Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - 2.3. Комсомольсько-піонерський період розвитку дитячого та молодіжного руху

Новий період історії дитячого та молодіжного руху характеризується функціонуванням на території України єдиної молодіжної організації - Всесоюзної Ленінської комуністичної спілки молоді та єдиної дитячої організації - Всесоюзної піонерської організації імені В. І. Леніна.

Всесоюзна Ленінська комуністична спілка молоді (комсомол)

У 1918 р. у Москві на І з'їзді спілок молоді було засновано Російську комуністичну спілку молоді (РКСМ). Після смерті В. Леніна в 1924 р. спілка змінила назву на Російську Ленінську комуністичну спілку молоді, а з 1926 р. стала називатись Всесоюзною Ленінською комуністичною спілкою молоді (ВЛКСМ). В Україні з 1917 р. розпочалося створення спілок робітничої молоді, які у 1919 р. об'єдналися в Комуністичну спілку робітничої молоді України, проголошену частиною РКСМ. З 1924 р. вона отримала назву Ленінська комуністична спілка молоді України (ЛКСМУ).

За статутом ВЛКСМ до неї приймали осіб віком 14- 28 років. Найвищий орган - з'їзд ВЛКСМ, між з'їздами роботою керував ЦК ВЛКСМ, який обирав зі свого складу бюро і секретаріат.

Партія більшовиків, не маючи чіткої програми роботи з молоддю, розглядала комсомол як основний соціалістичний матеріал" за допомогою якого можна "залатати всі суспільні діри", використовуючи політичну недосвідченість, малограмотність хлопців і дівчат. На першому етапі діяльності (до кінця 20-х років) ВЛКСМ виконувала функції політичного виховання молоді, захисту юридичних, економічних, соціальних, культурних прав, але після початку першої п'ятирічки перетворилася на "ударну бригаду соціалізму" із суворою регламентацією політичної функції діяльності організації.

У 30-ті роки XX ст. комсомол втратив свою самостійність, ставши додатком до партійно-державного апарату. ВЛКСМ усе частіше послуговувалась партійними формами і методами роботи.

Значних утрат комсомольські організації зазнали внаслідок масових репресій. З трибун проголошували підозрілість, недовіру одне до одного. Проявляючи "класову пильність", комсомольські функціонери займалися виявленням "чужих елементів". Однак комсомол залишався вірним помічником і резервом партії. Саме з комсомолу ВКП(б) переважно формувала свої ряди.

Під час Другої світової війни сім тисяч членів ВЛКСМ стали героями СРСР, шістдесят із них - двічі, сорока трудівникам тилу присвоєно звання "Герой соціалістичної праці".

У1946-1965 рр. основними цілями діяльності організації, крім відновлення міст, освоєння цілини, будівництв Півночі, стали боротьба за комуністичне ставлення до праці, економію та ощадливість.

1966-1976 рр. стали для комсомолу періодом трудових перемог, розвитку різноманітних форм роботи з молоддю. ВЛКСМ становила основний резерв Комуністичної партії, яка розглядала її як самостійну громадську (а з 1986 р. - громадсько-політичну) організацію молоді, що допомагає партії у вихованні молоді, залучає її до будівництва нового суспільства, формує у юнаків і дівчат марксистсько-ленінський світогляд, політичну і моральну культуру, готує покоління всебічно розвинених людей, які будуть жити, працювати і управляти суспільством за комунізму.

80-ті роки XX ст. для системи комсомольської роботи стали випробуванням на міцність, оскільки ВЛКСМ переживала організаційну кризу, потребувала структурного й ідеологічного реформування.

У жовтні 1991 року XXII з'їзд ВЛКСМ оголосив про саморозпуск організації. Ще 21 вересня 1991 року XXVII з'їзд ЛКСМУ, зважаючи на відставання від розвитку суспільних процесів в Україні, невідповідність форм діяльності змістовим програмним заявам, втрачений потенціал як громадсько-політичного об'єднання, прийняв ухвалу про припинення діяльності і проголосив створення нової організації - Спілки молодіжних організацій України.

Всесоюзна Ленінська комуністична спілка молоді (комсомол)
Всесоюзна піонерська організація імені В. І. Леніна (Піонерська організація України імені В. І. Леніна)
2.4. Становлення організованого дитячого та молодіжного руху наприкінці XX - на початку XXI ст.
3. Основні тенденції виникнення і розвитку дитячих та молодіжних організацій в Україні на сучасному етапі
3.1. Нормативно-правова основа діяльності громадських дитячих і молодіжних організацій
3.2. Класифікації дитячих та молодіжних організацій
3.3. Варіативність програм і напрями діяльності організацій
3.4. Участь громадських дитячих та молодіжних організацій у реалізації державної молодіжної політики
3.5. Актуальні проблеми в сучасному дитячому та молодіжному русі
4. Дитячі громадські організації України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru