Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - 6.3. Здійснення профілактичної діяльності в громадських дитячих та молодіжних організаціях

Профілактична робота з членами дитячих та молодіжних громадських організацій необхідна та важлива. Однак більшість організацій не приділяє належної уваги цьому напряму діяльності. Тому взаємодія соціального педагога з організаціями щодо налагодження комплексної, різнобічної, інтегрованої системи профілактичних дій є актуальною і пріоритетною.

Соціально-педагогічна профілактика спрямована на розвиток умінь і формування навичок орієнтації в складній системі соціальних взаємин із метою запобігання відхиленням у психофізичному розвитку та становленні особистості, протиправним діям, нехтуванню здоровим способом життя.

Соціально-педагогічна профілактика - система виховних заходів, які спрямовані на створення оптимальної соціальної ситуації розвитку дітей та підлітків і сприяють прояву різних видів їх активності.

Діяльність соціального педагога передбачає профілактику соціальної дезадаптації, девіантної поведінки членів організації, побутового, дорожньо-транспортного травматизму серед дітей та підлітків, ВІЛ-зараження та СНІДу, інших соціально-небезпечних захворювань.

Загалом профілактична діяльність спрямована на формування у членів організації несприйнятливості до негативних впливів середовища, внаслідок чого вони набувають таких умінь: організовувати і регулювати свою діяльність; адекватно оцінювати власну поведінку, вчинки і погляди оточення; зберігати та реалізовувати у різних, зокрема несприятливих, умовах власні позиції, виходячи із особисто усвідомлених та засвоєних моральних норм і принципів, а не за рахунок зовнішніх сил; протистояти натиску; протидіяти впливам, що суперечать внутрішнім установкам, поглядам і переконанням, активно їх перетворювати; самостійно приймати моральні рішення (М. Окаринський).

Профілактичну роботу здійснюють у різних формах, зокрема в національній скаутській організації України "Пласт" вдаються до таких: масові (лекція (доповідь), дискусія із запрошеними гостями, завдання або вправи); групові ("мозковий штурм", аналіз ситуації, "дослідження ситуації", дискусія, ігри, п'єси і пародії, бесіда, обговорення прочитаної статті); індивідуальні (індивідуальна бесіда, інтерв'ю, складання пластових вмілостей, запитання, підготовка рефератів, ведення "мого зошита здоров'я"); за участю батьків (збори, тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, зустрічі родин тощо).

Дослідник профілактики адиктивної поведінки у пластунів Михайло Окаринський наголошує, що не варто відокремлювати інформаційну частину профілактичної роботи від практичної, бо "якщо діти лише познайомляться з інформацією, але не відбудеться її підкріплення впровадженням в особисте життя, вона буде марною". До умов ефективності профілактичної роботи він зараховує такі: слід починати від вступу дитини до організації; охоплення профілактикою вживання всіх груп наркогенних засобів (від простих до складних); розкриття їх шкідливого впливу не загалом, а конкретно, на всі складові діяльності людини та функціонування людського організму; пріоритетність індивідуально-групових тюрм профілактичної роботи; наголошення на негативних наслідках вживання наркогенних речовин, які можуть настати в найближчий час, а не через багато років; виявлення потенційно найменш стійких до вживання наркогенних речовин членів організації (М. Окаринський).

У середовищі громадської організації ефективним є здійснення не лише первинної профілактики (запобігання виникненню у членів організації дефектів і відхилень у психофізичному розвитку чи соціальній поведінці), а й вторинної (запобігання переходу різних порушень у хронічну форму, виникненню вторинних дефектів), третинної (соціально-трудова адаптація осіб, які мають різні дефекти). Залучення до цієї роботи соціального педагога дає змогу не тільки організувати профілактичну діяльність у громадській організації, а й перетворити її на систематичний комплекс дій, спрямованих на членів громадської організації і на цільові групи, з якими ця організація працює.

6.4. Надання соціально-педагогічної допомоги членам організації
6.5. Сприяння соціально-педагогічній діяльності громадської організації
6.6. Допомога керівництву організації у розробленні та реалізації програм і проектів
6.7. Взаємодія дитячих та молодіжних громадських організацій з іншими соціальними інститутами, адміністративними органами
6.8. Сприяння формуванню колективу організації
7. Інноваційні технології діяльності громадських організацій
7.1. Паблік рілейшнз у діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій
7.2. Організування та проведення РR-заходів
Написання прес-анонсу та прес-релізу
Прес-конференція
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru