Педіатрія - Тяжка O.B. - Діагностичні критерії мітральної недостатності та мітрального стенозу

Актуальність теми. Причиною виникнення набутих вад серця в дітей найчастіше є ревматичний ендокардит. Внаслідок використання загальноприйнятих методів запобігання та етапного лікування ревматизму в дітей зменшилась частота набутих вад серця. Водночас і на сучасному рівні боротьби з ревматизмом у багатьох дітей після перенесеного ревмокардиту формуються вади серця. Своєчасна їх діагностика і призначення адекватного лікування є актуальними і можуть запобігти інва-лідизації хворих та значному поліпшенню якості їх життя.

Мета заняття. На основі знань етіології, патогенезу, клінічних особливостей, навчитися діагностувати різні вади, визначати ступінь порушення кровообігу та призначати лікування.

Основна література

Дитячі хвороби / За ред. В.М. Сидельникова, В.В. Бережного. – К.: Здоров'я, 1999. – С. 364-368.

Детские болезни / Под ред. Л.А. Исаевой. – М.: Медицина, 1994. – С. 239-247.

Додаткова література

Белоконь Н.А., Кубергер М.В. Болезни сердца и сосудов у детей: Руководство для врачей в 2 т. – М.: Медицина, 1987. – Т. 1. – С. 355-391.

Кардиология детского возраста / Под ред. П.С. Мощича, В.М. Сидельникова, Д.Ю. Кривчени. – К.: Здоров'я, 1986. – С 186-227.

Кнышов Г.В., Вендет Я.А. Приобретенные пороки сердца. – К.: Б.и., 1997. – 278 с.

Допоміжні матеріали

1. Діагностичні критерії мітральної недостатності та мітрального стенозу.

2. Діагностичні критерії аортального стенозу й аортальної недостатності.

Діагностичні критерії мітральної недостатності та мітрального стенозу

КритеріїМітральна недостатністьМітральний стеноз
СкаргиВідсутні або є втомлюваність, задишкаЗагальна слабкість, втомлюваність. При вираженому стенозі – постійна задишка, серцебиття, ціанотичний рум'янець
Пульс,

артеріальний тиск
Не зміненіНе змінений чи малий пульс, артеріальний тиск не змінений чи знижений
Верхівковий поштовхПосилений, зміщений влівоНе змінений
Тремтіння, "котяче муркотіння"Систолічне, рідкоВиражене, діастолічне
Межі серцяЗміщені вгору та влівоЗміщені вгору, при вираженому стенозі – вгору та вліво
І тон над верхівкою серцяОслабленийГучний, ляскаючий
II тон над легеневою артерієюПосилений, розщепленийПосилений, розщеплений
Тон відкриття мітрального клапанаВідсутнійВиражений
ШумСистолічний, з епіцентром над верхівкою серця та в 5-й точціДіастолічний, часто пре-систолічний, з епіцентром над верхівкою серця
ЕКГГіпертрофія лівого передсердя та лівого шлуночкаГіпертрофія лівого передсердя, а при вираженому стенозі і правого шлуночка
ФКГІ тон над верхівкоюАмплітуда тону зниженаВисокоамплітудний
Тон відкриття

мітрального

клапана
ВідсутнійВиражений
Період трансфор-мації (Q – І тон)Не зміненийПодовжений
II тонАмплітуда тону над легеневою артерією підвищенаАмплітуда тону над легеневою артерією іноді підвищена, тон розщеплений
ІІІ тонВисокоамплітуднийВідсутній
ШумСистолічний, високочастотний, такий, що зменшується, пов'язаний з І тоном чи пансистолічнийПресистолічний високоамплітудний, наростаючий, зливається з І тоном
РентгенографіяЗгладжування талії, випинання 2-ї та 3-ї дужок лівого контуру серця за рахунок збільшення легеневої артерії та лівих відділівЗбільшення розмірів серця за рахунок лівих, а потім правих відділів. Ознаки застою в малому колі кровообігу
Ехокардіо-графіяДля виявлення мітральної недостатності це менш інформативний метод, ніж для виявлення стенозу. Ознаки: пролабування стулок мітрального клапана в порожнину лівого передсердя під час систоли, фіброз клапанів. Другорядні ознаки: збільшення порожнин лівого передсердя та лівого шлуночка. Під час допплєрохографії фіксується зворотний відток крові на мітральному клапаніДостовірна методика для діагностики цієї вади. Типові ознаки: звуження площі мітрального отвору, що відображає ступінь стенозу; розширення порожнин лівого передсердя та правого шлуночка; ознаки гіпертензії в системі легеневої артерії
Катетеризація серця (у дітей проводиться рідко)Визначається величина порожнин серця, стан скоротливості лівого шлуночка та величина регургітації крові на мітральному клапаніЯк правило, не проводиться

Діагностичні критерії аортального стенозу й аортальної недостатності
Неревматичні кардити в дітей
Класифікація неревматичних кардитів (за И.О. Бєлоконь, М.Б. Кубергером, 1987)
Ознаки та ступені серцевої недостатності при неревматичних кардитах у дітей (за Н.О. Бєлоконь, М.Б. Кубергером, 1987)
Критерії діагностики неревматичних кардитів у дітей (за І.М. Воронцовим із співавт., 1982)
Особливості перебігу різних варіантів неревматичних кардитів у дітей
Додаткові методи діагностики неревматичних кардитів у дітей
Лікування дітей з неревматичними кардитами
Диспансерне спостереження дітей з неревматичними кардитами (амбулаторний і санаторний етапи)
Порушення ритму серця в дітей
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru