Педіатрія - Тяжка O.B. - Основні клінічні синдроми ГРВІ в дітей залежно від етіології

Актуальність ТЄМИ. За даними ВООЗ, гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) займають перше місце в структурі захворюваності дітей раннього віку. Високий рівень захворюваності, обумовлений поліетіологічністю ГРВІ, нестійкістю та виключною типоспецифічністю противірусного імунітету, призводить до частого розвитку ускладнень та навіть до летальних випадків при тяжкому їх перебігу. В умовах несприятливої екології ГРВІ зумовлюють ще більші зміни в імунітеті, особливо в дітей раннього віку з незрілими імунними реакціями та аномаліями конституції; це призводить до значних змін у формуванні імунітету та розвитку хронічних захворювань різних органів і систем у старшому віці.

Мета заняття. На основі знань про особливості патогенезу та клінічні прояви ГРВІ навчитися діагностувати ці захворювання (грип, парагрип, аденовірусна, респіраторно-синцитіальна, риновірусна інфекції тощо) та гострі бронхіти; виявляти стани, що загрожують життю дитини, призначати відповідне лікування та надавати невідкладну допомогу в разі виникнення ускладнень.

Основна література

Медицина дитинства / За ред. П.С. Мощича: У 4 т. – К.: Здоров'я, 1994. – Т. 2. – С. 28-60.

Дитячі хвороби / За ред. В.М. Сидельникова, В.В. Бережного. – К.: Здоров'я, 1999. – С. 115-141, 424-430.

Майданник В.Г. Педиатрия. – Харьков: Фолио, 2004. – 1125 с.

Додаткова література

Шабалов Н.П. Детские болезни. – СПб. и др.: Питер, 1999. – 1080 с.

Болезни органов дыхания у детей: Руководство / Под ред. СВ. Рачинского, В.К. Таточенко. – М.: Медицина, 1987. – С. 150-168.

Неотложные состояния в педиатрии / Под ред. В.М. Сидельникова.-К.: Здоров'я, 1994. – С. 41-69,134-149, 266-285, 399-430.

Цыбулькин Э.К. Неотложная педиатрия в алгоритмах. – СПб. и др.: Питер, 1998. – С. 83-99.

Допоміжні матеріали

1. Основні клінічні синдроми ГРВІ в дітей залежно від етіології.

2. Сучасні принципи госпіталізації хворих на ГРВІ та бронхіти.

3. Принципи терапії невідкладних станів при ГРВІ в дітей.

4. Сучасна класифікація гострих бронхітів у дітей.

5. Препарати для етіопатогенетичної терапії ГРВІ.

Основні клінічні синдроми ГРВІ в дітей залежно від етіології

Збудники грипу (А1, А2, В) частіше спричинюють ринофарингіт, круп з лихоманкою, бронхіт, синдром Рея, пневмонію. Епідемії виникають взимку кожні 1-2 (грип А) або 3-5 (грип В) років.

Збудники парагрипу (серотипи 1-4) зумовлюють ринофарингіт, пневмонію, круп, трахеобронхіт, у немовлят – бронхіоліт. Епідемії виникають восени кожні 2 роки.

Респіраторно-синцитіальні віруси (серотип 1) спричинюють у немовлят ринофарингіт з лихоманкою, бронхіоліт, а в більш старших – афебрильний риніт. У немовлят спостерігають щорічні епідемії восени або навесні.

Аденовіруси (серотипи 1-7, 14, 21) зумовлюють ринофарингіт, фарингіт з нальотами та без нальотів, фарингокон 'юнктивіт, лихоманку, бронхіт, бронхіоліт, пневмонію, облітеруючий бронхіоліт, меза-девіти, ентероколіти. Можуть виникати у всі сезони року захворювання, зумовлені аденовірусною інфекцією, можливі й епідемії кожні 3-5 років.

Риновіруси (серотипи 1-113) спричинюють ринофарингіт з лихоманкою або без неї, бронхіоліт у немовлят. Епідемії виникають щорічно з підвищенням захворюваності взимку та восени.

Сучасні принципи госпіталізації хворих на ГРВІ та бронхіти

Показаннями до госпіталізації дітей у лікарню є вік дитини, ускладнені та тяжкі форми ГРВІ та бронхіти, що перебігають з проявами дихальної недостатності І-II ступеня. Госпіталізують новонароджених дітей з обтяженим преморбідним фоном, дітей раннього віку, що живуть у незадовільних побутових умовах, у віддалених районах, де неможливий постійний лікарський нагляд.

З метою запобігання суперінфікуванню термін перебування в стаціонарі повинен бути мінімальним. Дітей з ГРВІ та бронхітами середнього ступеня тяжкості, швидкою нормалізацією загального стану доцільно виписувати до 5-го дня госпіталізації.

На сьогодні розширені показання до лікування дітей у домашніх умовах. Вирішуючи це питання, враховують вік дитини, тяжкість і тривалість захворювання, а також можливість забезпечення необхідного догляду за дитиною в домашніх умовах.

Лікування вдома може бути проведене в таких ситуаціях:

• ГРВІ з ураженням верхніх дихальних шляхів з помірними симптомами інтоксикації, субфебрильною або короткочасною (до 3 днів) фебрильною температурою тіла;

• гострі ларингіти та ларинготрахеїти без ознак стенозу гортані;

• гострі бронхіти, включаючи обструктивні форми, з субфебрильною або короткочасною (до 3 днів) фебрильною температурою тіла за відсутності симптомів вираженої інтоксикації і дихальної недостатності.

Сучасні принципи госпіталізації хворих на ГРВІ та бронхіти
Принципи терапії невідкладних станів при ГРВІ в дітей
Сучасна класифікація гострих бронхітів у дітей
Препарати для етіопатогенетичної терапії ГРВІ
Гострі пневмонії
Класифікація пневмоній
Клінічна діагностика вірусних пневмоній та спричинених інфекційними агентами, що рідко зустрічаються
Хронічні неспецифічні захворювання бронхолегеневої системи
Хронічний бронхіт
Хронічний облітеруючий бронхіоліт
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru