Товарознавство продовольчих товарів - Бірта Г.О. - 1. Світ водоростей

Вчені досі сперечаються, чи відносити ці мікроорганізми до водоростей, чи залишити їх серед бактерій. Справа в тому, що клітини ціаней влаштовані дуже примітивно. Вони не мають справжнього ядра, а тому належать, як і бактерії, до прокаріот, тобто до доядерних організмів. Разом з тим ціанеї фотосинтезують і ведуть себе зовсім, як інші водорості. У клітинах ціаней є газові вакуолі. Вони, наче поплавці, підтримують клітини в товщі води. Вчені вважають, що ціанеї - одні з найдревніших рослин на планеті і що їм близько 3 млрд. років. Нині знаходять поклади тих геологічних епох із слідами давніх ціаней.

Синьозеленими, або ціанеями, ці організми називають за специфічне забарвлення. Ного зумовлюють пігменти з групи фікоціанів. Залежно від них хлорофіл клітин забарвлюється в різні відтінки: від синьо-зеленого до фіолетового і майже чорного.

Ціанеї можуть бути одноклітинними, колоніальними чи багатоклітинними організмами. Зовні вони покриті слизовою оболонкою. Завдяки цьому ціанеї можуть зустрічатися навіть у пустелях, де слиз поглинає нічну вологу і забезпечує функціонування клітин. На території України ціанеї - звичайні мешканці водойм, ґрунту. Вони зустрічаються на корі дерев, каменях, у снігу, складі лишайників та в тканинах деяких мохів. Але найчастіше вони розвиваються у багатих органікою калюжах, викликаючи специфічне синювате цвітіння води. Воно шкідливе для риб і може спричиняти отруєння рибної молоді. Окремі види ціаней, наприклад мастигокладус, живуть у гарячій воді гейзерів, де температура становить 80-93 °С.

На поверхні води у стоячих водоймах і в калюжах часто утворюються синюваті плівочки слизу. Це нагромадження одноклітинних ціаней з роду мікроцистіс. Якщо такі плівки розглянути під великим збільшенням, можна побачити, що вони складаються з міріадів кулястих клітин. Клітини через нагромадження газових вакуолей здаються чорними. Саме завдяки останнім колонії мікроцистісів піднімаються до поверхні води і утворюють там плівки. Клітини розмножуються простим поділом.

Слід відмітити, що серед мікроцистісів є чимало видів, які виділяють або містять отруйні речовини. Тому їх присутність у воді може спричинити захворювання риби.

Разом з мікроцистісом часто розвиваються і колонії ностоку. Вони можуть бути великими, до розмірів курячого яйця. У слизу колоній розміщуються численні ланцюжки кулястих клітин. Окремі клітини в ланцюжках великі та видовжені. Це спори. Вони відокремлюються і дають початок новим ланцюжкам клітин. Особливо цікаві форми колоній ностока на дні водойм. Вони мають майже правильну кулясту форму і за зовнішнім виглядом так подібні до плодів вишні чи ягід винограду, що необізнана людина навіть пробує їх на смак. Тільки під об'єктивом мікроскопа можна побачити складну будову колонії, де ланцюжки кулястих клітин заповнюють увесь вміст слизу - "ягоди".

Є ще один секрет в будові колоній ностоку. Якщо розглядати ланцюжки клітин, між ними можна побачити більші кулясті клітини, що мають подвійну оболонку. Називають такі клітини гетероцистами Вони виглядають наче пусті. Але раптом через деякий час гетероцисти починають розвиватися.

Осциляторія - нитчаста водорость, яка має усі ознаки ціаней Вона розвивається у водоймах і спричиняє характерне синє цвітіння води. Ці водорості живуть у морях і прісних водоймах, їх "цвітіння", тобто масове розмноження, відбувається переважно восени чи навесні. Навіть у стічних водах, багатих органікою, можна побачити характерне цвітіння осцилятори.

Нитка осцилятори складається з численних клітин, що ділять її на короткі сегменти. Однак найбільш дивним є рух осцилятори. Коли розглядаєш живі нитки цієї водорості, то добре видно, як кінчик нитки робить повільні рухи маятникового типу.

Водорості, які входять до цього відділу рослин, мають ядерну будову. Отже, за своїм розвитком вони стоять вище на щаблі еволюції рослинного світу. Забарвлення у них типове для рослин - зелене. Це зумовлено відсутністю додаткового барвника, а зелений колір забезпечує всюдисущий хлорофіл. Зелених водоростей досить багато, до 20 тис. видів. Вони є всюди: в морях, прісних водоймах, ґрунті, на корі дерев, каменях. Серед зелених водоростей є примітивні одноклітинні організми, що рухаються у воді самостійно, а є й багатоклітинні слані, що мають розміри до 20 см і більше.

Найбільш примітивні серед зелених водоростей - види з класу вольвоксові. Вони теж мають ознаки рослин і тварин. Наприклад, хламідомонада. Ближче до осені в калюжах і невеликих водоймах починає зеленіти вода. Якщо краплину такої води розглянути під об'єктивом мікроскопа, то в ній можна побачити численні зелені кульки, що рухаються в різні боки. Вони такі дрібні, що тонкий шар води між покривним та предметним скельцями для них являє велику водойму, де можна вільно рухатися в будь-якому напрямку. Під оболонкою хламідомонади добре помітно зелений хлоропласт, а в передній звуженій частині клітини є яскраво-червона стигма чи світлочутливе вічко з пульсуючими газовими вакуолями.

В клітині хламідомонади ми бачимо зелений хлорофіл, який свідчить про фотосинтез (значить, це рослина), а також органи, притаманні більше тваринам, ніж рослинам (джгутики, світлочутливе вічко та газові вакуолі). Значить, хламідомонада рухається за допомогою джгутиків, дивиться при допомозі стигми, піднімається чи опускається в товщі води за допомогою газових вакуолей і фотосинтезує за допомогою хлорофілу.

В солоних озерах півдня часто відбувається не зелене, а червоне "цвітіння" води. Його викликає інша водорость дуналієла. її червоний колір зумовлений присутністю пігмента каротину, який маскує хлорофіл. Будова дуналієли дуже подібна до будови хламідомонади. Але у дуналієли немає клітинної оболонки та пульсуючих вакуолей.

Серед вольвоксових є чимало інших цікавих видів, що живуть у водоймах. Деякі з них створюють значні колонії клітин, які об'єднуються у слизистій оболонці. У гоніумів колонія складається з 8-16 клітин, що створюють невеличкий слизовий килимок.

Евдорина - також з вольвоксових. Вона схожа на мікроскопічну структуру молекули. Тільки окремі клітини евдорини не з'єднані дротиками, а вільно лежать у кулі слизу, створюючи кілька сфер, одна в одній. До 32 клітин може мати така колонія. Вона теж рухається в товщі води.

Справжнім гігантом серед вольвоксових є сам вольвокс. Діаметр його колонії може становити до 2 мм. У колонії нараховують до 60 тис. окремих клітин. Великі розміри колоній дають змогу бачити його без додаткового збільшення. При збільшенні колоній вольвокса видно великі клітини - партеногонідії, що дають початок молодим колоніям. Таким чином, вольвокс породжує дочірні колонії, тобто це "живородний" організм.

Досить подібні до вольвоксових представники іншого класу мікроскопічних зелених водоростей - протококових. Але останні вже не мають джгутиків, і тому рухаються у воді лише завдяки течії. Разом з тим чимало протококових живуть на корі дерев, у ґрунті та на каменях, де джгутики були б просто зайві. Дуже поширена в ґрунті, на корі дерев і у воді хлорела. Це одноклітинна водорость, діаметр клітин якої не перевищує 10 мкм. Хлорела - класичний приклад одноклітинної зеленої водорості, і її часто використовують у дослідницьких роботах. Хлорела є об'єктом масового культивування. Вона містить до 60 % білків (у сухій масі) та близько 30 % олії. її використовують для очищення води та в інших господарських цілях. Так само культивують і колоніальну водорость сценедесмус, яка також часто зустрічається у наших водоймах.

Зовсім інший вид мають зелені водорості інших класів. Вони багатоклітинні, нитчасті чи сланюваті, тобто їх вже можна побачити неозброєним оком. Найчастіше трапляється у водоймах улотрикс. Це нитчаста зелена водорость, якою обростають підводні предмети: сваї, камені, водні рослини. Нитки улотрикса нерозгалужені, прості.

У водоймах часто зустрічаються й інші нитчасті зелені водорості: кладофора, спірогіра (з нерозгалужених ниток світло-салатового кольору), а також мужоція, зігнема та чимало інших. Всі вони мають дуже своєрідну будову клітин, що для цікавої людини може стати об'єктом захоплюючих спостережень.

Є серед зелених водоростей ще одна група мікроскопічних одноклітинних організмів, які надзвичайно декоративні, якщо розглядати їх при відповідному збільшенні. Це порядок десмідієві. Такі водорості живуть не лише у воді, а також на сфагнових болотах, де на поверхні мохів збирається слиз, який являє собою нагромадження десмідій Будова клітин цих водоростей надзвичайно різноманітна. Вони можуть мати розгалуження, загострення, закручення тощо. Але форма цих клітин завжди близька до симетрії. Точніше, одна половина клітини дещо більша, друга - трохи менша. Між половинками чітко виділяється центральна вісь, на якій лежить ядро клітини.

Зовні оболонка десмідієвих покрита виростами, що роблять її дуже декоративною, немов черепашка (клос-теріум, космаріум та ін). Рухаються клітини за допомогою слизу, який виділяється крізь пори в оболонці. Один кінець клітини прикріплюється до субстрату, а другий у цей час рухається навколо нього. Потім він прикріплюється на нове місце, а перший кінець починає рухатися знову. Розмножуються десмідієві водорості теж дивно. На місці центральної осі утворюється перетинка, яка ділить ядро і клітину на дві частини. Кожна з них відокремлюється і прибудовує собі недостаючу половину. Такий вегетативний поділ триває все літо. Потім відбувається статевий процес: дві клітини проростають одна в другу, після чого вміст їх зливається. Щоб зібрати десмідієві, краще використати вижимки сфагнового моху на болотах. Коли вода відстоїться, в ній можна побачити згустки слизу. Це і є колонії десмідієвих водоростей.

Десмідієві, як і нитчасті види (спірогіра, мужоція, зігнема), належать до класу кон'югат. Тому перед похолоданням у цих водоростей можна спостерігати своєрідний статевий процес - кон'югацію. При кон'югації клітини приростають одна до другої, після чого вміст їх зливається. Утворюється спочиваюча клітина зигота, яка навесні проростає у нову водорость. Процес кон'югації особливо чітко видно у спірогіри

Серед численних мікроскопічних водоростей, що живуть у водоймах, є чимало рухомих видів, які за своїми ознаками наближаються до тварин.

Пірофітові водорості - переважно одноклітинні організми з характерною спинною та черевною поверхнею клітин. Клітини мають також одну-дві борозенки і два різні за будовою джгутики: плавальний та рульовий. Що особливо цікаво, клітина більшості пірофітових має глотку, а також забарвлений хлоропласт (тому клітини можуть бути різного забарвлення, крім зеленого). Пірофітові водорості фотосинтезують. У стоячих водоймах з чистою водою вони можуть спричинити "цвітіння" води (види з родів перидиніум та цераціум).

У перидиніума клітини кулясті з характерними борозенками та джгутиками. Зовні клітини вкриті щитками. Коли вода починає прогріватися, ці водорості переходять у етан спокою. Джгутики в них опадають, клітини покриваються кількома оболонками та опускаються на дно. Восени клітини знову оживають і починають плавати в товщі води.

Восени у штучних водоймах можна побачити іншу пірофітову водорость - криптомонас. Це досить великі кулясті клітини з характерним золотистим забарвленням. Таке забарвлення зумовлюють пігменти з групи каротинів, які найчастіше з'являються у водоростей, що живуть у холодний період року. Криптомонас дуже активно рухається У воді.

У осінній та зимовий періоди у воді розмножуються золотисті водорості; в складі пігментів у них теж переважають каротин та золотистий фукоксантин Золотисті водорості розвиваються в чистій та холодній воді. Вони наче приходять на зміну зеленим, які у цей час знаходяться у стані спокою. Серед золотистих водоростей багато одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів з різною будовою слані. Серед них є види з джгутиками та світлочутливим вічком. Зовні клітини цих водоростей можуть бути покриті захисним панцирем з придатками у вигляді шипів чи голочок. Серед одноклітинних та рухомих водоростей найбільш поширені види з родів синура та динобріон. У синури клітини кулясті. Вони створюють колонії, позбавлені слизової оболонки. Клітини динобріона циліндричні, їх колонії схожі на розгалужений кущик.

Є серед золотистих водоростей примітивні організми, яким серед рослин, мабуть, немає рівних. Це так звані хризамебн Вони живуть поодиноко в стоячій воді старих водойм чи боліт. Клітини хризамеб дуже дрібні, до 17 мкм у діаметрі. Хризамеба має два жовтих хлоропласти - типові для золотистих водоростей. Крім них є один або кілька пухирців, що постійно змінюють форму. Це пульсуючі вакуолі. Клітина хризамеби рухається незвичним для рослини способом. В кількох місцях тонка оболонка клітини витягується в довгі шиловидні вирости. Вони, наче ніжки, прикріплюються до субстрату і дають змогу клітині перекотитись на нове місце. Потім одні ніжки втягуються назад, а їх місце займають інші - клітина перекочується далі. Отак виростами власної клітини хризамеба мандрує по субстрату. Хризамеби являються найпримітивнішими серед золотистих водоростей. Вони, як і більшість описаних вище видів, належать до спірної групи організмів, у яких одночасно можна бачити риси рослин і найпростіших тварин. Па відміну від пірофітових та золотистих, які розвиваються переважно в холодний період року, евгленові водорості розвиваються влітку. Як і хламідомонада чи деякі інші зелені водорості, евгленові викликають раптове "цвітіння" води в мілких стоячих водоймах і калюжах.

Будова клітини цієї водорості дуже подібна до типової клітини рухомих водоростей: один або два джгутики, зелений хлоропласт, світлочутливе вічко - стигма, пульсуюча вакуоля. Крім того, тіло евглен позбавлене типової для рослин оболонки. Тому воно може постійно змінювати форму: витягуватися, розширюватися і знову витягуватися. Рух евглени нагадує не просто рух джгутикової водорості. В ньому є щось від амебо-подібного руху хризамеби, хоч евглена не утворює ні-жкоподібних виростів. Тіло останньої наче переливається з одного кінця в другий.

Головною особливістю діатомових водоростей є наявність у них кремнеземних стулок, які охоплюють клітини на зразок коробочки. Стулок дві. Одна з них менша, її називають гіпотекою. Остання входить у більшу стулку (епітеку) приблизно так, як одна половинка футляра в другу.

Стулки можуть бути круглими, еліптичними, трикутними, видовженими, а також мати іншу геометричну форму. Між собою вони зростаються, утворюючи характерні шви та вузлики. У більшості діатомей стулки витягнуті, як пенали або човники, але є й дископодібні. У всіх випадках стулки створюють правильну геометричну фігуру з чіткою симетрією.

При великому збільшенні клітин можна побачити надзвичайно складну будову стулок, які мають численні пори, що створюють характерний геометричний малюнок панцира. Через пори клітина контактує з навколишнім середовищем. Цей контакт здійснюється і через шов, що між стулками. У багатьох видів діатомей шов має форму щілини. Звідти назовні виділяється слиз, завдяки якому клітина рухається. Однак цей слиз не просто витікає крізь отвір шва, а спрямовується в певному напрямку завдяки існуючим на стулках борозенкам і ребрам.

Маленький човник діатомеї рухається повільно, але цілеспрямовано. Якщо уважно придивитися, то обабіч клітини видно виділення слизу. Діатомея рухається по прямій. Через деякий час напрямок руху може змінитися, і тоді клітина знову розвертається в напрямку руху.

Вперше про діатомові водорості стало відомо в XVII сторіччі, коли А. Левенгук створив збільшувальні лупи - прообраз сучасного мікроскопа. Перші діатомові водорості були описані саме як рухомі човники, що рухаються силою витікаючого слизу.

Живуть діатомеї у воді водойм. Переважна більшість з них знаходиться у придонному шарі. Тому діатомеї відносять до так званих бентосних, тобто придонних організмів. Якщо збирати зразки мікрофлори водойм, необхідно враховувати цю властивість діатомових водоростей. Проби беруть ближче до дна, разом з мулом. Влітку, коли вода добре прогрівається, діатомові водорості швидко розмножуються. Саме тоді можна побачити стулені одна з другою дві клітини діатомей, що утворилися внаслідок простого їх поділу. Цей поділ відбувається досить цікаво: вздовж клітини утворюється перетинка, що ділить вміст клітини та ядро на дві частини. Потім вони розходяться, а кожна із стулок обростає меншою. Тоді дві молоді клітини розходяться і починають самостійне життя.

Восени, коли температура води знижується, відбувається статеве розмноження діатомей. Дві окремі клітини приєднуються одна до другої і згодом зливаються в одну. Спора, що виникає внаслідок цього, може зимувати, а тоді починає розвиватись. Але така спора може розвиватися і без періоду спокою і навіть збільшуватися в розмірах (ауксоспора), чого не можуть інші види.

Діатомеї - одноклітинні чи колоніальні мікроскопічні водорості. Хлоропласти, які мають пристінне розташування, забарвлені в жовтий або бурий кольори. Це пов'язано з наявністю різних барвників, які міняють колір хлорофілу. Діатомеї - типові фотосинтезуючі рослини, однак і серед них є безбарвні форми, що не мають хлоропластів. Проте такі форми серед діатомей зустрічаються досить рідко.

Історія діатомових водоростей надзвичайно давня. Завдяки кремнеземним стулкам вченим вдалось простежити за еволюцією діатомей протягом тривалого історичного періоду. Викопні види цих водоростей свідчать про те, що вони вже існували приблизно 140 млн. років тому. Тоді вони були переважно кулястими та трикутними. Стулки панцира у викопних діатомей були дуже тонкі й не мали шва. Приблизно 70 млн років пішло на те щоб у цих мікроскопічних водоростей клітини витягнулись до форми човника і одержали від природи здатність пересуватись за допомогою реактивного руху. Тоді ж вони переселились з морських у прісноводні водойми, залишили море: вони є і там. Вчені вважають, що діатомові водорості могли виникнути з золотистих, з якими у них багато спільних ознак. Нині від тих давніх водоростей, що існували у крейдяному періоді, залишились тільки поклади - діатоміти, що на 50-80 % складаються з кремнеземних стулок вимерлих діатомей.

Однією з найпоширеніших у наших водоймах є діатомова водорость пінулярія. Особливо багато пінулярій в водоймах, де мало вапна. Вони живуть у придонному шарі води на торф'яниках і в болотах. Крім того, їх багато і на дні лісових струмочків та меліоративних канав. Будова клітини пінулярії дуже характерна для діатомей. В краплі води навіть при незначному збільшенні можна побачити витягнуті чотирикутники клітин пінулярії, що повільно рухаються в товщі води. Коли клітини перевертаються, їх форма змінюється і стає витягнуто-еліпсовидною. На боці клітини добре видно шов з трьома маленькими вузликами, за допомогою яких стулки скріплюються. Обабіч шва помітні ребристі структури стулок, які виконують роль напрямних у виділенні слизу. Буруваті стрічки по краю клітини - це хлоропласти, що займають у цьому положенні профільну експозицію. У центрі клітини можна побачити місток цитоплазм, де міститься ядро клітини. Вся порожнина зайнята вакуолею з клітинним соком.

З протилежного боку клітина виглядає бурою. Це завдяки хлоропластам, які займають майже всю поверхню клітини. Знову видно місток або поясок цитоплазми з ядром в центрі, а також проекції ребер - по краю стулки.

Досить подібна до пінулярії і навікула. Вона живе в тих же умовах, що і пінулярія, тому їх часто можна знайти в одній краплі води. Навікула має характерну еліпсовидну форму тіла, тому що кінці її стулок витягнені й загострені. Коли розглядаєш навікулу, вона ще більше від попередньої водорості нагадує маленький підводний човник, який рухається в товщі води.

Слід відмітити, що у водоймах дуже багато різноманітних представників діатомових водоростей. Наприклад, ніцшія має витягнену вузьку форму клітини, астеріонела - довгу паличкоподібну з розширеннями на кінцях, цимбела подібна до місяця і рухається по кривій. Чимало діатомових водоростей утворюють колонії. У табелярії вони подібні до касет з патронами, у астеріонели - до зірок, у флагілярії - до стрічки. А така водорость, як мелозіра, створює колонії у вигляді ниток.

Серед мікроскопічних водоростей чимало цікавих для спостережень об'єктів. Вони рухаються за допомогою виростів тіла (як хриза-меби), спеціальних джгутиків (хламідомонади чи евглени), перекочуванням (десмідії) чи виділенням слизу (діатомеї). У багатьох з них є примітивні світлочутливі органи - стигми, що допомагають рухатись в напрямку до світла або від нього (коли воно надто яскраве). Деякі з цих водоростей мають навіть плавальні міхурці - пульсуючі вакуолі, які допомагають їм рухатись у товщі води. А коли додати сюди кремнеземні човники діатомей з їх складним пристосуванням до реактивного руху, то залишається тільки дивуватись фантазії природи, яка в таких дрібних організмах створила стільки оригінальних пристосувань.

Приблизно 30-40 млн. років тому на місці сучасних південних морів існувало велетенське море Тетіс. Піднімались гірські хребти, і Те-тіс поступово зменшувався в розмірах, поки від нього не залишилися окремі клаптики. Саме їх сьогодні ми називаємо системою південних морів, що омивають береги Європи. Численні річки сильно опріснили воду в цих внутрішніх морях. Танення льодовиків теж сприяло цьому процесу. Тривалий час Чорне та Азовське моря (в сучасному розумінні їхніх меж) не мали зв'язку з Середземним морем, і тому значна частина давніх водоростей там вимерла. Тільки 5-7 тис. років тому цей зв'язок відновився і кількість солелюбних представників флори Чорного та Азовського морів стала збільшуватись за рахунок пришельців із Середземного моря.

Але й тепер чорноморська вода недосолена. Вміст солей в ній приблизно наполовину менший, ніж в інших морях. Причому придонний шар води має підвищену солоність, поверхневий - меншу. Крім того, нижній шар води у Чорному морі сильно заражений сірководнем. Тому глибше від 200-250 м вода Чорного моря позбавлена фауни та флори. Там немає кисню і панують мікроорганізми типу бактерій мікро-спіра. Таким чином, зарості водоростей охоплюють лише вузеньку смужку прибережної зони до глибини приблизно 200 м.

Вчені нараховують у Чорному морі 277 видів водоростей, основна маса яких створює зарості на глибинах 5-10 м. Зустрічаються вони і глибше, але там видовий склад їх зменшується, а покриття дна стає мозаїчним. Є в заростях водоростей і представники квіткових рослин, наприклад зостера чи морська трава. Вона розростається на невеликих глибинах і створює своєрідні підводні луки, багаті рибою та молюсками. Зовні зостера чимось нагадує злаки: довгі лінійні листки та тонкі кореневища, якими вона буквально прошиває усе дно.

Великі водорості, що складають підводні пейзажі Чорного та Азовського морів, належать до трьох систематичних відділів: бурих, червоних та зелених водоростей. Найпоширеніші серед них бурі водорості.

Бурі водорості - типові морські рослини. Вони не зустрічаються в прісних водоймах. Крім того, серед бурих водоростей немає мікроорганізмів. Найменші з них мають розміри в кілька сантиметрів, а найбільші досягають 90 м. Щоправда, такі великі бурі водорості у наших морях не трапляються. Це уже відомий макроцистіс з морів Південної півкулі. Зарості макроцистіса складаються з довгих стеблоподібних сланей, верхня частина яких має численні пластинки, що нагадують листя. До субстрату макроцистіс прикріплюється спеціальними виростами. Слойовища так міцно прикріпляються до каменів, що відірвати їх практично неможливо.

Подібним чином побудовані й бурі водорості наших морів. Вони мають стеблоподібну слань, яку називають каулоїдом. Каулоїд закінчується плоскими виростами, що мають форму листя (їх називають філоїдами). До субстрату така водорость кріпиться ризоїдами чи ризоїдальними дисками - виростами, що намертво приростають до каменів дна моря. У інших видів слань однотипна. Вона складається з тонких або плоских розгалужень, які утворюють невисокі кущоподібні зарості на дні.

Дуже поширені в Чорному та Азовському морях кілька видів цистозейр. Каулоїди цистозейри бувають до 1 м висоти, а іноді й більше. Вони галузяться. В багатьох місцях слойовища можна побачити кулькоподібні вирости, які часто плутають з органами розмноження. Насправді це повітряні пухирці, завдяки яким цистозейри утримуються у вертикальному положенні. Розмножуються цистозейри набагато складніше. У верхній частині розгалужень слойовища містяться інші вирости - ре-цептакули Саме там знаходяться органи розмноження цих дивних рослин моря. Найбільш поширена в Чорному та Азовському морях цисто-зейра бородата. Вона створює зарості заввишки 30-150 см. її тонкі циліндричні слойовища сильно галузяться, а на вершках вони зібрані у вінички чи бороди. Цистозейра бородата розмножується переважно взимку. На глибині 0,5-20 м, де ця водорость розростається, можна бачити великі зарості, в яких вона переважає над іншими видами.

Досить часто в Чорному морі зустрічається артрокладія мохната. її слойовище невисоке, до 40 см. Вона має теж циліндричні розгалужені гілочки з кільцями бічних нитчастих виростів. Розмножується лише зооспорами, тобто нестатево. Ці зооспори мають джгутики і тому плавають у товщі води наче мікроскопічні водорості. З зооспор виростають нитчасті слані.

Крім описаних вище видів, у Чорному та Азовському морях можна зустріти також сперматохнуси, стилофори, занардінії, кутлерію, кла-достефус та чимало інших. І все ж наші південні моря бідні видовим складом бурих водоростей. Ці типові морські рослини не змогли витримати еволюційних змін у складі води і більшою частиною вимерли. Наприклад, немає в наших морях величних ламінарій, різноманітних саргасів та багатьох інших цікавих бурих водоростей, які типові для більшості морів світу. Саме вони характеризують зарості бурих нодо-ростей, які часто називають підводними джунглями.

У ламінарій на верхівці каулоїда виростає одна, іноді кілька пластин філоїдів. Нараховується близько 30 видів різних ламінарій, поширених переважно в північних морях. Слойовища ламінарій досить великі і достають 6-7 м, а у ламінарії вузької - навіть 22 м. Росте слань в основному в кінці зими, коли температура води становить близько 0°С. У циклі розвитку ламінарій є два покоління: велетенські і маленькі рослини, до 1 см у діаметрі, заростки, де проходить статевий процес розмноження. Ламінарії - цінні їстівні, кормові та технічні рослини. З ламінарії японської (морської капусти) готують салати та інші продукти харчування. її навіть культивують в морях. Вона може давати до 5060 т/га сухої маси. З ламінарій одержують йод, альгінову кислоту та інші цінні речовини.

Саргаси, навпаки, поширені переважно в тропічних та субтропічних водах. їх теж використовують в харчуванні та як технічну сировину. Вони надзвичайно схожі на квіткові рослини, особливо такі, як лавр. Лише листки та плоди саргасів несправжні. То вирости слані, в яких немає диференційованих тканин. Величезні нагромадження цих водоростей в Атлантичному океані, куди їх заносить течія. Саргасові водорості у цьому морі не прикріплені до дна, а перебувають у плаваючому стані. Коловий рух води не дає їм змоги рухатися далі. Крім того, саргасові водорості зустрічаються н далекосхідних морях, зокрема в Японському.

Червоні водорості ніколи не створюють таких великих заростей, як бурі, а зустрічаються разом з ними, хоч і можуть опускатися на глибину до 200 м. Колір червоних водоростей зумовлюють барвники іншого типу - червоний фікоеретрин та синій фікоціан Тому забарвлення червоних водоростей міняється залежно від присутності цих пігментів. Воно може бути жовтим, рожевим, бордово-червоним і навіть голубуватим.

Серед червоних водоростей трапляються одноклітинні організми, але більшість - великі рослини, від кількох сантиметрів до 1 м. Живуть червоні водорості в морях, проте деякі види можуть існувати і в прісних водоймах. Слані мають вигляд плівок, розгалужених ниток, кущиків тощо. Вчені досі не дійшли єдиної думки про походження червоних водоростей. Дехто вважає, що вони походять від синьозелених водоростей, з якими мають багато спільного в хімічному складі клітин. Однак таке припущення не має достатнього обґрунтування. Проте це надзвичайно давні рослини, які складають одну з тупикових гілок еволюції.

З деяких видів червоних водоростей виготовляють продукти харчування, промисловий агар, добрива.

Найбільшу роль у Чорному морі відіграють зарості філофори ребристої. Вони були описані у 1908 р. відомим дослідником С. О Зерновим, за що і одержали назву "поля Зернова". Зарості філофори займають мілководдя Чорного моря у районі Севостополь - Одеса - дельта Дунаю. Там вони ростуть на глибині від 20 до 60 м. У цих заростях багато риби. Філофору ребристу використовують для одержання агароїду - продукту харчової промисловості. За рік тут добувають близько 20 тис. т сировини.

Філофора ребриста - кущисте слойовище заввишки до 50 см. В основі слойовище сланке з характерними ризоїдальними виростами, якими рослина прикріплюється до кам'янистого ґрунту. На вертикальних циліндричних відгалуженнях слані виростають червоні пластинки завдовшки 28 см. Краї пластинок кучеряві й тонкі, а центральна вісь потовщена. З старих пластинок виростають нові. Вони можуть бути широкими і навіть розсіченими. Крім "поля Зернова", філофора ребриста в незначних кількостях зустрічається і в інших районах прибережних вод Чорного моря. Крім філофори ребристої, тут росте і філофора Броді, яка відрізняється від попередньої деякими зовнішніми ознаками.

Дуже поширена у прибережних водах Чорного моря порфіра. Це одна з найбільш простих щодо будови червоних водоростей. її слань має вигляд пластинки завдовжки 15-25 см і приблизно 10 см завширшки. Пластинка складається з одного-двох шарів клітин, короткого черешка та підошви, якою водорость прикріплюється до субстрату. Колір пластинок ніжно-рожевий. Тому порфіра багатьох приваблює своїм зовнішнім виглядом. Водорость ця їстівна. На Півночі її використовують як приправу до різних страв, а також як замінник хліба. Там її так і називають "водяний хліб". Слойовище порфіри багате вітамінами В і С. Однак у Чорному морі ця водорость не створює значних заростей, і тому значення її чисто флористичне.

На каменях і підводних опорах часто виростають невеликі кущики, до 15 см, з сильно розгалужених циліндричних сланей, які складаються з великої кількості клітин, вкритих зовнішнім шаром "кори". На кінцях вони звужені. Це цераміум червоний - один з найбільш поїлирених в наших морях видів червоних водоростей. Цераміум має цілющі властивості. Зокрема, його слань використовують, як глистогінне. Після висихання форма цераміума не змінюється, і тому такі кущики іноді використовують, як сувеніри.

Зовсім інший вигляд має немаліон червоподібний, який росте на підводних скелях і каменях. Він створює малорозгалужені тонкі сло-йовища довжиною до 25 см і товщиною до 4 мм. Вони мають вигляд червоних шнурів з жовтуватим чи буруватим відтінком. Іноді слойо-вища немаліона утворюють клубкоподібні нагромадження. Зовні слань вкрита слизом і це ще більше посилює її схожість на живу істоту.

Кущики калітамніона, навпаки, маленькі й дуже розгалужені. його слань світло-пурпурна. Вона складається з численних ниткоподібних розгалужень, які надають їй подібність до пухового пір'я птаха. Росте калітамніон на каменях, сваях і навіть на черепашках морських молюсків, для яких він чудовий маскувальний об'єкт.

Зустрічаються в південних морях і зелені водорості, їх там чимало. Але великих рослин, що належать до підводних ландшафтів, не так вже й багато. Як правило, вони ростуть серед бурих і червоних водоростей, від яких сильно відрізняються зовнішнім виглядом, насамперед яскравим салатово-зеленим кольором слані. Адже в клітинах цих водоростей немає пігментів, які б забарвлювали хлоропласти. Тому вони і залишаються зеленими. Проте кількість зелених водоростей у складі підводних рослин настільки незначна, що вони виділяються переважно окремими зеленими плямами на порівняно однотонному бурому килимі підводної рослинності.

Досить поширена в Чорному морі ентероморфа. Слойовище цієї водорості трубчасте, видовжене. Росте вона протягом одного року, прикріплюючись до каменів чи водоростей інших видів. Поруч з нею часто можна побачити ульву - одну з найпоширеніших прибережних зелених водоростей Чорного моря. її називають "морський салат", тому що сло-йовища ульви часто використовують для харчування. На відміну від ен-тероморфи слойовище ульви широке і пластинчасте, але завжди має два шари клітин. Ульва теж однорічна. Вона приростає до каменів і водоростей, проте морські хвилі часто зривають слабкі слані ульви, і тоді вони плавають у товщі води чи викидаються хвилями на берег. Слойовище ульви багате вітамінами В і С. Поширення ульви пов'язують з забрудненням морського узбережжя. Вона дуже поширюється в тихих бухтах, де вода містить багато органічних речовин. Тому ульву можна побачити у великій кількості біля причалів і пляжів.

Поширені у Чорному морі також інші види зелених водоростей: кодіуми, каулерпи, акросифонія тощо. Кодіуми ростуть на глибині 5-

15 м. Вони створюють розгалужені слойовища висотою до півметра. Колір тканин кодіума темно-зелений.

Каулерпа має інший вигляд. Вона чимось нагадує листки сан-сив'єри Тільки листки каулерпи коротші, до 20 см. До того ж на старій слані у каулерпи з'являється нова, наче листки на листках. Знизу ці плоскі слойовища прикріплюються до горизонтального слойовища, що має вигляд кореневища з ризоїдами. Взагалі каулерпи - типові представники тропічних південних морів.

Акросифонія - невеличка зелена водорость, що росте на каменях і має вигляд кущиків з численних розгалужених зелених ниточок.

Ці водорості не лише корм, а й укриття для багатьох цінних видів промислових риб. Чимало цінних бурих, червоних та зелених водоростей застосовують як харчові, кормові та технічні рослини. Деякі з них використовують навіть як лікарську сировину.

Прісноводні водойми являють собою дивовижний світ підводних рослин. Тут можна зустріти велику кількість мікроорганізмів і деякі водорості більших розмірів, що належать до відділів зелених та харових водоростей. Лише бурих водоростей у прісних водойо-мах немає. Однак при такому флористичному багатстві великі водорості в прісних водоймах зустрічаються порівняно рідко, тому що їх звідси витіснили більш пристосовані до умов середовища вищі рослини, переважно кліткові. Під водою можна зустріти чимало видів, які ростуть і на поверхні, і у прибережних перезволожених луках та болотах. Вони витримують як тривале пересихання дна, так і затоплення.

Червоних водоростей у прісних водоймах мало. До того ж вони там не червоного, а жовтувато-бурого кольору. Характерний представник таких прісноводних водоростей батрахоспермум. Він зустрічається в озерах, річках з повільною течією, а також біля джерел на торф'яних болотах. Слань батрахоспермума дуже тонка, майже нитчаста, покрита слизом. Вона теж має центральну вісь та кільчасті розгалуження у вузлах, однак ці розгалуження дуже дрібні, майже мікроскопічні. При збільшенні можна побачити окремі спори батрахоспермума, які знаходяться на бічних відгалуженнях слані.

На швидкій течії гірських річок можна зустріти іншу червону водорость - леманею. Вона подібна до батрахоспермума, але бічні відгалуження центральної осі сильно розростаються і утворюють суцільний коровий шар.

Придонні, чи бентосні види рослин ростуть тільки на дні подойми. Вони прикріплюються до нього коренями і розростаються в мулі довгими кореневищами.

До складу бентосних можна віднести більшість водних рослин. Але типовими бентосними видами є ті, життєдіяльність яких відбувається безпосередньо в придонних водах. Прикладом таких рослин є водопериці. Вони повністю занурені у воду, а за зовнішнім виглядом дуже нагадують харові водорості. Лише у водопериці листки в мутовках розсічені та складні. Водопериць у флорі Україн

2. Незвичайні рослини
2.1. Тварино-рослини
2.2. Рослини-хижаки
2.3. Рослини-паразити
2.4. Рослини-напівпаразити
2.5. Рослини-верхолази
2.6. Найбільша у світі квітка
3. Симбіоз серед рослин
4. Явище алелопатії
5. Гіганти і карлики рослинного світу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru