Охорона праці в авіації - Буріченко Л.А. - 12.1. Загальні відомості

Глава 12. СТВОРЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

12.1. Загальні відомості

Заходи безпеки при технічному обслуговуванні й ремонті ПС регламентуються: державними і галузевими стандартами Системи стандартів безпеки праці; настановами з виконання польотів, технічної експлуатації й ремонту авіаційної техніки; регламентами технічного обслуговування; технологією ремонту; посібником та інструкціями з безпеки праці і т. ін.

Особливістю експлуатації і ремонту авіаційної техніки є те, що ряд технологічних процесів - це загальні процеси для вказаних технологій (промивання і фарбування деталей, вантажні роботи, експлуатація посудин, які працюють під тиском, зварювальні роботи, експлуатація електроустановок і т. ін.). Через те класифікація небезпечних і шкідливих виробничих чинників при експлуатації ПС придатна для ремонтних процесів ПС. Такими чинниками є:

— літаки, спецавтотранспорт і самохідні механізми, які рухаються;

— вироби, заготовки і матеріали, які пересуваються; незахищені рухомі елементи літаків (елерони, щитки, інтерцептори, тримери, шасі, гвинти, які обертаються, турбіни, трапи, що опускаються та ін.), спецавтотранспорту (кабіни, які піднімаються і опускаються, люльки, кузови, сходи, поворотні платформи), механізмів (вантажнорозвантажувальні лебідки літаків, крани) і виробничого устаткування;

- осколки, елементи, деталі виробничого устаткування, які розлітаються;

- вироби авіаційної техніки, інструмент і матеріали, які падать під час робіт з технічного обслуговування літаків на площинах, стабілізатори, фюзеляжі під час роботи на висоті із застосуванням механічних підйомників;

— ударна хвиля (вибух посудин, які працюють під тиском, пари горючої рідини);

— струмені відпрацьованих газів авіадвигунів і предмети, що потрапили в них;

— витікаючі струмені газів і рідин з посудин і трубопроводів, які працюють під тиском;

— повітряні всмоктувальні потоки, що рухаються з великою швидкістю (зона сопел авіадвигунів);

— літак, який завалюється (з підйомників або при помилковому прибиранні шасі);

— конструкції, які руйнуються (бортові сходини, стрем'янки та інше виробниче устаткування);

— високо розміщені частини літака;

— підвищене ковзання внаслідок намерзання, зволоження І замаслення поверхонь літака, трапів, стрем'янок, приставних сходин і покриттів місць стоянок, по яких переміщаються працівники;

— підвищені запиленість і загазованість повітря в зоні технічного обслуговування літаків;

— підвищена або понижена температура поверхонь авіаційної техніки, устаткування і матеріалів;

— підвищені або понижені температура, вологість і рухливість повітря в зоні технічного обслуговування літаків;

— підвищений рівень шуму, вібрації, ультра- та інфразвуку;

— підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якого може статися крізь тіло людини;

— підвищений рівень статичної електрики;

— підвищений рівень лазерного випромінювання в робочій зоні;

— розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги);

— гострі краї, задирки і шорсткості на поверхні літаків, устаткування та інструменту;

— відсутність або нестача природного освітлення;

— недостатня штучна освітленість робочої зони;

— знижена контрастність об'єктів розрізнення з фоном;

— підвищена яскравість світла;

— пряма блискучість (прожекторне освітлення місць стоянок, світло фар літаків і спецавтотранспорту) і віддзеркалена блискучість (від розлитої води та інших рідин на поверхні місць стоянок і перону);

- підвищена пульсація світлового потоку;

- підвищений рівень ультрафіолетової та інфрачервоної радіації;

- хімічні речовини (токсичні, подразнювальні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, ті, що впливають на репродуктивну функцію), які входять до складу застосовуваних матеріалів;

- пально-мастильні матеріали, спецрідини і отрутохімікати, які потрапляють в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкіру і слизові оболонки;

- патогенні мікроорганізми і продукти їхньої життєдіяльності;

- фізичні (статичні й динамічні) та нервово-психічні перевантаження (емоційні, перенапруження аналізаторів).

12.2. Безпека праці під час розбірно-складальних робіт і механічної обробки
12.3. Безпека праці під час фарбувальних робіт
12.4. Безпека праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт і робіт на висоті
12.5. Безпека праці під час експлуатації посудин, які працюють під тиском
12.6. Безпека праці під час експлуатації електроустановок та роботи в умовах впливу статичної і атмосферної електрики
12.7. Безпека праці під час проведення газозварювальних і електрозварювальних робіт
12.8. Безпека праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами (ПММ)
12.9. Організація безпечного руху повітряних суден, спецавтотранспорту і засобів механізації на аеродромах
12.10. Безпека праці під час ремонту гідравлічної системи і випробування фюзеляжів
12.11. Особливості безпеки праці під час будівельних робіт
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru