Судова бухгалтерія - Дондик Н.Я.


Посібник є конспективним викладом навчальної і нормативно-правової літератури, наведеної у списку використаних джерел. В ньому висвітлюється предмет та методи, прийоми та способи судової бухгалтерії. Матеріал згруповано за розділами, визначеними програмою цього предмета, що полегшує його засвоєння, а тому може бути використаний як опорний конспект для самостійного вивчення дисципліни курсантами, студентами та магістрами, що навчаються за спеціальності "Правознавство".

Може бути корисним для працівників правоохоронних органів, контролюючих органів насамперед у плані профілактичних заходів щодо попередження правопорушень в економічній сфері та у боротьбі з економічною злочинністю.

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи судової бухгалтерії

Розділ 2. Загальна характеристика облікового процесу в господарській діяльності суб'єктів господарювання

Розділ 3. Форми і етапи облікової роботи господарських операцій. методи дослідження бухгалтерських документів

Розділ 4. Використання інвентаризації та її матеріалів в практиці ОВС під час розслідування корисливих злочинів

Розділ 5. Документальна ревізія та особливості її проведення за вимогою правоохоронних органів

Розділ 6. Участь спеціаліста-бухгалтера у кримінальному процесі

Розділ 7. Аудит і документальна перевірка

Розділ 8. Економічний аналіз та криміналістично-правовий аналіз показників, які характеризують діяльність суб'єктів господарюння

Розділ 9. Організація, призначення, проведення судово-бухгалтерської експертизи та оцінка її результатів

Спеціальна література

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru