Логістика - Банько В.Г. - 17.10. Тема: "Логістичні процеси на товарних складах та визначення трудомісткості логістичних операцій працівниками туристського комплексу

Тест 9.1.

Які показники, на ваш погляд, впливають на визначення витрат, пов'язаних з сумарним збитком товару при перевезеннях, зберіганні та реалізації в логістичних системах?

Можливі відповіді:

1. Спосіб штабелювання товару та режим його зберігання.

2. Сумарні збитки товару від зберігання, перевантаження та реалізації.

3. Спосіб перевезення товару та його збитки.

4. Відсоток збитку товару та його вартість.

17.10. Тема: "Логістичні процеси на товарних складах та визначення трудомісткості логістичних операцій працівниками туристського комплексу

Тест 10.1.

Яке із наведених визначень "Логістичний процес на складі" ви рахуєте вірним?

Можливі відповіді:

1. Сукупність операцій, пов'язаних з інформаційно-комерційною діяльністю на складі.

2. Сукупність послідовно виконуваних операцій з товарами під час їх вивантаження, прийомі, переміщенні, підсортуванні, укладці, зберіганні і відпуску.

3. Система заходів, спрямованих на просування товарів у роздрібну торговельну мережу та підвищення якості обслуговування туристів.

4. Сукупність операцій, пов'язаних із забезпеченням зберігання товарно-матеріальних цінностей на складі і максимальним скороченням їх витрат при складський обробці.

Тест 10.2.

Які основні фактори впливають на послідовність виконання логістичних операцій на товарних складах? Можливі відповіді:

1. Температурно-вологовий режим при зберіганні товарів.

2. Склад, внутрішнє планування складських приміщень, складність асортименту, обсяг надходження і відпуску товарів.

3. Опалення і вентилювання складських приміщень та споруд.

4. Наземні, надземні та підземні конструкції.

Тест 10.3.

Як класифікують логістичні процеси на складах? Можливі відповіді:

1. Виробничі, технологічні, експлуатаційні, конструкційні, будівельно-монтажні.

2. Основні, допоміжні, експедиційні.

3. Інформаційні, комерційні, конкурентоспроможні.

4. Внутрішні, зовнішні та посередницькі.

Тест 10.4.

Які логістичні операції .відносять до основного процесу на складі? Можливі відповіді:

1. Облік надходження товарів на склад.

2. Розпакування, комплектування, упакування, сортування товарів, зберігання, ремонт та повернення тари і тари-обладнання.

3. Прийомка, зберігання і відпуск товарів.

4. Прийомка і здача товарів на залізницях, портах (причали), аеропортах.

Тест 10.5.

Який процес на складі підприємства являється перевагомим в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Організаційно-комерційний.

2. Транспортно-експедиційний.

3. Обліково-фінансовий.

4. Технологічний.

Тест 10.6.

Які логістичні операції властиві підсортувально-розподільчим складам в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Приймання, розпакування, підсортування, комплектування та відпуск товарів.

2. Накопичення товарів для подальшої відправки, їх штабелювання, зберігання і дештабелювання.

3. Довгострокове та сезонне зберігання товарів.

4. Комплектування партій товарів до відпуску.

Тест 10.7.

Які основні логістичні операції властиві технології зберігання товарів на складах? Можливі відповіді:

1. Визначення ділянки складування і закріплення постійного місця зберігання.

2. Створення та підтримка температурно-вологового режиму зберігання.

3. Розміщення, переміщення та укладання товарів.

4. Дезинфекція складських приміщень.

Тест 10.8.

Де слід розміщувати на складі великогабаритні товари з великим обсягом їх відпуску та значною оборотністю в логістічних системах? Можливі відповіді:

1. На верхніх полицях стелажів, далі від входу.

2. На нижніх полицях стелажів, ближче до виходу.

3. Ближче до виходу на верхніх полицях стелажів.

4. На підтоварниках, ближче до виходу.

Тест 10.9.

В яких випадках застосовують верстакові укладання товарів на складі в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Товари, затарені в ящики, кулі, кіпи.

2. Товари у запакованому вигляді (пачки, пакети, коробки)

3. Товари, що надійшли на склад навалом.

4. Товари, які сформовані в тарі-обладнанні.

Тест 10.10.

Які логістичні операції властиві відпуску товарів зі складу в логістичних системах?

Можливі відповіді:

1. Документальне оформлення товарів.

2. Операції, пов'язані з раціональним розміщенням товарів на складі.

3. Дештабелювання, відбірка, комплектування, переміщення, навантаження товарів.

4. Процес пломбування контейнерів.

Тест 10.11.

Що е підставою для відпуску товарів зі складу в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Товарно-транспортна накладна.

2. Рахунок-фактура.

3. Доручення на право отримування товару.

4. Розпорядження торговельного відділу підприємства.

17.11. Тема: "Торговельно-логістичні процеси в магазинах туристського комплексу та визначення трудомісткості операцій"
17.12. Тема: "Ефективність використання технологічного устаткування при виконанні логістичних операцій на складах і в магазинах туристського комплексу"
Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання
Загальні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ЛОГІСТИКА ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ ПОСЛУГ
1.1. Особливості та класифікація послуг
1.2. Сутність і склад туристичних та готельних послуг
1.3. Зростання значення національного і міжнародного туристичного бізнесу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru