Товарна інноваційна політика - Сумець О.М. - Розробка плану виробництва нового товару

Вивчаються прийнятні методи виробництва нового товару і з'ясовується інформація, яка потрібна для подачі заявки на патент.

Одночасно досліджуються проблеми управління якістю нового товару і розробляються плани заходів, які слід проводити в цій галузі на етапі дослідного виробництва і наступних етапах. Продовжується пошук потенційних споживачів. За наявності потреби проводяться випробування в робочих умовах обмежених партій нового товару, виготовленого в лабораторних умовах.

Крім того, на даному етапі розпочинають роботу над назвою товару та його упаковкою. Ретельно перевіряється конструкція виробу, аби переконатися, що всі пропозиції і поради, що заслуговують на увагу, зібрані в ході обмежених пробних випробувань товару в робочих умовах, належним чином враховані і використані. Дані, що отримані в процесі дослідження і відпрацювання методів виробництва, а також результати всебічного вивчення товару, який вироблявся на цьому і попередньому етапах, плюс інформація про ринок і данні економічного характеру дають достатньо інформації для підготовки звіту про стан справ, в якому, зокрема, даються рекомендації відносно подальшого напрямку робіт над проектом.

Розробка плану випуску нового товару на ринок

На даному етапі розробляється детальний план виробництва нового товару:

o встановлюються джерела матеріально-технічного постачання; " готуються робочі креслення; здійснюється запуск продукції У

виробництво;

o організується збут товарів.

Одним із основних завдань даного етапу є перевірка прийнятності і придатності запропонованої технології виготовлення товару. Для здійснення цієї мети розгортають невелике дослідне виробництво, на якому виготовляються обмежені партії товару. Маючи у своєму розпорядженні порівняно достатню кількість товару, спеціалісти з організації збуту проводять практично всебічні натурні випробування новинки серед вузького кола клієнтів.

Діяльність дослідного виробництва, як правило, дає повний обсяг вихідної інформації щодо запуску нового товару в серію і дозволяє досить точно визначити рівень і структуру витрат виробництва. На цей час закінчують дослідження товару на пробному ринкові і виробник отримує дані про можливі шляхи і способи застосування новинки. В ході дослідного виробництва на товар призначається певна ціна. Одночасно визначають і очікувану ціну реалізації товару в умовах серійного виробництва. На основі всієї наявної інформації більш точно визначають розміри ринку і дають оцінку нормі прибутку нового товару. Ця інформація лягає в основу звіту, що складається для керівництва проекту. Якщо проект отримує підтримку останнього, то він передається на остаточне затвердження вищому керівництву фірми, після чого приступають до розгортання серійного виробництва. Саме в цей момент фірма приймає рішення про виділення для продовження робіт значних сил і коштів.

Важливим питанням є розробка програми виходу з товаром на ринок і органічного включення новинки у існуючий асортимент продукції фірми. В ході робіт на даному етапі вирішують наступні питання:

1. Які саме канали розподілу будуть використовуватися для збуту нового товару?

В ідеальному варіанті - це ті ж канали, які використовуються фірмою для реалізації інших товарів.

Необхідно мати на увазі, що новий товар може бути розрахований на інше коло покупців, що вимагає зовсім іншого підходу в частині організації і техніки його збуту. Це питання вирішується ще на етап і розробки нової продукції.

2. Яке місце повинен зайняти товар у межах існуючого асортименту?

Новий товар може або являтися повноцінним доповненням існуючого асортименту і придавати товарній номенклатурі фірми підвищену привабливість в очах потенційних покупців, або прийти на зміну одному із старих товарів, виконуючи ті ж функції більш ефективним чином.

3. Яку ціну необхідно встановити на новий товар і яка повинна бути загальна спрямованість політики цін по відношенню до новинки?

При цьому на проблему формування ціни можуть впливати такі ситуації.

А) Товар з'являється як щось самостійне, а не з метою заміни яко-го-небуць виробу, що вироблявся раніше чи виробляється зараз.

Б) Товар призначається для заміни старого, який має певну ціну і підпорядкований певній політиці цін. Перед розробником виникають дві альтернативні задачі, а саме:

o встановити найбільш високу ціну, щоб встигнути повністю компенсувати витрати на його створення і вартість необхідного для його виробництва технологічного устаткування на протязі певного часу, коли ще немає серйозної конкуренції, якщо новий товар надзвичайно привабливий і на нього мається попит:

o встановити ціну на такому рівні, щоб вона залишалась незмінною і при наявності конкуренції.

4. Якої політики необхідно дотримуватися стосовно рівня товарних запасів новинки?

Цих запасів повинно бути достатньо для повного задоволення несвідомого і ще не визначеного попиту. З іншого боку, запас повинен бути мінімальним, щоб у випадку провалу товару фірма не опинилася у важкому стані, зв'язавши із створенням цих запасів великі кошти.

5. Які купівельні мотиви щодо нового товару?

Розробка плану випуску нового товару на ринок
6.3. Планування матеріально-технічного забезпечення інноваційної діяльності
Етап 1. Дослідження ринків
Етап 2. Розробка плану забезпечення матеріальними ресурсами
Розділ 7. Сучасні методи і засоби генерування ідей продуктових інновацій
7.1. Визначення та оцінка джерел інноваційної інформації
7.2. Характеристика методів генерування ідей
7.3. Системи автоматизованого проектування продукції
Розділ 8. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту
8.1. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru