Педіатрія - Тяжка O.B. - Визначення критеріїв живонародженості та мертвонародженості

Інтранатальний період починається з регулярних пологових переймів до перев'язки пуповини (від 2-4 до 15-18 год). Період новонародженості починається від моменту народження дитини і продовжується до 4 тиж. Його тривалість залежить від ступеня зрілості новонародженого. Це перший період позаутробного життя, коли відбувається процес пристосування дитини до нових умов зовнішнього середовища. В організмі новонародженого відбувається інтенсивна перебудова різних систем та органів, які характеризуються морфологічною незакінченістю будови й функціональною незрілістю. Усі системи організму перебувають у стані нестійкої рівноваги, і навіть незначні зміни умов життя новонародженого можуть спричинити значні зміни стану його здоров'я. З моменту народження починає функціонувати мале коло кровообігу і відбувається перехід на легеневе дихання. Новонароджений переходить на ентеральний тип харчування. У корі головного мозку переважають процеси гальмування над процесами збудження, що проявляється значною тривалістю сну (20-22 год впродовж доби).

Неонатальний період об'єднує два під періоди.

1. Ранній неонатальний період (від народження до 7-ї доби – 168 год). У цей час спостерігаються пограничні стани: фізіологічний катар шкіри, фізіологічна жовтяниця, фізіологічна втрата маси тіла, сечокислий інфаркт, статевий криз, а також виявляються аномалії розвитку, фетопатії, спадкові захворювання, гемолітична хвороба при антигенній несумісності крові матері та плода, клінічні прояви пологової травми, асфіксії, наслідки внутрішньоутробного інфікування або інфікування під час пологів, прояви аспіраційного синдрому; гнійно-септичні захворювання, вірусні ураження кишечнику та дихальних шляхів; синдром дихальних розладів внаслідок незрілості легеневої тканини та гіпертензії малого кола кровообігу.

2. Пізній неонатальний (від 7-ї до 28-ї доби життя – 21 день). Період відновлення після перенесених дезадаптаційних синдромів.

Перинатальний період триває з 28-го тижня вагітності до 7-ї доби життя. Включає пізній фетальний, інтранатальний та ранній неонатальний періоди.

Для оцінки фізичного розвитку новонародженого використовують середні статистичні показники основних параметрів залежно від гестаційного віку або оціночні таблиці за типом перцентилів. Гестаційний вік визначають за часом останньої менструації матері, датою першого ворушіння плода, за даними об'єктивного обстеження вагітноїв жіночій консультації, включаючи ультразвукове дослідження, а також на основі клінічної оцінки ступеня зрілості новонародженого.

Відповідно до статистичних даних показники у межах М ± 2σ або Р 10-90 вважаються за нормальні для даного гестаційного віку, а відхилення у середньому М на 2σ та більше або понад Р 90 та нижче Р 10 є різким відхиленням від норми. Важливе значення для оцінки фізичного розвитку має характеристика пропорційності будови тіла та стану харчування новонародженої дитини.

Визначення критеріїв живонародженості та мертвонародженості

Живонародженість – це повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності, який після такого відокремлення дихає або виявляє інші ознаки життя, такі як серцебиття, скорочення м'язів, пульсація пуповини, незалежно від того, перерізана вона або ні, чи відшарувалася плацента. Кожен продукт такого народження вважається живонародженим.

Смерть плода (мертвонароджений плід) – це смерть продукту зачаття до його повного вигнання або вилучення з організму матері незалежно від тривалості вагітності. На смерть вказує той факт, що після такого відокремлення плід не дихає чи не виявляє інших будь-яких ознак життя, таких як серцебиття, пульсація пуповини або певні рухи м'язів.

Доношений новонароджений – дитина, що народилася при терміні гестації від 37 тиж до 42 тиж із середніми показниками маси тіла. У доношеної новонародженої дитини голова становить 1/4 частини тіла. Важливе значення має визначення форми голови та обводу черепа при народженні. Впродовж перших 2-3 днів життя в дитини зберігається конфігурація черепа, що обумовлена проходженням голівки через пологові шляхи матері. До варіантів норми належать такі форми черепа, як доліхоцефалічний, брахіцефалічний, черепу вигляді башти. Обвід голови в доношених дітей становить 33-36 см, може перевищувати обвід грудної клітки на 1-2 см. Велике тім'ячко відкрите, його розміри в нормі не перевищують 2,5-3 см. Мале тім'ячко – у діаметрі не більше ніж 0,5 см – може бути відкритим у 25-30 % доношених новонароджених.

Недоношений новонароджений – дитина, що народилася в термін від 24 до 37 повних тижнів гестації.

Переношений новонароджений – дитина, що народилася в термін 42 повні тижні гестації та більше.

При співставленні показників фізичного розвитку дитини та терміну гестації (гестаційного віку) виділяють такі групи дітей:

1. Новонароджені з великою масою тіла.

2. Новонароджені з нормальним фізичним розвитком для визначеного гестаційного віку.

3. Новонароджені з низькою масою тіла щодо гестаційного віку або новонароджені із затримкою внутрішньоутробного розвитку.

4. Новонароджені з внутрішньоутробною (вродженою) гіпотрофією.

Фази найбільшого напруження адаптаційних реакцій. "Синдром дитини, що тільки народилася"
Причини невиношування. Гестаційний вік недоношених дітей
Основні патологічні стани в недоношених дітей
Особливості ураження центральної нервової системи в недоношених дітей
Внутрішньоутробна гіпоксія. Асфіксія новонароджених. Респіраторний дистрес-синдром
Гіпоксія плода
Асфіксія новонароджених
Первинна реанімація новонароджених
Патогенез респіраторного дистрес-синдрому
Диференціальна діагностика дихальних розладів у новонароджених
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru