Теорія і методика виховання - Омеляненко В.Л. - Особливості анатомо-фізіологічного і психічного розвитку дітей

Таблиця 2.1. Особливості анатомо-фізіологічного і психічного розвитку дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку

Особливості анатомо-фізіологічного та психічного розвиткуУрахування у навчально-виховній роботі
Молодший шкільний вік
Особливості анатомо-фізіологічного розвитку
Прискорений ріст (щорічно на 5 см); збільшується вага (щорічно на 2—2,5 кг)Створювати оптимальні умови для фізичного розвитку (забезпечення належних побутових умов, харчування)
Збільшується окружність грудної клітки, але через недостатність розвитку м'язів грудей дихання прискорене і поверхневеПередбачати невелике навантаження на фізичну сферу, уникати надмірних фізичних вправ
Маса серця у співвідношенні до маси тіла наближається до дорослих (4 г на 1 кг), але пульс прискорений (84—90 ударів на хв проти 70—72 ударів у дорослих); забезпечення тіла кров'ю достатнєНе залучати дітей до інтенсивної фізичної діяльності; передбачати часті перерви між фізичною і розумовою діяльністю

Продовження табл. 2.1.

Особливості анатомо-фізіологічного та психічного розвиткуУрахування у навчально-виховній роботі
Серце залишається легкозбудливим, спостерігається аритмія під впливом незначних зовнішніх подразників; у крові є нестача гемоглобіну (70—74 % проти 80 % )Оберігати від надмірних фізичних і психічних збуджень; розумно чергувати різні види діяльності з відпочинком
М'язи тіла ще слабкі, особливо спиниУникати надмірних навантажень на м'язи
Кістки скелета слабкі, податливі, що може призвести до деформацій, викривлення хребта; затримується розвиток грудної кліткиРетельно добирати робоче місце, стежити за правильною поставою за партою, столом; залучати до виконання спеціальних вправ
Завершується анатомічне формування головного мозку, але у функціональному плані він ще слабкийЗалучати дітей до систематичних різноманітних занять, які б позитивно впливали на розвиток мозку, формування його функціональних особливостей
Особливості психічного розвитку
Недостатнє керування власною поведінкоюПостійно коригувати діяльність дітей (ігрову, навчальну, побутову)
Прагнення ретельно виконувати вимоги вчителяЧітко і зрозуміло визначати види діяльності, методи і прийоми дій; заохочувати за правильне і дбайливе виконання дій
Наявність конкретно-образного мисленняШироко використовувати малюнки, предмети, образні засоби навчання.
Недостатньо сформовані процеси сприйняття, уваги (переважає мимовільна увага)Вчити учнів зосереджувати увагу на конкретній діяльності, певних предметах; змінювати види діяльності через 5—10 хв
Схильність до механічного виконання завдань, вивчення навчального матеріалуВиконувати спеціальні вправи для формування уміння виділя-

Продовження табл. 2.1.

Особливості анатомо-фізіологічного та психічного розвиткуУрахування у навчально-виховній роботі
ти головне, суттєве, аналізувати явища, процеси
Схильність до гри у різних сферах діяльностіПідтримувати і заохочувати ігрову діяльність дітей; залучати їх до різних видів ігор, особливо ситуативних; широко використовувати дидактичні ігри
Спостерігається формальне ставлення до навчанняЗаохочувати до різноманітних видів навчальної діяльності на рівні гласності
Починають формуватися навчальні інтересиРозширювати коло пізнавальних інтересів дітей на уроках і в позаурочній діяльності; залучати вихованців до різних видів діяльності, зважаючи на інтереси
Середній шкільний вік
Особливості анатомофізіологічного розвитку
Прискорений ріст кінцівокЗважати на цей закономірний процес, не дорікати за деяку незібраність, незграбність; дбати про інтенсивне харчування
Відставання у розвитку м'язової, тазової частини, грудної кліткиЗабезпечувати посильне комплексне навантаження на певні групи м'язів, стимулюючи їхній розвиток
Недостатня координація рухівВключати вихованців у систему виконання специфічних вправ для узгодження координації рухів усіх частин тіла
Трубчасті кістки швидко ростуть у довжину, а м'язи відстають у своєму розвиткуОберігати вихованців від травм; спонукати до занять фізичними вправами у системі ігрової діяльності, які б сприяли розвитку м'язової частини тіла
Спостерігається активний ріст серця (у два рази проти 1,5 разо-Дбати про посильність фізичних вправ, трудових завдань;

Продовження табл. 2.1.

Особливості анатомо-фізіологічного та психічного розвиткуУрахування у навчально-виховній роботі
вого росту організму в цілому); судини не встигають за ростом маси серця, дещо вузькі, що призводить до підвищення тискучергувати види фізичної діяльності з відпочинком; постійно контролювати функціонування серцево-судинної системи
Розпочинається статеве дозріванняРетельно враховувати зміни в організмі підлітків у всіх сферах їхньої діяльності; зважати на суперечності, що виникають між прискоренням у статевому і відставанням у соціально-психічному розвитку
Особливості соціально психічного розвитку
Триває розвиток і становлення психікиПостійно залучати до нових видів навчальної та позанавчальної діяльності
Формуються моральні переконанняЦілеспрямовано працювати над формуванням почуттів і переконань, усвідомленням морально-духовних якостей особистості
Виробляється новий динамічний стереотипЗалучати до нових видів діяльності, озброювати вміннями такої діяльності
Формуються самосвідомість, самооцінка, з'являється потреба у самовихованніСпонукати до аналізу і самооцінки власної діяльності; підтримувати вияви самоутвердження, самооцінки; забезпечити тактовне керівництво самовихованням
З'являється активність, ініціативність, життєрадісністьЗалучати до різноманітних колективних форм діяльності, підтримувати ініціативність, активність, заохочувати до таких видів діяльності
Проглядається почуття дорослості, самостійностіВсіляко підтримувати дорослість, сміливо залучати до виконання важливих доручень,

Продовження табл. 2.1.

Особливості анатомо-фізіологічного та психічного розвиткуУрахування у навчально-виховній роботі
розвивати самоуправління; не допускати приниження гідності особистості
Підвищується критичність стосовно дій дорослихОб'єктивно і терпляче ставитися до прояву критичності; власною поведінкою не давати приводу до стимулювання критичності з боку вихованців
Розвиваються абстрактне мислення, аналітико-синтетична діяльність мозку, логічна пам'ятьУ навчальній діяльності спонукати до аналізу та синтезу певних явищ і процесів, розвивати логічне мислення; вчити правил логічного мислення
Розвивається творча уяваЗалучати до різноманітних видів пізнавальної діяльності, які б сприяли розвитку креативності, формуванню творчих умінь
Розширюється й утверджується інтерес до окремих навчальних дисциплінУсіляко підтримувати пізнавальний інтерес, заохочувати до улюбленої діяльності
З'являється почуття закоханостіОб'єктивно ставитися до появи цих почуттів; формувати почуття чистого кохання, відповідальності за свої вчинки; оберігати від впливу негативних чинників на взаємини між особами протилежних статей
З'являється потяг до самоутвердження в соціальному середовищіЗаохочувати прагнення самоутвердження; орієнтувати на соціальне утвердження через корисні дії; давати індивідуальні доручення, які б задовольняли такі прагнення; застерігати від утвердження через негативні дії та вчинки (паління, вживання алкоголю, наркотиків, лихослів'я та ін.)

Продовження табл. 2.1.

Особливості анатомо-фізіологічного та психічного розвиткуУрахування у навчально-виховній роботі
Старший шкільний вік
Особливості анатомофізіологічного розвитку
Завершується статеве дозріванняВиявляти позитивне ставлення до процесу закоханості, нових взаємин між юнаками і дівчатами; підвищувати увагу до питань статевого виховання
Сповільнюється ріст тіла, окреслюється пропорційністьВизначати достатнє фізичне навантаження, залучати до активної фізичної діяльності (спорту, праці)
Продовжується окостеніння скелету, але м'язи дещо відстають у своєму розвиткуЗалучати до активної м'язової діяльності, формувати почуття краси власного тіла
Спостерігається зміцнення сили, фізичної витривалостіПо можливості залучати до тривалої, помірно напруженої діяльності (фізичної праці, походів та ін.)
Поліпшується координація рухівЗалучати до специфічних видів спорту з урахуванням анатомофізіологічних особливостей розвитку юнаків і дівчат
Спостерігається оптимальне співвідношення маси серця і тіла, кровоносних судин; частота пулі" су і рівень кров'яного тиску наближаються до нормиПланувати і здійснювати всі види діяльності як для дорослих людей, враховуючи індивідуальні відхилення від норми у здоров'ї вихованців
Завершується розвиток центральної нервової системи, досягає високої досконалості друга сигнальна системаЗабезпечити широкий спектр залучення вихованців до активної розумової діяльності, розвивати логічне мислення
Особливості соціально-психологічного розвитку
Психіка досконалаШироке залучення до різних видів розумової діяльності
Виробляється новий динамічний стереотипЗважати на дорослість, змінювати стиль спілкування ("Яко-

Продовження табл. 2.1.

Особливості анатомо-фізіологічного та психічного розвиткуУрахування у навчально-виховній роботі
мога більше поваги до особистості і вимог до неї")
Підвищується інтерес до ПЄВНИХ видів діяльностіВсіляко підтримувати інтереси, розвивати їх, залучати вихованців не лише до навчальної діяльності, а й до позакласних і позашкільних виховних заходів
З'являється свідоме ставлення до праціДопомагати у виборі виду діяльності та конкретної професії
Структуруються абстрактне мислення, логічна пам'ять, творча уява, відчуття краси і завершується їх формуванняУ навчальному процесі вдаватися до логічного структурування навчального матеріалу, активізувати самостійну навчальну діяльність; залучати до різних видів творчої діяльності
Чітко проглядається постійність інтересівПостійно підтримувати доцільні інтереси; заохочувати до їх розширення; оберігати від руйнівних впливів негативних чинників
Міцніє безкорислива дружбаСпонукати до вияву моральної цінності дружби; допомагати набувати вміння спілкуватися
Виявляються критичність мислення, проникнення у сутність явищ і процесівФормувати у вихованців критичність мислення, науковість і об'єктивність оцінки певних явищ; виховувати толерантність мислення, демократичність спілкування
Підвищується інтерес до світоглядних аспектів життєдіяльностіЧерез систему навчальних дисциплін і позакласну діяльність активно формувати науковий світогляд
Виявляється інтерес до вибору професійної діяльностіНа науковій основі забезпечувати системність у наданні допомоги в доцільному виборі май-

Закінчення табл. 2.1.

Особливості анатомо-фізіологічпого та психічного розвиткуУрахування у навчально-виховній роботі
бутньої професії з урахуванням анатомо-фізіологічних і психічних можливостей
Підвищується інтерес до морально-духовних цінностейСистематично і цілеспрямовано формувати інтерес до моральних цінностей на засадах загальнолюдських і національних цінностей як найвищого виховного ідеалу

У процесі пізнання людини, розуміння її сутності, щоб забезпечити оптимальні й адекватні умови для її виховання та продуктивного спілкування, варто зважати на такі аспекти психічного розвитку як темперамент і характер.

Темперамент
Холерик.
Сангвінік.
Флегматик.
Меланхолік.
Вікові особливості хлопчиків-підлітків
Особливості дівчаток підліткового віку
Особливості молодших підлітків холеричного типу
Особливості молодших підлітків сангвінічного типу
Особливості молодших підлітків флегматичного типу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru