Судова бухгалтерія - Дондик Н.Я. - 4.4. Основні способи фальсифікації результатів інвентаризації та методи їх виявлення

Інвентаризація - це спосіб контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей, власного майна.

Однак інвентаризація може бути використана для приховання крадіжок товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів. її результати можуть бути навмисно фальсифіковані матеріально відповідальними особами без участі та з участю членів інвентаризаційної комісії, працівників бухгалтерії. Основні способи викривлення результатів інвентаризації та методи їх виявлення відображені у таблиці:

з/п

Способи викривлення результатів інвентаризації

Методи виявлення

1

Внесення не дійсних цінностей в інвентаризаційний опис

1) проведення повторних інвентаризацій;

2) відновлення облікових записів по документах;

2

Не внесення наявних товарно-матеріальних цінностей в інвентаризаційний опис

Те ж саме

3

Завідомо неправильне визначення вартості цінностей, вказаних в інвентаризаційному опису

1) арифметична перевірка інвентаризаційного опису;

2) нормативна перевірка інвентаризаційного опису;

4

Зумисне завищення цін на товари, вказані в інвентаризаційному опису

1) формальна перевірка інвентаризаційного опису;

2) перевірка цін, вказаних в інвентаризаційних описах та первинних облікових документах

5

Запозичення цінностей інших підприємств на період проведення інвентаризації

Проведення одночасних інвентаризацій - однієї на підприємстві, де перевіряються цінності, другої - де вони запозичені

6

Виписування безтоварних накладних на так-би мовити дійсні цінності

1) встановлення таких безтоварних накладних;

2) проведення одночасних інвентаризацій

7

Заниження залишків цінностей, що обліковуються у матеріально відповідальної особи

Перевірка книжних залишків цінностей

8

Виправлення, дописки в інвентаризаційних описах

1) зустрічна перевірка екземплярів інвентаризаційних описів;

2) формальна перевірка інвентаризаційних описів;

3) проведення графічних та почеркознавчих експертиз

9

Несвоечасне оприбуткування матеріальних цінностей (тобто не-відображення їх в обліку), ці товарно-матеріальні цінності включаються в інвентаризаційний опис.

1) необхідно встановити, які первинні облікові документи прикладені до товарних звітів матеріально відповідальних осіб після інвентаризації та які товари згідно них оприбутковані; чи не включені деякі з них в інвентаризаційні описи. Якщо буде встановлено, що включені, то це буде означати - цей спосіб використовувався для укриття нестачі;

2) проведення експертиз документів, обшуків, допитів

Закінчення табл.

з/п

Способи викривлення результатів інвентаризації

Методи виявлення

10

Зумисне внесення неправильних записів у первинні документи та документи бухгалтерського обліку з метою заплутування кількісно-сортового обліку товарів

Використання методів документального дослідження та аналізу

11

Нарахування природного убутку на товари, списані на псування

Взаємний контроль документів (порівняльних відомостей і актів списання товарів)

12

Неправильне нарахування природного убутку по товарно-матеріальним цінностям:

1) збільшення залишку цінностей на початок інвентаризаційного періоду;

2) збільшення оприбуткування цінностей по первинним обліковим документам;

3) неправильно застосована норма природного убутку;

4) неправильні арифметичні розрахунки

1) співставлення фактичних і книжних залишків товарно-матеріальних цінностей;

2) дослідження первинних облікових документів;

3) нормативна перевірка нарахування природного убутку;

4) арифметична перевірка нарахування природного убутку

13

Надлишкове списання цінностей на псування, розбиття та природний убуток

Взаємний контроль документів: інвентаризаційних описів, прибутково-видаткових документів, актів списання товарно-матеріальних цінностей тощо

14

Неповне оприбуткування цінностей, одержаних від постачальників

Взаємний контроль первинних облікових документів та інвентаризаційних описів

15

Необгрунтовані зарахування нестач одних цінностей надлишками других

1) перевірка порівняльної відомості;

2) допити осіб, причетних до складання необгрунтованих документів

16

Внесення матеріально відповідальними особами готівкових грошових коштів в касу перед початком або під час проведення інвентаризації

Перевірка таких фактів

17

Несвоєчасне проведення в обліку прибуткових накладних

1) встановлення та виїмка таких документів;

2) встановлення - чи не включені цінності, які надійшли, в процесі інвентаризації

4.5. Оцінка та використання матеріалів інвентаризації оперативними працівниками та слідчими при вирішенні питання про порушення кримінальної справи (та під час розслідування)
Розділ 5. Документальна ревізія та особливості її проведення за вимогою правоохоронних органів
5.1. Документальна ревізія: поняття та види
5.2. Особливості організації і проведення документальної ревізії
5.3. Документальне оформлення проведеної документальної ревізії
5.4. Особливості ревізії, здійснюваної за вимогою правоохоронних органів
Розділ 6. Участь спеціаліста-бухгалтера у кримінальному процесі
6.1. Непроцесуальні форми використання спеціальних бухгалтерських знань (на стадії порушення кримінальної справи)
6.2. Консультації спеціаліста-бухгалтера та їх значення
6.3. Участь спеціаліста-бухгалтера у провадженні окремих слідчих дій
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru