Товарна інноваційна політика - Сумець О.М. - Бізнес-оцінка інноваційного проекту

Усі ідеї нових товарів, на які є попит, проходять попередню селекцію під час аналітичного дослідження, що передбачає оцінювання середовища, потенційного попиту та конкуренції. Особливе місце займає позиціювання товару, яке здійснюють на основі системи критеріїв, що допомагають визначити місце нової продукції щодо інших товарів. Визначають характерні відмінності товару стосовно конкуруючих аналогів, можливості створення у потенційних покупців переважних стимулів та мотивів придбання новації. При позитивних результатах аналізу приймається рішення про доцільність випуску нового товару і розпочинається його проектування. На даному етапі:

o відсіюються явно невигідні проекти, які не заслуговують на подальшу увагу;

o із числа тих, що залишилися після відсіву ідей відбирають найбільш вдалі і багатообіцяючі.

До основних проблем, що розглядаються на даному етапі належать:

o визначення очікуваної потенційної норми прибутку нового товару;

o кон'юнктурне положення фірми, її здатність до сприйняття нового товару;

o співвідношення між наявними фінансовими ресурсами і обсягом капіталовкладень, необхідних для здійснення проекту. Необхідно дати оцінку технічної здійсненності пропонованої ідеї і вірогідності успіху у рішенні поставлених завдань. Необхідно визначити, яке устаткування потрібно для виготовлення продукту, якими будуть витрати виробництва, чи достатньо необхідних матеріалів і чи є гарантія їх безперервної поставки.

Підприємницький задум

На цьому етапі здійснюють перехід від ідеї, яка пройшла попередню оцінку, до підприємницького задуму.

Змістом робіт на даному етапі є дослідження наступної інформації:

o вірогідність конструкторського і технологічного успіху;

o очікувані витрати на експериментальні роботи;

o необхідні капіталовкладення в організацію нового виробництва чи модернізацію старого;

o терміни завершення роботи;

o можливі труднощі технічного, фінансового, кадрового й іншого характеру;

необхідність залучення суміжних організацій для виконання НДіПКР;

o прогноз ринку збуту на момент виходу товару на ринок і далі в часі;

характер можливої конкуренції;

o сектори ринку, що потребують товар;

o прогнозована ціна та її залежність від обсягу збуту і діяльності конкурентів;

o можливість появи конкуруючого товару (терміни, характер товару).

Обсяг технічних досліджень на даному етапі може бути самим різноманітним у залежності від складності забезпечення визначених властивостей товару. Чим ближче товар до виробів існуючого асортименту, тим менша потреба в технічних дослідженнях. На цьому етапі виясняють фізичні властивості нового товару, організують виробництво невеликих партій цього товару в лабораторних умовах, приступають до дослідження проблем його можливого використання, починають попередню роботу над патентами, проводять попередні оцінки витрат виробництва.

На даному етапі фірма проводить роботу з пошуку потенційних клієнтів на купівлю нового товару. Для цього готують пропозиції (оферти), головне призначення яких є залучення замовлень.

Бізнес-оцінка інноваційного проекту

Щоб інноваційний проект пройшов вдало, необхідно насамперед продумати, обгрунтувати і сформулювати його зміст, цілі і завдання. Необхідний достатній практичний досвід інноваційної та підприємницької діяльності, теоретичні знання прогнозування ринкової кон'юнктури, вміння оцінювати конкурентів і партнерів у ринковому обігу. Чітко позначити, які товари найбільш привабливі й вигідні у розробці, мають найменшу вартість і наскільки вони популярні у реального покупця. Саме на цій стадії фірма продумує та оцінює ефективність наступного інноваційного проекту, багатоваріантність розробки у відповідності із наявними ресурсами і можливостями їх придбання.

Розробка плану виробництва нового товару
Розробка плану випуску нового товару на ринок
6.3. Планування матеріально-технічного забезпечення інноваційної діяльності
Етап 1. Дослідження ринків
Етап 2. Розробка плану забезпечення матеріальними ресурсами
Розділ 7. Сучасні методи і засоби генерування ідей продуктових інновацій
7.1. Визначення та оцінка джерел інноваційної інформації
7.2. Характеристика методів генерування ідей
7.3. Системи автоматизованого проектування продукції
Розділ 8. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru