Товарна інноваційна політика - Сумець О.М. - Етап 3. Аналіз зовнішніх факторів і врахування їх впливу на інноваційні процеси

На даному етапі оцінюється ступінь впливу зовнішніх факторів на досягнутий інноваційний успіх фірми. Проводиться аналіз і прогнозування кон'юнктури ринку з врахуванням політичних, економічних, соціальних і зовнішніх факторів, а також рівня науково-технічного прогресу.

На основі такої узагальненої оцінки формується "інноваційний портфель" фірми з чітким визначенням потреби в інвестиціях.

Етап 4. Вибір пріоритетних напрямів інноваційної політики фірми

Даний етап полягає в остаточному виборі стратегічної мети інноваційної діяльності фірми, правил і прийомів її проведення як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках з врахуванням ретельного дослідження стану матеріальних ресурсів, цін, якості, термінів виконання робіт, стимулювання персоналу фірми, орієнтованого на досягнення поставленої мети.

Етап 5. Механізм оцінки реалізації і контролю реалізації інноваційних процесів

На даному етапі формується механізм оцінки реалізації стратегічного плану і організації контролю за його виконанням. Оцінюється планований стан фірми, її імідж. Дається оцінка можливої стратегічної неспроможності інноваційної діяльності на поточну і віддалену перспективу, тобто можливого банкрутства.

Остаточно розробляється "місія" фірми, яка дозволяє забезпечити систему конкурентної переваги, фінансову стійкість фірми і стійкого місця її на ринку.

У сучасній швидкозмінюваній ринковій ситуації неможливо досягти позитивних результатів інноваційної діяльності, не плануючи конкретних дій з виконання робіт зі створення нової продукції. Така ринкова ситуація диктує необхідність використання нових підходів до оперативного внутрішньофірмового планування, тобто прийняття рішень для відносно короткого проміжку часу. Тривалість оперативного планування залежить від масштабу інноваційної діяльності.

Оперативне планування інноваційного процесу являється необхідним елементом роботи фірми, що дозволяє визначити послідовність дій в ході організації інноваційної діяльності, дати чіткий алгоритм рішення проблеми, пов'язати цілі і задачі, обсяги робіт на всіх етапах розробки нової продукції, намітити тактику поведінки на ринку, а також обсяги продажу і прибутків.

При формуванні внутрішньофірмового планування створення нової продукції на засадах маркетингу необхідно:

o чітко окреслити коло реальних і потенційних покупців;

o визначити розміри і стабільність товарної ніші, починаючи з оцінки потенційної місткості ринку, потенційних сум продаж нового товару з необхідними об'ємами реалізації і закінчуючи об'єктивною оцінкою переваг і недоліків основних конкурентів аналогічних товарів;

o намітити конструктивні дії в сфері пониження чи підвищення відпускної ціни;

o забезпечити збільшення швидкості поставок товару, надаючи споживачам різних за розміром партій товарів аж до одиничних норм.

Оперативне планування нової продукції передбачає вирішення наступних завдань [21, с. 205]:

o розробка і визначення конкретних дій, що необхідні для досягнення поставлених цілей;

o розробка оперативного інноваційного плану із конкретизацією персональної відповідальності, часу і місця проведення робіт;

o визначення конкретних заходів з пошуку і налагодження необхідних вигідних ділових зв'язків як із власниками інтелектуальних продуктів, так і з постачальниками сировини, матеріалів і комплектації, потенційними покупцями;

o визначення заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції, що розробляється для отримання максимальних результатів при мінімальних витратах;

o визначення обсягу і термінів залучення необхідних матеріальних, трудових, інформаційних, фінансових та інших видів ресурсів, що потрібні для реалізації конкретних цілей оперативного інноваційного планування.

На стадії оперативного планування процес створення нового товару доцільно розглядати як певний інноваційний проект із бізнесових позицій. Комерційний успіх будь-якої фірми залежить в значній мірі від вміння організувати і до кінця вдало провести намічений нею інноваційний проект, починаючи від підприємницької ідеї в сфері створення нової продукції, організації її виробництва та продажу і закінчуючи отриманням наміченого прибутку як кінцевого результату діяльності. З позицій підприємницької ідеї намічений інноваційний проект має проводитись в досить стислі терміни і з відчутнім результатом.

Загальна структура алгоритму оперативного планування інноваційного бізнес-проекту наведена на рис. 6 .3.

Рис. 6.3. Алгоритм оперативного планування процесу проектування нового товару [21, с. 87]

Етап 4. Вибір пріоритетних напрямів інноваційної політики фірми
Етап 5. Механізм оцінки реалізації і контролю реалізації інноваційних процесів
Підприємницька ідея
Підприємницький задум
Бізнес-оцінка інноваційного проекту
Розробка плану виробництва нового товару
Розробка плану випуску нового товару на ринок
6.3. Планування матеріально-технічного забезпечення інноваційної діяльності
Етап 1. Дослідження ринків
Етап 2. Розробка плану забезпечення матеріальними ресурсами
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru