантажної обробки на всьому шляху проходження;

2.1.2 — у дерев'яних шухлядах одноразового застосування, пристосованих до механізованої вантажної обробки на всьому шляху проходження;

Холодильники:

2.2.1 — у картонних коробах: на піддонах у наскрізному транспортуванні від постачальника до роздрібного підприємства;

2.2.2 — у дерев'яних решетуваннях, картонних коробах навалом до оптового підприємства і на піддонах у ланці "опт-роздріб";

Пральні машини:

2.3.1 — у картонних коробах на піддонах у наскрізному транспортуванні до роздрібного підприємства;

2.3.2 — в універсальних контейнерах (картонне пакування) вантажопідйомністю 3 і 5 т до магазина, минаючи оптову ланку, і в 20-тон-них контейнерах до оптової ланки;

Мотовелотовари:

2.4.1 — в універсальних контейнерах вантажопідйомністю 5 т без упакування безпосередньо в роздрібні підприємства, минаючи оптову ланку;

2.4.2 — в індивідуальних картонних шухлядах на піддонах у наскрізному транспортуванні до підприємств оптової і роздрібної торгівлі.

На оптових підприємствах торгівлі для внутрішньо-складського переміщення, завантаження і розвантаження транспортних засобів рекомендується застосовувати засоби електрифікованого надпідлогового транспорту електронавантажувачі моделей ЕП-103, БВ-602, ЕВ-676, 4004, 4004А, 4015М, габаритні розміри яких забезпечують велику маневреність при переміщенні в складах і вагонах, у великих спеціалізованих магазинах з великим вантажообігом (більш 20 т за добу) можуть бути використані:

• візок гідравлічний електричний типу ЕТВ-500;

• електронавантажувачі типу ЕП-0601;

• кран-штабелер типу КШО-05.

Для інших магазинів рекомендується застосування ручних вантажних візків (гідравлічних і механічних) з низьким підйомом вил типу ТГВ-500м, ТП-600.

Транспортування холодильників і пральних машин на піддонах від оптових баз і місцевих промислових підприємств до магазинів рекомендується робити в автомобілях середньої вантажопідйомності — автофургонах ГЗСА-891 (2т) і бортових ГАЗ-52-03 (2,5т), кузова яких забезпечують найбільшу місткість піддонів розміром 1200x800 і 1200x1000 мм у порівнянні з подібними автомобілями зазначеної вантажопідйомності .

Для прискорення процесів завантаження та розвантаження транспортних засобів і механізації вантажних операцій автомобілі варто обладнати пересувними візками для вільного переміщення піддонів з товаром у вздовж кузова при завантаженні і розвантаженні товарів у постачальників і в магазинах (рис.13.2 — 13.5).

Обов'язковою умовою застосування контейнерів і піддонів для доставки товарів є попередня підготовка магазинів для їхнього прийому: обладнання рампи, вантажопідйомних столів (ПС-500), вирівнювання порогів розширення дверних прорізів, придбання ручних вантажних візків з низьким підйомом вил, зрівняльних поворотних площадок і ін.

Розрахунки показують, що витрати на весь комплекс підготовчих робіт у магазині окупаються протягом 1 року.

Упровадження прогресивної технології транспортування товарів на піддонах можливо при наявності обмінного фонду піддонів у кожного учасника процесу транспортування (підприємств промисловості, транспорту і торгівлі) і вільного обміну під час видачі й одержанні вантажу.

Транспортування холодильників і пральних машин на піддонах, мотовелотоварів у контейнерах без пакування і піаніно в багато-обертових шухлядах пристосованих для механізованої вантажної обробки, дозволяє народному господарству одержати значну економію засобів і матеріалів на тарі, пакуванні, витратах на доставку, збереженню, а також знизити трудомісткість усього комплексу НРТС робіт.

Впровадження рекомендованих логістичних схем транспортування товарів на піддонах і в контейнерах дозволяє знизити народногосподарські витрати в порівнянні з застосовуваними в даний час способами перевантажень:

по піаніно — при транспортуванні в габаритних шухлядах (контейнерах) — на 18,8 грн., або на 21,7% на одиницю товару і на 6,7% при транспортуванні в шухлядах одноразового застосування, пристосованих для механізованої вантажної обробки;

по холодильникам — при наскрізному транспортуванні на піддонах — на 2,9 грн. або 17,0% на одиницю товару,

по пральним машинам — при наскрізному транспортуванні на піддонах — на 1,5 грн. або на 21,7% на одиницю товару;

по мотовелотоварам — при транспортуванні в 5-тонних контейнерах без упакування — на 2,8 грн. або на 29,1% на одиницю товару і на 3,2% (33,3%) при транспортуванні в індивідуальних картонних шухлядах на піддонах.

Дані розрахунків свідчать також і про те, що застосування піддонів для тимчасового збереження товарів в оптовій ланці і доставки їх у підприємства роздрібної торгівлі при наскрізному транспортуванні навалом дає можливість підприємствам торгівлі знизити приведені витрати в межах своєї галузі, а отже і у всій транспортній мережі на 0,1 грн. по холодильниках і на 0,2 грн. по пральних машинах на кожну одиницю товару і тому може бути рекомендована для широкого застосування на всіх оптових базах. При оцінці ефективності логістичних варіантів поряд із приведеними витратами важливим оціночним показником є також трудомісткість робіт з переміщення товарів у всьому транспортному ланцюзі.

Зниження трудових витрат на допоміжних навантажувально-розвантажувальних роботах у даний час повинне служити одним з головних економічних і соціальних критеріїв прогресивності подібних технологічних рішень.

Приведені дані про трудомісткість навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт у розрізі учасників процесу переміщення товарів від постачальників до підприємств оптової і роздрібної торгівлі свідчать про ефективність застосування раціональної технології доставки товарів з використанням контейнерів і піддонів на основі комплексної механізації НРТС робіт у всіх ланках руху товарів.

Широке застосування контейнерів і піддонів у наскрізному русі товарів дозволить знизити трудомісткість НРТС робіт у всьому транспортному ланцюзі при переміщенні:

• піаніно — на 67,9%, у т.ч. у підприємствах торгівлі — на 63,2%;

* холодильників — на 45,6%, у т.ч. у підприємствах торгівлі — на 35,7%;

* пральних машин — на 39,2%, у т.ч. у підприємствах торгівлі — на 36,6%;

• мотовелотоварів — на 30,8% ,у т.ч. у підприємствах торгівлі — на 23,5%.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід перевезень непродовольчих товарів із застосуванням прогресивних видів транспортної тари, а також результати дослідження, дозволяють рекомендувати для впровадження в практику наступні схеми транспортування:

по піаніно:

• у збірно-разбірних шухлядах (контейнерах) багаторазового застосування на піддонах. Економія приведених витрат у розмірі 18,8 грн на одиницю товару досягається за рахунок істотного скорочення витрат лісоматеріалів і повної механізації НРТС робіт;

• у шухлядах одноразового використання на піддонах. Економія приведених витрат у розмірі 3,7 грн/од. товару досягається за рахунок механізації навантажувально-розвантажувальних робіт у постачальника, на транспорті й у торгівлі;

по холодильникам:

• на піддонах у наскрізному транспортуванні від постачальників до торговельних залів магазинів. Відмовлення від традиційних дерев'яних — решетувань, заміна багатошарового картону двошаровим і комплексною механізацією НРТС робіт дає можливість одержати зниження приведених витрат у розмірі 2,9 грн. од. товару;

• с частковим використанням піддонів у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі для тимчасового збереження і транспортування холодильників у роздрібну мережу. Зниження приведених витрат за схемою складає 0,1 грн/од. товару.

Схема рекомендується для застосування в торговельній галузі в період переходу до наскрізних перевезень на піддонах, по пральним машинам:

• на піддонах у наскрізному транспортуванні від постачальників до торговельних залів магазинів. Зниження приведених витрат у розмірі 1,5 грн/од. товару досягається за рахунок заміни трьох і п'ятишарового картону двошаровим і механізації навантажувально-розвантажувальних робіт;

• в універсальних контейнерах з частковим використанням піддонів у ланці "опт-магазин". Застосування піддонів для тимчасового збереження, внутрішньо складського переміщення і доставки в роздрібну мережу пральних машин дає можливість знизити приведені витрати в розмірі 0,3 грн/од. товару;

по мотовелотоварам:

• в універсальних контейнерах (5 т) без упакування, минаючи оптову ланку. За рахунок відмовлення від дерев'яних решетувань, дозволяє одержати економію приведених витрат у розмірі 2,8 грн./од. товару;

• у картонних шухлядах на піддонах у наскрізному транспортуванні. Схема передбачає відмовлення від дерев'яної тари і повну механізацію навантажувально-розвантажувальних робіт при економи приведених витрат у розмірі 3,2 грн./од. товару.

За інших рівних умов перевезення пральних машин і велосипедів (мопедів) в універсальних контейнерах середньої і великої вантажопідйомності (3, 5 і 20 т) ефективніше доставки в залізничних вагонах, тому що забезпечує зниження приведених витрат у середньому по пральним машинам на 26%, по мотовелотоварам — на 16%.

Впровадження контейнерно-піддонної системи доставки товарів магазинам можливо тільки за умови відповідної підготовки до прийому товарів у прогресивній транспортній тарі (устаткування вантажних платформ, придбання зрівняльних площадок, ручних візків з низьким підйомом вил, вирівнювання порогів, розширення дверних прорізів).

Зазначені роботи повинні також передбачатися при новому будівництві підприємств роздрібної торгівлі.

Досвід Харківського обласного керування торгівлею й отримані в ході дослідження результати розрахунків приведених витрат показують, що витрати на підготовку магазинів до прийому товарів у контейнерах і на піддонах окупаються протягом 6-8 місяців роботи.

Доставку товарів на піддонах від місцевих постачальників до магазинів варто робити в автомобілях, обладнаних пересувними візками для вільного переміщення навантажених піддонів. Такий спосіб значно полегшує виконання навантажувально-розвантажувальних робіт і в два рази скорочує простій транспортних засобів під вантажними операціями.

Пропонована нова методика визначення оптимальних розмірів партій завезення товарів у підприємства роздрібної торгівлі і виборові раціональної вантажопідйомності транспортних засобів забезпечує мінімізацію витрат, як на транспортування, так і на збереження товарів у період роздрібного продажу.

Практика обов'язкової доставки холодильників і пральних машин у роздрібні підприємства для наступного їхнього продажу через торговельну залу не відповідає сучасним вимогам, поставленим перед торговельною галуззю в частині підвищення ефективності торгово-логістичного процесу і якості торговельного обслуговування населення.

Проведені на Чернігівській обласній базі "Укроптгоспторг" експериментальні роботи з доставки холодильників на дім покупців безпосередньо зі складу оптового підприємства, минаючи роздрібну ланку, показали велику народногосподарську ефективність організації торгівлі складними-технічними товарами по зразках, що дозволяє за рахунок економії витрат на доставці товарів, утримання підсобних приміщень і навантажувально-розвантажувальних робіт у магазинах одержати зниження приведених витрат у розмірі 4,7 грн. на одиницю товару і без додаткових капітальних вкладень у 1,5 рази розширити торговельну площу роздрібних підприємств.

Впровадження рекомендованих способів доставки товарів із застосуванням контейнерів і піддонів значно полегшить працю працівників оптових і роздрібних підприємств, підвищить культуру торгівлі у туристських комплексах.

15.3. Логістичні варіанти, що рекомендуються для транспортування, й умови їх застосування
15.4. Логістичний процес транспортування піаніно від виробника до споживача
15.5. Логістичний процес транспортування пральних машин від виробника до споживача
15.6. Логістичний процес транспортування веломототехніки в універсальних контейнерах
15.7. Логістичний процес транспортування велосипедів у пакет-піддонах від виробника до споживача
15.8. Логістичний процес транспортування холодильників на піддонах
Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "
16.1. Практичне заняття в аудиторії
16.1.1. Логістичні процеси на складах туристського комплексу
Ситуація 1. Визначення найбільш раціональної технології руху овочевих консервів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru