Педіатрія - Тяжка O.B. - Прогноз при вроджених вадах серця

Режим дитини з вродженою вадою серця повинен бути оберігаючим, з максимальним перебуванням на повітрі, посильними фізичними вправами. Слід загартовувати дитину, систематично призначати засоби для підвищення імунного захисту й оберігати від інфекцій. Усі діти з вродженими вадами серця повинні систематично займатися лікувальною фізичною культурою під наглядом лікаря.

Особливості харчування: до 1-річного віку рекомендується грудне молоко з відповідними коригуючими добавками. Дітям, старшим 1-річного віку, пропонується дієта № 10 з обмеженням легкорозчинних вуглеводів, солі, екстрактивних речовин при нормальній кількості білка та жиру. Для запобігання церебральним ускладненням дитина з "синьою" вродженою вадою серця повинна отримувати достатню кількість рідини. При вираженій недостатності кровообігу чи її прогресуванні показане частіше годування меншим об'ємом їжі, зцідженим грудним молоком дітей 1-го року життя. При недостатності кровообігу III ступеня, а інколи ІІБ ступеня годування новонароджених проводять через зонд.

Схема диспансерного спостереження дітей із вродженими вадами серця

ПедіатрVI фазі на 1-му місяці життя – 1 раз на тиждень; у віці 2-6 міс – 2 рази на місяць;

у віці 7-12 міс – 1 раз на місяць; у віці 1-3 років – 1 раз на 2 міс.

VII фазі – 2 рази на рік.

VIII фазі – 2-3 рази на рік та за індивідуальним графіком
КардіохірургЗа показаннями
Отоларинголог, стоматолог2 рази на рік
Методи дослідженняЗагальний аналіз крові – не рідше ніж 2 рази на рік, контроль пульсу та артеріального тиску під час кожного огляду, термометрія.

Функціональні серцево-судинні проби – за показаннями. Ехокардіографія, електрокардіографія в разі звичайного перебігу патології – 2 рази на рік; у фазі адаптації, при тяжкому перебігу та лікуванні дигоксином – за індивідуальним планом. Рентгенографія органів грудної клітки на 1-2-му році життя – не рідше ніж 1 раз на рік, далі – 1 раз на 2-2,5 року, за показаннями частіше
Заняття в школі, група занять фізичною культуроюІндивідуально, залежно від тяжкості вади. Школярі без скарг у період компенсації можуть займатися фізичною культурою в спеціальній чи підготовчій групах зі звільненням від участі в змаганнях та спортивних іграх, пов'язаних зі значним фізичним навантаженням, занять на спортивних снарядах
Проведення профілактичних щепленьПротипоказані в разі серцевої недостатності
Санаторно-курортне лікуванняУ санаторій місцевого значення направляють дітей з недостатністю кровообігу 0 чи І ступеня. У другу кліматичну зону – тільки в разі відсутності недостатності кровообігу
Професійна орієнтаціяДіти, що перенесли операцію з приводу відкритої артеріальної протоки, дефекту міжпередсердної чи міжшлуночкової перегородки з добрим результатом, професійного обмеження не мають. У решті випадків вибирається професія без значного фізичного навантаження та охолодження, яка не потребує тривалого вимушеного положення тіла

Прогноз при вроджених вадах серця

При вроджених вадах серця можливе "самовиліковування" – у 30% відбувається спонтанне закриття дефекту при дефекті міжпередсердної перегородки (вторинний), у 45% до 5-6-річного віку при дефекті міжшлуночкової перегородки (дефект мембранозної м'язової частини менше ніж 1 см), у 3-10% до 3 років життя при відкритій артеріальній протоці.

Віддалені наслідки операцій, виконаних у дитячому віці, у більшості випадків добрі.

Без оперативного лікування тривалість життя дітей з вродженими вадами серця може бути різною: при стенозі устя аорти 25%, а при тетраді Фалло, дефекті міжшлуночкової перегородки, коарктаціїаорти – до 50% дітей вмирає в перші місяці життя; при інших вроджених вадах серця з меншими порушеннями гемодинаміки тривалість життя в середньому становить 20-30 років.

Питання для самоконтролю

1. Етіологія вроджених вад серця.

2. Значення внутрішньоутробних інфекцій у розвитку вроджених вад серця.

3. Класифікація вроджених вад серця.

4. Клініко-інструментальні діагностичні особливості вад зі збагаченням малого кола кровообігу.

5. Клініко-інструментальні діагностичні особливості вад зі збідненням малого кола кровообігу.

6. Клініко-інструментальні діагностичні особливості вад з нормальним легеневим кровотоком.

7. Показання до направлення дітей у спеціалізований кардіохірургічний заклад.

8. Ускладнення і супутні захворювання, які можуть виникнути при вроджених вадах серця.

9. Терапія невідкладних станів (серцевої недостатності, гіпоксемічних нападів).

10. Диспансерне спостереження дітей із вродженими вадами серця.

11. Прогноз вроджених вад серця.

12. Особливості профілактики вроджених вад серця.

Тести

1. Яке найчастіше ускладнення тетради Фалло?

A. Пієлонефрит.

Б. Ендокардит.

B. Тромбоз судин.

Г. Кровотеча.

Д. Ревматизм.

2. Які прояви "критичної" вродженої вади серця в новонароджених і грудних дітей є абсолютним показанням до термінової консультації в кардіохірургічному відділенні?

A. Блідість шкіри.

Б. Порушення кровообігу.

B. Зміна випорожнень.

Г. Зригування.

Д. Зменшення апетиту.

3. Яку ваду називають хворобою Толочинова-Роже і характеризують влучним виразом: "Багато шуму з нічого" ?

A. Відкриту артеріальну протоку.

Б. Дефект міжпередсердної перегородки первинний.

B. Стеноз легеневої артерії підклапанний.

Г. Коарктація аорти, "інфантильний" варіант.

Д. Дефект м'язової частини міжшлуночкової перегородки в діаметрі менший ніж 1 см.

4. Для якої вади важливою діагностичною ознакою є низький систолічний тиск та пульсовий артеріальний тиск на верхніх кінцівках?

A. Стеноз устя аорти.

Б. Відкрита артеріальна протока.

B. Коарктація аорти.

Г. Тетрада Фалло.

Д. Транспозиція магістральних судин.

5. Яка вада у своїй основі має два ізольовані кола кровообігу і тому супроводжується іншими компенсаторними серцевими дефектами?

A. Дефект міжпередсердної перегородки.

Б. Відкрита артеріальна протока.

B. Транспозиція магістральних судин.

Г. Тетрада Фалло.

Д. Стеноз устя аорти.

ВІДПОВІДІ: 1 – В; 2 – Б; 3 – Д; 4 – А; 5 – В.

Задачі

1. Дитина, 2 міс, у тяжкому стані. Зниженого харчування, спостерігається виражений періоральний і акроціаноз. Дихання стогнуче, до 70 на 1 хв. Під час перкусії відзначається вкорочення перкуторного звуку паравертебрально, під час аускультації – багато крепітуючих хрипів. Межі серця зміщені ліворуч і праворуч, вислуховується грубий систолічний шум над усіма відділами серця, більше у третьому-четвертому міжребровому проміжку ліворуч від груднини, акцент II тону над легеневою артерією. Печінка збільшена на 3 см, безболісна, ущільнена. Який діагноз встановлено дитині?

A. Ревматизм І, панкардит, гострий перебіг, НК III ст.

Б. Вроджена вада серця зі збагаченням малого кола кровообігу – дефект міжшлуночкової перегородки, фаза адаптації, НК ІІБ ст.

B. Вроджена вада серця зі збідненням малого кола кровообігу – тетрада Фалло, фаза декомпенсації, НК III ст.

Г. Неревматичний кардит (набутий), гострий перебіг, НК III ст.

Д. Вроджена вада серця з нормальним легеневим кровообігом – стеноз устя аорти, фаза адаптації, НК III ст.

2. Дитина, 6 років, не може бігати, швидко втомлюється, часто скаржиться на головний біль, шум у вухах, носові кровотечі. Під час огляду виявлено гіпотонію і гіпотрофію м'язів ніг, блідість шкіри над ними, верхній плечовий пояс розвинутий відповідно до віку. Пульс на променевих артеріях напружений, пульсація черевної і стегнових артерій слабка. Артеріальний тиск на руках – 120/80 мм рт. ст., на ногах – 60/0 мм рт. ст. Підчас аускультації серця вислуховується систолічний шум у другому міжребровому проміжку праворуч та в міжлопатковій ділянці. Яка вроджена вада серця у хворого?

A. Відкрита артеріальна протока.

Б. Стеноз устя аорти.

B. Дефект міжпередсердної перегородки.

Г. Коарктація аорти.

Д. Транспозиція судин.

3. Дитині, 2,5 року, з тетрадою Фалло надається допомога з приводу ціанотично-задишкового нападу, що перебігає без знепритомнення. Дитина прийняла колінно-грудне положення. їй дається зволожений кисень, введені розчини промедолу з розрахунку 2 мг на 1 кг маси тіла, обзидану – 0,1 мг на 1 кг маси тіла. Які ваші дії?

A. Відповідно до призначених.

Б. Необхідно ввести 0,05 % розчин строфантину.

B. Дати дигоксин перорально.

Г. Обов'язково почати внутрішньовенну інфузійну терапію з введенням 5 % розчину натрію гідрокарбонату, плазми, 20 % розчину глюкози.

Д. Не гаючи час, перевести дитину на штучне дихання.

4. У доношеної дитини, 8 днів від народження, прослуховується грубий систоло-діастолічний шум над усією ділянкою серця, що свідчить про відкриту артеріальну протоку без порушення периферичного кровообігу. Яка подальша тактика ведення хворого?

A. Розцінити ці дані як відкриту артеріальну протоку та оперувати дитину негайно.

Б. За відсутності порушення периферичного кровообігу в перші місяці життя направити дитину на операцію в другому півріччі.

B. Призначити терапію індометацином.

Г. Пояснити ці зміни як фізіологічне явище в період адаптації новонародженого.

Д. Оскільки відкрита артеріальна протока у 100 % випадків самовиліковується, немає необхідності раннього оперативного лікування.

5. У дитини, 1,5 року, відзначається постійний ціаноз шкіри від часу народження. Відзначено відставання у фізичному розвитку, деформації пальців рук – годинникові скельця, барабанні палички. Перкуторно межі серцевої тупості зміщені праворуч, під час аускультації ослаблений II тон над легеневою артерією, грубий систолічний шум у третьому-четвертому міжребровому проміжку ліворуч. На рентгенограмі: збільшення правих відділів серця, збіднення легеневого малюнка. У загальному аналізі крові: еритроцитів – 5,8 * 10 у 12 ступені / л, гемоглобін – 180 г/л. Яка вроджена вада серця в дитини?

A. Дефект міжшлуночкової перегородки.

Б. Стеноз устя аорти.

B. Стеноз устя легеневої артерії.

Г. Коарктація аорти.

Д. Тетрада Фалло.

ВІДПОВІДІ: 1 – Б; 2 – Г; 3 – А; 4 – Б; 5 – Д.

Набуті вади серця у дітей
Діагностичні критерії мітральної недостатності та мітрального стенозу
Діагностичні критерії аортального стенозу й аортальної недостатності
Неревматичні кардити в дітей
Класифікація неревматичних кардитів (за И.О. Бєлоконь, М.Б. Кубергером, 1987)
Ознаки та ступені серцевої недостатності при неревматичних кардитах у дітей (за Н.О. Бєлоконь, М.Б. Кубергером, 1987)
Критерії діагностики неревматичних кардитів у дітей (за І.М. Воронцовим із співавт., 1982)
Особливості перебігу різних варіантів неревматичних кардитів у дітей
Додаткові методи діагностики неревматичних кардитів у дітей
Лікування дітей з неревматичними кардитами
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru