Рекреаційна географія - Масляк П.О. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бейдик 0.0. Рекреаційна географія : навч.-метод, комплекс дисципліни / О.О. Бейдик. — К.: Обрії, 2007. — 96 с.

2. Бейдик О.О. Рекреаційна-туристські ресурси України / 0.0. Бейдик. — К.: ВЦКНУ, 2001. — 396 с.

3. Дахно Країни світу : енциклоп. довідн. / І.І. Дахно. — К.: Мапа, 2004. — 606 с.

4. Дубович І.А. Країнознавчий словник — довідник / І.А. Дубович. — Л.: Ліга-прес, 2005. — 819 с.

5. Дядечко ЛЛ. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко. — К.: ЦНД, 2007. — 223 с.

6. Крачило Н.П. География туризма / Н.П. Крачило. — К.: Вища шк., 1987. — 208 с.

7. Кузик С. Економічна і соціальна географія Америки / С. Кузик, М. Книш. — Л.: ЛНУ, 1999. — 299 с.

8. Лебединский ВЛ. Геологические экскурсии по Крыму / В.И. Лебединский. — Симферополь: Таврия, 1976. —142 с.

9. Лесин О.В. Замки та монастирі України / О.В. Лесик. — Л.: Світ, 1993. — 174 с.

10. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. — К.: Альтпрес, 2003. — 435с.

11. Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — 293 с. — (Вища освіта XXI століття).

12. Масляк П.О. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу / П.О. Масляк, Я.В. Олійник, А.В. Степаненко. — К.: Лібра, 1996. — 397 с.

13. Масляк П.О. Географія Африки / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. — К.: Стафед-2,2000. — 159 с.

14. Мироненко Н.С. Рекреационная география / Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов. — М. : МГУ, 1981. —208 с.

15. Николаенко Д.В. Рекреационная география / Д.В. Николаенко. — М., 2001. — 321 с.

16. Преображенский B.C. География и отдых / B.C. Преображенский, Ю.А. Веденин. — М. : Знание, 1971. —47 с.

17. Смаль І.В. Основи географії рекреації та туризму : навч. посіб. / І.В. Смаль. — Ніжин : НДПУ, 2004. — 105 с.

18. Стафійчук В.І. Рекреалогія / В.І. Стафійчук. — К.: Альтпрес, 2006. — 263 с.

19. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н.В. Фоменко. — К.: ЦНЛ, 2007. — 311 с.

20. Чижова ВЛ. Рекреационные нагрузки в зонах отдыха / В.П. Чижова. — М. : Легкая промышленность, 1977. —49 с.

21. Шаблій О. Основи загальної суспільної географії/ О. Шаблій. — Л.: ЛНІ, 2003. — 443 с.

Передмова
1. Історія розвитку закладів ресторанного господарства
1.1. Виникнення перших закладів харчування
1.2. Розвиток кулінарного мистецтва
1.3. Виникнення нових закладів харчування у XVI - на початку ХХ ст.
1.4. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства у світі та Україні
2. Особливості організації та управління підприємствами ресторанного господарства
2.1. Поняття ресторанного господарства та його місце в індустрії гостинності
2.2. Основні типи підприємств ресторанного господарства
2.3. Класифікація підприємств ресторанного господарства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru