Логістика - Банько В.Г. - 17.5. Тема: "Контейнеризація і пакетизація при русі товарних потоків в логістичних системах"

Тест 5.1.

Які розміри(в основі) тари-обладнання та пакету на піддоні на ваш погляд, відповідають розмірам міжнародного стандарту(в мм), які застосовуються в логістичних системах?

Можливі відповіді:

1.1000*1000

2.800*800

3.800*1200

4.1200*1200

Тест 5.2.

Які види пакетів використовують в логістичних системах в середині підприємства для переміщення вантажів по технологічним переходам? Можливі відповіді:

1. Транспортні.

2. Виробничі.

3. Транспортно-виробничі.

4. Комерційні.

Тест 5.3.

Які види пакетів служать для перевезення вантажів від складу постачальника до складу споживача в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Комерційні.

2. Транспортно-виробничі.

3. Виробничі.

4. Транспортні.

Тест 5.4.

Які види пакетів призначені для наскрізного переміщенця продукції, сформованої в поточній лінії постачальника, до місця розформування вантажної одиниці у споживача при реалізації товару?

Можливі відповіді:

1. Транспортно-виробничі.

2. Технологічні.

3. Виробничі.

4. Транспортні.

Тест 5.5.

Що є основою для комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних робіт в логістичних процесах, яка направлена на ліквідацію тяжкої ручної праці?

Можливі відповіді:

1. Мала механізація робіт.

2. Комп'ютеризація логістичних процесів.

3. Контейнеризація і пакетизація.

4. Електронно-обчислювальні машини.

Тест 5.6.

Що лежить в основі контейнерно-транспортної системи (КТС) в логістичних процесах? Можливі відповіді:

1. Необхідна кількість тари, піддонів та рухомого потягу.

2. Модульна система, яка взаємо пов'язує розміри тари, піддонів і рухомого потягу.

3. Наявність електронно-обчислювальної техніки в достатній кількості.

4. Повна забезпеченість засобами механізації робіт.

Тест 5.7.

Яку вагу брутто (по даним наукових досліджень) не повинен перевищувати пакет для торгівлі в туристському комплексі? Можливі відповіді: 1. 100 кг 2.250 кг 8. 500 кг 4. 1000 кг

Тест 5.8.

Які показники характеризують експлуатаційні витрати на утримання контейнерів у постачальників і споживачів? Можливі відповіді:

1. Вартість контейнерів та піддонів, амортизаційні відчислення, вартість поточних ремонтів, число обігів контейнерів за рік, корисне навантаження контейнера чи піддона.

2. Конструкція контейнера чи піддона, їх вартість та матеріал виготовлення, розміри транспортних засобів, корисне навантаження контейнера чи піддона.

3. Місткість та вартість контейнера чи піддона, число обігів за рік, корисне їх навантаження, середньодобовий пробіг контейнера чи піддона.

4. Вартість контейнерів чи піддонів та їх ремонтів, коефіцієнт корисної дії, габаритні розміри контейнера та його місткість, вартість ремонтів, число обігів за рік.

Тест 5.9.

Які показники характеризують капітальні витрати на контейнери в

логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Габаритні розміри контейнера, конструкція та його вартість.

2. Вартість, число обертів і конкурентоспроможність контейнера.

3. Вартість контейнера, число обертів та його місткість.

4. Місткість контейнера, його конкурентоспроможність та відстань перевезень.

17.6. Тема: "Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах"

Тест 6.1.

Для чого необхідно створювати склади в логістичних системах?

Можливі відповіді:

1. Для продовження життєздатності товарів після їх вироблення до

реалізації.

2. Для зберігання товарних запасів оптових І роздрібних торговельних підприємств.

3. Для переробки товарної маси на протязі року і товаропостачання в роздрібну мережу туристського комплексу.

4. Для забезпечення потреб споживачів (туристів).

Тест 6.2.

Яка закономірність виявлена вченими при використанні складів, з точки зору наявності піддонів і контейнерів в логістичних системах?

Можливі відповіді:

1. Чим більша кількість піддонів і контейнерів, тим ефективніше використання складів.

2. Чим більша наявність механічного обладнання для переробки товарів на піддонах і в контейнерах, тим ефективніше використання складів.

3. Чим вища ступінь навантажувально-розвантажувальних робіт з використанням піддонів і контейнерів, тим нижче рівень витрат, припадаючих на одну тону перероблених товарів.

4. Чим нижча ступінь навантажувально-розвантажувальних робіт з використанням піддонів і контейнерів, тим вищий рівень витрат, припадаючих на одну тону перероблених товарів.

Тест 6.3.

Як, на ваш погляд, визначити коефіцієнт ефективності використання площі складу в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Це — відношення корисної площі складу, зайнятої під зберіганням товарів, до загальної площі складу.

2. Це — різниця між загальною площею складу та корисною площею під зберігаючими товарами на складі.

3. Це — добуток площі, зайнятої під зберіганням товарів, та 1 м2 загальної площі складу.

4. Це — прибуток загальної площі складу та корисної площі, занятої під зберіганням товарів.

Тест 6.4.

Як, на ваш погляд, визначити коефіцієнт використання обігу складу в логістичних процесах? Можливі відповіді:

1. Відношення загального об'єму складу до корисного об'єму складу, занятого під товаром.

2. Добуток корисного об'єму складу на максимальну висоту зберігання товарів.

3. Різниця між загальним об'ємом складу та корисним об'ємом складу, занятого під товарами.

4. Відношення корисного об'єму, занятого під товаром, до загального об'єму складу.

Тест 6.5.

Як визначити середню навантаженість, припадаючу на 1 м2 складської площі, при виявлені ефективності використання складу в логістичному процесі?

Можливі відповіді:

1. Добуток кількості зберігаючого товару в тонах на загальну площу складу.

2. Відношення кількості зберігаючого товару в тонах до загальної площі складу.

3. Навантаженість товару в тонах, який зберігається на складі, на 1 мг загальної площі.

4. Навантаженість 1 т. товару на 1 м2 площі, занятої під всім товаром, який зберігається на складі.

Тест 6.6.

Від яких показників залежать експлуатаційні витрати на утримання складу та контейнерного майданчика в логістичному процесі? Можливі відповіді:

1. Від вартості складу чи контейнерного майданчика, кількості товару в тонах та днів його зберігання.

2. Від вартості складу чи контейнерного майданчика, висоти складування товару та максимальної кількості днів його зберігання.

3. Від вартості складу чи контейнерного майданчика, яка припадає на 1 т товару, максимальної кількості днів його зберігання та амортизаційних відрахувань.

4. Від вартості складу чи контейнерного майданчика, навантаження товару на 1 м2 площі, яка зайнята під ним та кількості днів зберігання цього товару.

Тест 6.7.

Які показники впливають на визначення капітальних витрат на склади та контейнерні майданчики в логістичних процесах? Можливі відповіді:

1. Вартість 1 т ємності складу чи контейнерного майданчика, число діб зберігання товару на них та нормативного коефіцієнта капітальних вкладень.

2. Балансова вартість складу чи контейнерного майданчика, нормативного коефіцієнта ефективності капітальних вкладень та максимальної кількості діб зберігання товару на них.

3. Вартість 1 м2 складу чи контейнерного майданчика, нормативного коефіцієнта капітальних вкладень та числа діб зберігання товару.

4. Балансова вартість 1 м2 складу чи контейнерного майданчика, число діб зберігання товару на них і витрати на опалення (охолодження) складу, освітлення тощо.

17.6. Тема: "Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах"
17.7. Тема: "Розвантажувально-навантажувальні роботи та механізми в логістичних операціях туристського комплексу"
17.8. Тема: "Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах"
17.9. Тема: "Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантажені, зберіганні та реалізації її туристам
17.10. Тема: "Логістичні процеси на товарних складах та визначення трудомісткості логістичних операцій працівниками туристського комплексу
17.11. Тема: "Торговельно-логістичні процеси в магазинах туристського комплексу та визначення трудомісткості операцій"
17.12. Тема: "Ефективність використання технологічного устаткування при виконанні логістичних операцій на складах і в магазинах туристського комплексу"
Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання
Загальні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru