Управління персоналом - Виноградський М.Д. - 10.3. Вибір кар'єри

Найважливіше рішення, яке приймає людина у своєму житті - це вибір кар'єри. Настає час, коли ми ставимо перед собою запитання: ким я хочу бути? У чому мої сильні та слабкі сторони?

Науковець Джон Л. Голанд запропонував і дослідив теорію вибору кар'єри. Він вважає, що цей вибір є вираженням особистості, а не випадковою подією. Він вважає, що досягнення людини у тому чи іншому виді кар' єри залежить від відповідності між його особистістю і обставинами роботи.

Кожна людина належить до одного з шести типів особистості, показаних на рис. 10.7.

По Голанду один із типів особистості завжди домінує, але людина, пристосовуючись до обставин, використовує стратегії у рамках двох і більше типів.

Взаємодія типів особистості і типів кар' єри показана на рис. 10.8.

Для визначення, якими навичками володіє людина важливо виявити її здібності при виборі кар'єри. Методами виявлення є: особисті спостереження, анкетування, тестування, вирішення творчих завдань, бесіди, інтерв' ювання, самоаналіз і обговорення.

Коли оцінюється окрема посада, то необхідно розглядати їх разом з відповідями на такі запитання:

1. Якої кваліфікації вимагає дана робота?

2. Чи достатня у вас освіта та досвід, щоб зайняти цю посаду?

3. Яке фінансове становище дасть Вам ця робота?

4. Які можливості для подальшого просування по службі?

5. Чи вимагає ця робота багато відряджень? Наскільки Ви мобільні?

6. Яка атмосфера у колективі: пригнічена, вимоглива, сприятлива , творча і т. п.?

7. Чи будете Ви цією роботою пишатись?

8. Чи буде ця робота приносити Вам задоволення?

9. Які умови праці, відпочинку та безпеки?

10. Який потенціал росту підприємства у галузі?

Рис. 10.8. Взаємодія типів особистості і типів кар'єри

Крім того, необхідно підготуватись і до того, що претенденту на посаду будуть задані деякі запитання:

1. Чому Ви хочете працювати на нашому підприємстві?

2. Якою Ви бачите кар'єру для себе?

3. Чого Ви чекаєте від нашого підприємства?

4. Наскільки допоможе Вам попередній досвід роботи?

5. Які Ви маєте сильні сторони?

6. Які Ви маєте слабкості?

7. Як Ви бачите свої майбутні досягнення?

8. Чи вважаєте Ви себе лідером? Якщо так, то поясніть.

9. Як Ви плануєте продовжувати своє удосконалення?

10. Що б Ви хотіли почути від мене про наше підприємство? Найбільше у претендента на посаду виникне запитань до спеціаліста по кадровому менеджменту, він може задати йому такі запитання:

1. Як оцінюється виконання роботи?

2. Як часто Ви переводите працівників із однієї служби в іншу?

3. Яка політика підприємства у просуванні по службі?

4. Які програми з навчання і удосконалення має підприємство?

5. Яку відповідальність мають нові працівники?

6. Які переваги мають особи, що закінчили університет?

7. Який імідж підприємства у країні чи за кордоном?

8. Яка політика підприємства у галузі оплати додаткової освіти?

9. Які соціальні гарантії мають працівники?

10. Які послуги мені будуть надаватись?

Треба також підготуватись до можливих і негативних оцінок претендента на посаду:

1. Неорганізований, непідготовлений.

2. Неохайний вигляд.

3. Дуже властолюбний.

4. Нереальні цілі або самовпевненість.

5. Нездатність нормально і ефективно спілкуватись.

6. Немає інтересу до підприємства.

7. Необережний.

8. Погані оцінки тестування.

9. Цікавиться тільки грошима.

10. Дає суперечливі відповіді на запитання. Щоб уникнути таких оцінок, необхідно ретельно готуватись до зустрічі з менеджером по кадрах, аналізуючи можливі свої недоліки та способи їх усунення.

Ключові моменти кар'єри

На основі досліджень спеціалістів Массачусетського технологічного інституту Шейн сформулював п'ять кар'єрних моментів, які характеризують спрямованість людини (табл. 10.2).

Таблиця 10.2

Кар'єрний момент

Спрямованість (схильність) людини

1. Технічно-функ ціональний

Люди схильні до технічно-функціональної роботи, уникають прийняття рішень у сфері загального управління.

2. Управлінський

Люди демонструють сильну мотивацію стати менеджером. їх кінцева мета - посада менеджера з високою відповідальністю

3. Творчий та ініціативний

Люди досягають успіху у підприємництві. Вони мають потребу будувати або створювати щось своє, яке б показало їх достоїнства

4. Автономно - не залежний

Головна потреба таких людей - бути незалежним, вільним від будь-яких зв'язків, що виникають у великих організаціях. Вони приймають рішення стати консультантами, працюючи поодинці або у невеликій фірмі. Це професори бізнесу, журналісти, автори книг

5. Безпечний

Люди готові робити те, що необхідно у даний момент, щоб зберегти зайнятість, доход, стабільне майбутнє. Вони готові дозволяти своїм керівникам вирішувати, яка повинна бути їх кар'єра

Таблиця 10.3

КАР'ЄРА У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ В СІНА

з/п

Професія

Зміст роботи

Вимоги

Початкова зарплата

Перспектива до 2000 р.

Примітка

Двохрічний курс навчання

1

Клерк

У малій компанії виписує і друкує рахунки, відомості та інші документи. Дає довідки, складає звіти

Диплом про закінчення середньої школи. Бажано ступінь після закінчення загальноосвітнього коледжу. Необхідні навички конторської роботи

11,5 тис. дол.

Добра

Добрий початок для навчання і кар'єри у солідній організації

2

Рахівник

Веде облік фінансових операцій, складає звіти, працює на обчислю-вальній електронній бухгалтерській техніці

Ступінь після закінчення загальноосвітнього коледжу (2 роки). Бухгалтерські та комп'ютерні курси. Без 4-річного навчання просування по службі обмежене

12,0 тис. дол.

Добра

Можливість ознайомитись з діяльністю організації

3

Менеджер-стажер

Вчиться виконувати відповідні обов'язки. Під постійним контролем бере учать у роботі різних відділів: збуту, кадрів, фінансового, виробничого та ін.

Ступінь після закінчення коледжу (дворічний курс). Ступінь після 4-річного курсу дає великі можливості для службового росту

19,0 тис. дол.

Дуже добре

Ця посада вимагає значних інвестицій з боку організацій. Підбирають-ся кандидати з великим потенціалом

4

Агент по найму робочої сили (бюро найму)

Допомагає безробітним знайти роботу, а наймачам кваліфікованих працівників

Ступінь після закінчення 2- або 4-річного коледжу. Уміння розпізнавати людей і знаходити їм роботу

16,0 тис. дол.

Відмінна

Хороша посада, а в подальшому може стати менеджером по роботі 3 персоналом

5

Агент по обслуговуванню споживачів

Спілкується з клієнтами, виявляє і аналізує проблеми, опрацьовує замовлення клієнтів, як правило, використовує комп'ютер

Ступінь після закінчення коледжу (2-річний), бажано 4-річне навчання. Повинен мати розвинуті комунікативні навички як в усному, так і в письмовому спілкуванні

16,5 тис. дол.

Дуже добра

Хороший початок для навчання і просування по службі

Чотирирічний курс навчання

1

Помічник адміністратора

Допомагає координувати роботу адміністратора, має багато різних обов'язків

Ступінь після закінчення 4-річного коледжу - нахил до конторської роботи

18 тис. дол.

Добра

Хороша можливість навчитись виконувати адміністративні функції

2

Керівник відділу

Керує роботою відділу в рамках загального плану діяльності організації. Прагне виконати завдання швидко і з найменшими витратами

Ступінь бакалавра спеціальності даного відділу

26 тис. дол.

Добра

Характер роботи залежить від типу і розмірів організації

3

Управляючий матеріально-технічним постачанням

Закуповує товари, матеріали, сировину та послуги необхідні для організації. Використовує комп'ютер для одержання інформації про сучасні товари і ціни на них, слідкує за рівнем матеріально-технічних запасів

Ступінь бакалавра. Бажана ступінь магістра управління бізнесом або менеджменту

21 тис. дол.

Задовільні

Повинен мати повне уявлення про товари, які він закуповує

Ключові моменти кар'єри
Вибір роботи і одержання посади при виборі
Поради для вибору роботи і одержання посади
Поведінка під час розмови
10.4. Принципи управління і планування кар'єрної стратегії
Перші труднощі у розвитку кар'єри та шляхи їх подолання
Планування кар'єри
Нові вимоги до етапів кар'єри
10.5. Технологія управління кар'єрою
Фактори, які необхідно враховувати при першому призначенні на посаду
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru