Педіатрія - Тяжка O.B. - Анатомічно-фізіологічні особливості нервової системи в дітей раннього віку

Актуальність теми. Нервова система регулює життєдіяльність організму, забезпечує координовану діяльність органів і систем. Крім того, головний мозок є місцем формування емоцій, почуттів, інтелекту. Знання вікових особливостей нервової системи необхідне для адекватної оцінки загального стану дитини та її нервово-психічного розвитку. Своєчасне забезпечення умов для формування розумового розвитку закладає основу для гармонійного розвитку особистості надалі.

Мета заняття. Вивчити закономірності розвитку нервової системи в дітей (центральної, периферичної), навчитися оцінювати нервово-психічний розвиток дітей різних вікових періодів, розпізнавати семіотику уражень нервової системи.

Унаслідок самостійної підготовки студент повинен знати:

1. Анатомофізіологічні особливості нервової системи в дітей залежно від віку.

2. Фактори, які впливають на становлення нервової системи і психічний розвиток дитини.

3. Методи дослідження нервової системи дітей різного віку.

4. Основні показники нервово-психічного розвитку дітей у віковому аспекті.

5. Семіотику порушень нервово-психічного розвитку дитини.

Унаслідок вивчення теми студент повинен уміти:

1. Зібрати анамнез, з'ясувати скарги, характерні для уражень нервової системи, оцінити отримані дані.

2. Дослідити безумовні та набуті умовні рефлекси.

3. Дослідити нервову систему в дітей різного віку.

4. Оцінити нервово-психічний розвиток дітей різного віку.

6. Оцінити результати лабораторно-інструментальних досліджень.

Основна література

Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – СПб.: "Издательство Фолиант", 2001. – С. 136-223.

Медицина дитинства / За ред. П.С. Мощича: У 4 т. – К.: Здоров'я, 1994. Т. 2. – С. 201-213.

Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К.: Б. в., 1999. – С. 91 – 106,130-136, 405-421.

Додаткова література

Детские болезни / Под ред. Л.А. Исаевой. – М.: Медицина, 1994. – С.3-21.

Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. – К. – Вінниця, 2002. – С. 102-134.

Допоміжні матеріали

1. Анатомічно-фізіологічні особливості нервової системи в дітей раннього віку.

2. Методика дослідження нервової системи у дітей:

- транзиторні рудиментарні рефлекси;

- менінгеальні знаки, рефлекси.

3. Оцінка нервово-психічного розвитку дітей.

4. Основні симптоми та синдроми ураження нервової системи в дітей раннього віку.

Анатомічно-фізіологічні особливості нервової системи в дітей раннього віку

Головний мозок:

- пірамідні клітини не мають властивої їм форми, у них відсутній пігмент;

- недорозвиненість дендритів у нервових клітинах;

- центри кори не сформовані, кора набуває цитоархітектоніки, що властива дорослим, до 1-2-річного віку;

- у новонароджених півкулі розвинені слабо; сформовані лише основні борозни, які мають малу висоту й глибину; при народженні скронева частка розвинена найкраще;

- мозкова тканина дуже багата на воду, легко розвиваються набряки;

- сіра речовина погано диференційована від білої.

Спинний мозок:

- більш зрілий, ніж головний, з віком збільшується тільки кількість нервових клітин;

- відносно довший;

- повністю заповнює спинний канал до 5-го місяця внутрішньо-утробного розвитку.

Периферичні нерви:

- мало мієлінізованих волокон (першими мієлінізуються аферентні волокна, потім еферентні);

- внутрішньочерепні нерви мієлінізуються до 3-місячного віку;

- більшість периферичних нервів мієлінізуються у віці до 3 років, канатики білої речовини – до 4-7 років.

Аналізатори:

- зоровий – до 2-3 місячного віку спостерігається фізіологічна світлобоязнь, фізіологічний ністагм, фізіологічна далекозорість, більша широта акомодації; з 6 місячного віку дитина розрізняє кольори;

- слуховий – сприйняття звуків у новонароджених знижене, оскільки барабанна порожнина заповнена повітрям; з 2-місячного віку дитина диференціює звуки; з 7-8 міс життя відбувається координація слухового та зорового аналізаторів;

- нюховий – у новонароджених знижений поріг чутливості, сприймає тільки сильні запахи; починаючи з 4-місячного віку дитина диференціює декілька запахів;

- смаковий – у новонароджених ширше рецепторне поле і вищий поріг чутливості; з 3 міс життя дитина диференціює декілька смакових відчуттів; тонкі смакові відчуття вдосконалюються в молодшому шкільному віці.

Чутливість:

- тактильна – визначається з 7-го місяця внутрішньоутробного періоду, краще розвинена на обличчі, підошвах, кистях;

- температурна – вищий поріг чутливості; дитина краще сприймає холод;

- больова – розвинена слабко; формується до 6-го дня після народження, має найбільший поріг;

- глибока (вібраційна, м'язово-суглобова чутливість, відчуття тиску, ваги) – формується до 2 років життя.

Вегетативна нервова система:

- обидва відділи функціонують з моменту народження;

- у крові новонароджених переважає норадреналін;

- з віком відбувається перехід від генералізованих вегетативних реакцій до локальних, спеціалізованих реакцій;

- з 3- до 7-місячного віку переважає парасимпатична нервова система.

Терміни розвитку моторики в дітей грудного віку

ДіїСередній термінКоливання
Усмішка5 тиж3-6 тиж
Гуління7тиж4-11 тиж
Тримання голови3 міс2-4 міс
Спрямовані рухи рукою4 міс2,5-5,5 міс
Перевороти зі спини на живіт5 міс3,5-6,5 міс
Сидіння6 міс4,5-8 міс
Повзання7 міс5-9 міс
Вставання9 міс6-11 міс
Крокування з підтримкою9,5 міс6,5-12,5 міс
Стояння10,5 міс8-13 міс
Самостійне ходіння11,5 міс9-14 міс
Вимовляння слів10 міс8,5-11,5 міс

Особливості спинномозкової рідини в дітей

Показники
Вік дітей
До 14-го дня3 14-го дня

до 3-місячного віку
4-6 місСтарше

ніж 6 міс
Колір та прозорістьЧасто ксантохромна,

прозора
Безколірна,

прозора
Безколірна,

прозора
Безколірна,

прозора
Білок, г/л0,4-0,80,2-0,50,18-0,360,16-0,24
Цитоз в 1 мкл3/3-30/33/3-25/33/3-20/33/3-10/3
Вид клітинПереважно лімфоцити,

поодинокі нейтрофіли
Переважно лімфоцитиЛімфоцитиЛімфоцити
Проба ПандіВід + до +++Рідко +-
Цукор, ммоль/л1,7-3,92,2-3,92,2-3,92,2-4,4

Методика дослідження нервової системи в дітей
ТРАНЗИТОРНІ РУДИМЕНТАРНІ РЕФЛЕКСИ
МЕНІНГЕАЛЬНІ ЗНАКИ, РЕФЛЕКСИ
Основні симптоми та синдроми ураження нервової системи в дітей раннього віку
Анатомо-фізіологічні особливості шкіри та підшкірної жирової клітковини в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомо-фізіологічні особливості шкіри у дітей
Придатки шкіри у віковому аспекті
Елементи шкірного висипу
Склерема, склередема, адипонекроз
Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м'язової системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru