Фінансове право України - Воронова Л.К. - ПІДСУМКОВИЙ РОЗДІЛ

1. Питання для підсумкового контролю знань із курсу фінансового права

1. Поняття і функції фінансів.

2. Фінансова діяльність держави.

3. Форми і методи фінансової діяльності держави.

4. Система органів, що здійснюють фінансову діяіьність.

5. Поняття і структура фінансової системи держави.

6. Фінансово-правові норми.

7. Фінансові правовідносини: зміст, особливості, види.

8. Фінансове право як галузь права.

9. Фінансове право в системі права.

10. Предмет і метод фінансового права.

11. Суб’єкти фінансового права.

12. Система фінансового права.

13. Джерела фінансового права.

14. Фінансове законодавство.

15. Фінансове право і наука фінансового права.

16. Поняття і значення фінансового контролю.

17. Види фінансового контролю.

18. Методи фінансового контролю.

19. Система органів фінансового контролю.

20. Перевірка: зміст, види.

21. Ревізія як основний метод фінансового контролю.

22. Податкові органи.

23. Державне казначейство.

24. Контрольно-ревізійні органи.

25. Рахункова палата.

26. Незалежний фінансовий контроль.

27. Поняття і види державних доходів.

28. Поняття і види державних видатків.

29. Бюджетне право в системі фінансового права.

30. Поняття бюджету та його складові частини.

31. Дефіцит і профіцит бюджету: зміст, шляхи подолання.

32. Бюджетна система і бюджетний устрій.

33. Бюджетна класифікація: поняття, значення, структура.

34. Державний бюджет України: його доходи і видатки.

35. Місцеві бюджети: види, склад доходів і видатків.

36. Поняття і принципи міжбюджетних відносин.

37. Сутність і методи бюджетного регулювання.

38. Бюджетний цикл і бюджетний період.

39. Поняття і принципи бюджетного процесу.

40. Стадії бюджетного процесу.

41. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

42. Складання проектів бюджетів.

43. Зміст закону про Державний бюджет.

44. Розгляд і прийняття бюджетів.

45. Виконання бюджетів.

46. Звітність про бюджет.

47. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

48. Державні та місцеві цільові фонди.

49. Податкове право в системі фінансового права.

50. Податкова система України.

51. Обов’язкові платежі. Поняття податку.

52. Правовий механізм податку та його елементи.

53. Класифікація податків і зборів.

54. Податки з юридичних осіб.

55. Податки з фізичних осіб.

56. Податки зі змішаним платником.

57. Загальнодержавні збори.

58. Місцеві податки і збори.

59. Сутність, значення й функції державної позики.

60. Види державної позики.

61. Державний борг: поняття і види.

62. Управління та обслуговування державного боргу.

63. Поняття страхування. Особливості участі держави в страховій діяльності.

64. Обов’язкове державне страхування: зміст і види.

65. Поняття і зміст банківської системи України.

66. Правовий статус Національного банку України.

67. Функції Національного банку України.

68. Банківське регулювання в Україні: поняття й форми.

69. Правове регулювання банківського нагляду.

70. Поняття і структура грошової системи України.

71. Правові основи грошового обороту.

72. Правове регулювання готівкового обігу.

73. Правове регулювання безготівкового обігу.

74. Валюта і валютні цінності.

75. Валютні обмеження.

76. Поняття і зміст валютних операцій.

77. Поняття і зміст валютного регулювання.

78. Валютний контроль.

79. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

80. Фінансово-правове регулювання ціноутворення.

81. Бюджетний кодекс України.

82. Закон України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

83. Закон України "Про Рахункову палату ".

84. Закон України "Про аудиторську діяльність ".

85. Закон України "Про систему оподаткування ".

86. Закон України "Про Державну податкову службу в Україні".

87. Закон "Про Національний банк України "

88. Закон України "Про банки і банківську діяльність ".

89. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю ".

1. Питання для підсумкового контролю знань із курсу фінансового права
2. Короткий тлумачний словник фінансово-правових категорій
3. Література
4. Поточний (модульний) контроль знань студентів
Вступ
Розділ І. Вступ до приватного права
Глава 1. Поняття права
1. Класифікація значень права
2. Право як триєдина єдність
3. Загальносоціальне (природне)право
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru