Управління персоналом - Виноградський М.Д. - 10.4. Принципи управління і планування кар'єрної стратегії

За своїм змістом кар' єра має стратегічний характер тому, що вона спрямована на просування працівника у майбутньому.

Байдужих до кар'єри людей немає. Будь-яке життя проходить у безперервних змінах, пристосуваннях до подій, удосконаленні способу діяльності, прагненні досягти більш високого статусу. Але для одних це життя є важким тягарем боротьби за фізичне самозбереження, для інших - стихійним процесом життєустрою, а треті шукають свій життєвий шлях і реалізують його методом проб та помилок і, як правило, ціною суттєвих втрат.

Виникає запитання стратегічного плану: як першим просунутись на місце других, а другим на місце третіх, а третім - як зменшити втрати? С. Фроом дає таку відповідь - розширити простір своєї долі. Укріпити те, що сприяє життєдіяльністю. Це і може бути змістом розуміння кар' єрної стратегії.

Проф. В. Романов визначає, що сутність кар' єрної стратегії полягає в організації кар' єри таким чином, щоб сам спосіб просування забезпечував оптимальне використання рухаючих механізмів і ослаблював дію будь-яких факторів стримування та опору.

Із такого визначення кар'єрної стратегії випливає, що її головною метою є забезпечення стійкості кар' єрного процесу, а не встановлення конкретного соціального або посадового статусу у стратегічному періоді. Стратегічний задум будь-якої людини, яка починає розвивати кар' єру, повинен проходити поетапно, тому що відносно чітко можна визначити тільки найближці цілі. Неможливо передбачити конкретні події, які можуть бути на кар' єрному шляху і впливати на його успішність.

Кар'єрна стратегія - це мистецтво послаблення або усунення дії гальмуючих факторів для досягнення поетапних цілей соціального або посадового статусу людини у стратегічному періоді.

Метою кар' єрної стратегії є забезпечення стійкості кар' єрного процесу. При здійсненні цієї мети індивідуального просування використовуються такі принципи: безперервності; осмислення; швидкості; маневреності; економічності; примітності.

Характеристика цих принципів наведена у табл. 10.4.

Названі принципи кар' єрної стратегії є одночасно і принципами кар' єрної практики.

Кар' єрна тактика - це мистецтво можливого у реалізації кар' єрної стратегії.

Таблиця 10.4

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ КАР'ЄРНОГО ПРОЦЕСУ

№ з/п

Принципи

Характеристика

1

Безперервності

1. Жодна із досягнутих цілей у кар'єрі не може бути остаточною або стати приводом для зупинки.

2. Відповідність займаній посаді або статусу повинна підтверджуватись процесом реалізації службових чекань або вимог.

3. Просування по службі може уповільнюватися або перериватись у зв'язку з труднощами або кризовим характером.

2

Осмислення

1. Будь-які кар'єрні дії повинні бути цілеспрямованими і здійснюватися відповідно до цілей індивідуальних та загальних.

2. Кар'єрний рух має забезпечувати оптимальність вибору маршруту та тактики його проходження.

3. Необхідна об'єктивна оцінка досягнутого становища, стану здібностей і можливостей руху до більш високих цілей

3

Швидкості

1. Швидкість просування по службі підтверджується порівнянням із загальним рухом.

2. У будь-якому русі є лідери і відстаючі.

3. Успішна кар'єра - це просування у групі лідерів.

4. Кар'єрне просування командою вважається більш надійним

4

Маневреності

1. Прямолінійний рух можливий тільки на вільному від інших рухів шляху, а таких шляхів у кар'єрі не буває. Спроби рухатись тільки прямо на великій швидкості може викликати зіткнення з іншими або катастрофу.

2. Кар'єрний маневр передбачає:

o пом'якшення сили зіткнення за рахунок компромісу;

o "пропуск уперед" на небезпечній ділянці;

o "обхід бар'єра" без зміни маршруту;

o знання "обхідних" шляхів та їх використання з поверненням на основну лінію руху;

o рух "зігзагом" на крутому підйомі;

o вихід на інший службовий маршрут.

3. Всі названі та інші способи маневру треба вміло використовувати як кар'єрне мистецтво

5

Економічності

1. На конкретному кар'єрному шляху виграє спосіб діяльності, який дає найкращий результат при найменших витратах ресурсів.

2. Кар'єрний шлях дуже довгий і для багатьох триває практично все життя.

3. Треба вміло розподіляти сили на кар'єрному шляху, завжди порівнювати свої прагнення з реальними можливостями

6

Примітності

1. Людина, яка використовує вищеназвані принципи рано або пізно буде помічена, але ж чим раніше, тим краще.

2. Талановиті люди завжди мають невдачі у кар'єрі у зв'язку з непримітністю.

3. Чим ширше визнання людини і потреба у її праці, тим ширше її кар'єрне поле

Перші труднощі у розвитку кар'єри та шляхи їх подолання
Планування кар'єри
Нові вимоги до етапів кар'єри
10.5. Технологія управління кар'єрою
Фактори, які необхідно враховувати при першому призначенні на посаду
Прийняття рішення про підвищення
Горизонтальне просування по службі
Допомога працівникам у самореалізації
10.6. Фактори успіху в розвитку кар'єри
Досягнення успіху в організаційній діяльності менеджера
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru