Основи менеджменту - Федоренко В.Г. - Фінансовий менеджмент як орган управління

Він являє собою апарат управління, тобто частину керівництва суб'єктом господарювання. На великих підприємствах і в акціонерних товариствах таким апаратом управління може бути фінансова дирекція на чолі з фінансовим директором чи головним фінансовим менеджером. Фінансова дирекція складається з різних підрозділів, склад яких визначається вищим органом управління суб'єкта господарювання. До цих підрозділів можуть входити фінансовий відділ, планово-економічний відділ, бухгалтерія, лабораторія (бюро, сектор) економічного аналізу і т. д. Основні функції фінансової дирекції такі:

- визначення мети фінансового розвитку суб'єкта господарювання;

- розробка фінансової стратегії і фінансової програми розвитку суб'єкта господарювання і його підрозділів;

- визначення інвестиційної політики;

- розробка кредитної політики;

- встановлення кошторису витрат фінансових ресурсів для всіх підрозділів суб'єкта господарювання;

- розробка плану грошових потоків, фінансових планів суб'єкта господарювання і його підрозділів;

- участь у розробці бізнес-плану суб'єкта господарювання;

- забезпечення фінансової діяльності (використання коштів,одержання прибутку і т. п.) суб'єкта господарювання і його підрозділів;

- здійснення грошових розрахунків з постачальниками, покупцями тощо;

- здійснення страхування від комерційних ризиків, заставних, трастових, лізингових та інших фінансових операцій;

- ведення бухгалтерського і статистичного обліку у сфері фінансів, складання бухгалтерського балансу суб'єкта господарювання;

- аналіз фінансової діяльності суб'єкта господарювання і його підрозділів.

В управлінні фінансовою діяльністю ключовою фігурою є фінансовий менеджер. На великих підприємствах і в акціонерних товариствах доцільно формувати групу фінансових менеджерів, за кожним з яких закріплюються конкретний напрямок роботи і визначені обов'язки. Очолює групи провідний фінансовий менеджер. Діяльність фінансового менеджера регламентується його посадовою інструкцією, що містить і кваліфікаційну характеристику фінансового менеджера.

Фінансовий менеджер, як правило, є найманим робітником, що залучається до управлінської діяльності за контрактом. Як вищий службовець, крім заробітної плати, він може одержувати винагороду у вигляді відсотка від прибутку.

Фінансовий менеджмент як форма підприємницької діяльності означає, що управління фінансовою діяльністю не може бути чисто бюрократичним, адміністративним актом. Мова йде про творчу діяльність, що активно реагує на зміни, які відбуваються у навколишньому середовищі. Фінансовий менеджмент як форма підприємництва припускає використання наукових основ планування й управління, фінансового аналізу, нововведень (інновацій).

Як форма підприємництва фінансовий менеджмент може бути виділений у самостійний вид діяльності. Цю діяльність виконують як професійні менеджери, так і фінансові інститути (холдингові компанії, трастові компанії тощо). Сутність фінансового менеджменту як форми підприємництва виражається в обміні:

Сферою діяльності фінансового менеджменту е фінансовий ринок. На фінансовому ринку проявляються економічні відносини між продавцями і покупцями фінансових (грошових) ресурсів та інвестиційних цінностей. Функціонування фінансового ринку створює основу для підприємництва у сфері управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин. Ефективність застосування фінансового менеджменту досягається тільки у комплексному зв'язку з функціонуванням, діями методів і важелів фінансового механізму.

8.4. Основи формування фінансового капіталу в організаційно-господарських структурах
8.5. Сутність, мета і методи фінансового аналізу підприємства
8.6. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства
8.7. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності підприємства
8.8. Показники фінансової стабільності й інтенсивності використання капіталу підприємства
Показники ефективності використання капіталу
Показники ринкової ціни
8.9. Особливості фінансового управління в ринковій економіці
Розділ 9. Страховий менеджмент
9.1. Сутність та функції страхового менеджменту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru