Фінансове право України - Воронова Л.К. - 7.2. Бюджетні права як правовий інститут

Конституція України надає право на власний бюджет як матеріально-фінансову базу функціонування державі і органам місцевого самоврядування всіх рівнів. Загальне право на бюджет містить низку повноважень для кожного суб’єкта бюджетних правовідносин, що визначаються чинним законодавством. Оскільки бюджет для органу державної влади і органу місцевого самоврядування є основним централізованим фондом грошових коштів, без якого неможливе його існування, всі відносини, що виникають у галузі бюджетної діяльності, регулюються нормами фінансового (бюджетного) права.

Конституційне право на бюджет у держави й органа місцевого самоврядування робить їх суб’єктами бюджетного права. Законодавством визначається зміст цієї правоздатності, тобто сукупність суб’єктивних прав і обов’язків, які мають держава і органи місцевого самоврядування в галузі бюджету. Причому права і обов’язки у галузі бюджету названих вище суб’єктів установлюються не тільки бюджетним законодавством, а й законами про органи місцевого самоврядування і т. ін. Для того, щоб в сукупності визначити права та обов’язки держави і органів місцевого самоврядування у галузі їхніх бюджетів, потрібно "зібрати" норми різних галузей права в єдиний правовий інститут. Ці норми належать до конституційного, адміністративного і фінансового права.

Окремо такий інститут не існує, проте для визначення найважливіших суб’єктивних повноважень органів держави і органів місцевого самоврядування в галузі їхніх бюджетів потрібно досліджувати норми конституційного, адміністративного й фінансового права, тобто інститут бюджетних прав або повноважень є міжгалузевим і містить норми різних публічних галузей права, які регламентують суб’єктивні бюджетні права органів держави і місцевого самоврядування. Отже, до нього слід віднести норми конституційного, адміністративного права і все бюджетне право.

Бюджетні права (повноваження у вигляді прав і обов’язків) є суб’єктивними (на відміну від бюджетного права як сукупності правових норм), тобто надаються органам держави, органам місцевого самоврядування та їхнім виконавчим органам. Бюджетне право як частина фінансового права визначає коло суб’єктів, що стають правосуб’єктними. Бюджетні права - це суб’єктивні права, що належать тим суб’єктам бюджетних правовідносин, які нормами бюджетного права наділені правосуб’єктністю.

Суб’єкти бюджетного права можуть мати суб’єктивні права і встановлені законодавством обов’язки. Чинне бюджетне законодавство, закони про органи місцевого самоврядування і місцеві державні адміністрації дають змогу класифікувати бюджетні права України й місцевих органів самоврядування:

Бюджетні права України в галузі: 1) консолідованого бюджету України; 2) Державного бюджету; 3) місцевих бюджетів.

Бюджетні права місцевих органів самоврядування в галузі: 1) Державного бюджету; 2) власного бюджету (обласного, міського, районного); 3) бюджетів нижчих органів місцевого самоврядування.

На кожному рівні бюджетної системи України бюджетні права (повноваження) мають певні особливості, пов’язані із загальними повноваженнями органів влади відповідного рівня (Автономна Республіка Крим, область, район тощо). Проте є й загальні риси, що дають змогу визначити бюджетні права України і місцевих органів самоврядування як сукупність повноважень (прав і обов’язків), що належать їм в особі органів державної влади або місцевого самоврядування і встановлені законодавством щодо формування, затвердження і виконання відповідного бюджету та регулювання бюджетних відносин на своїй території.

7.3. Бюджетні повноваження України
7.4. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування
ТЕМА 8. ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТУ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
8.1. Бюджет, його доходи і видатки. Бюджетна класифікація
8.2. Складові бюджету. Співвідношення загального і спеціального фондів бюджету. Дефіцит і профіцит бюджету
8.3. Бюджетна система України
8.4. Державний бюджет України
8.5. Місцеві бюджети
ТЕМА 9. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
9.1. Поняття, зміст і принципи бюджетного процесу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru