Сучасні різновиди туризму - Кляп М.П. - Інститут виробництва

Інститут виробництва здійснює організацію праці та управління трудовою діяльністю, спираючись на систему організаційно-управлінських соціальних організацій і структур. До засобів реалізації мети належать засоби виробництва - фабрики, заводи, науково-дослідні і проектні інститути та установи. Ознаки інституту виробництва притаманні і феномену туризму, в якому також здійснюється трудова діяльність щодо виробництва туристичних товарів і надання туристичних послуг. Управління цією діяльністю здійснюється системою організаційно-управлінських організацій, а засобами реалізації туристичної місії слугують як виробничі підприємства - для виготовлення туристичних товарів, так і установи та організації - для надання туристичних послуг. Туризму, як інституту виробництва, притаманні також система стимулів та санкцій як щодо учасників виробничого процесу, так і тих, хто здійснює інституалізаційні функції щодо продукування туристичних послуг.

Туризм, як інститут виробництва, реалізує потреби значної частки населення - у туристичних товарах та послугах, а для значних соціальних груп, залучених до процесу виробництва - задоволення потреб у роботі і заробітку. Останні мають різні соціальні статуси і відповідні соціальні ролі: робітники і роботодавці, управлінці і виконавці, підприємці, службовці, спеціалісти та ін.

Туризм, як інститут виробництва, має за мету забезпечення матеріальних і духовних ресурсів для задоволення життєвих потреб людей у предметах ужитку, релаксації, засобах виробництва. Здійснюється ця мета через виконання виробництвом головної функції - діяльності щодо виготовлення сукупності туристичних промислових товарів і послуг, а також техніки, обладнання та інших засобів виробництва для випуску цих товарів. Ще однією важливою функцією туризму як інституту виробництва є його соціалізаційна функція в процесі праці. У процесі праці людина навчається отримувати і передати інформацію, реагувати на тиск зовні і вирішувати конфліктні ситуації, дозувати власні зусилля, встановлювати зв'язки і напрацьовувати авторитет. У цьому процесі виявляється когнітивний елемент, пов'язаний з отриманням нових навичок і пізнанням предметної сторони світу, а також естетичний елемент, що виражається в наданні продукту деякої закінченої форми. Праця є обміном діяльністю в самому широкому сенсі слова. І навіть індивідуальна праця втілює інтерналізовані норми, вироблені в процесі такого обміну. Праця - це школа соціалізації, у якій проходить вагома частина всього нашого життя. І поряд із виробництвом продуктів і послуг, праця виступає як виробництво і відтворення самої людини.

Інститут ринку

Складність наступного елемента туризму як економічного інституту - інститут ринку - полягає в тім, що він тільки починає досліджуватися соціологами, описаний в соціологічній літературі, з'явилися перші вітчизняні роботи з соціології ринку. Ось одне із соціологічних визначень ринку: ринок - це сукупність структурно пов'язаних продавців і покупців певного товару (товарної групи), діяльність яких регулюються певними правилами і концепціями контролю, які поділяє більшість учасників. Як видно із визначення, туризмологію турбують насамперед наявність структурних та національних елементів ринку у галузі туризму, а також їхній зв'язок з діями учасників ринкових відносин.

В соціології до складу елементів, що утворюють ринок, відносять:

o склад учасників ринку (продавців і покупців);

o склад товарів (товарної групи), які учасники виробляють і обмінюють;

o структурні елементи, що виражають стійкі форми організації і зв'язки між учасниками ринку;

o інституціональні елементи (формальні і неформальні), що обмежують і стимулюють поведінку учасників ринку;

o концепції контролю, що регулюють формування ділових стратегій учасників ринку.

Як бачимо, феномену туризму притаманні всі основні елементи ринку. Дійсно, є продавці і покупці туристичних товарів і послуг, є певний асортимент цих товарів і послуг, що утворює туристичну товарну групу, існують туристичні фірми, агенції і виробництва, що забезпечують сталі зв'язки між учасниками ринку туристичних товарів і послуг. Ці зв'язки реґламентуються у вигляді законодавства, норм і приписів, що регламентують поведінку учасників ринку, визначають ділові стратегії ринкової поведінки, виконання яких контролюється на інституційному рівні. Основною функцією інституту ринку є діяльність із забезпеченням та здійсненням процесу обміну між учасниками ринку. Для здійснення цієї функції інституту ринку туристичних товарів і послуг має відповідні засоби - ресурси (форми капіталу) та організації (підприємство та бізнес), а також ділові зв'язки (стратегічні альянси, ділові мережі та ділові асоціації).

Інститут ринку
Туристичні товари і послуги
Туризм як культурний феномен
Матеріальна і духовна культури
Туристська субкультура
Розділ 6. Класифікація туризму за видами залежно від критеріїв
6.1. Класифікація туризму за спрямованістю туристичних потоків
Внутрішній туризм
6.2. Класифікація туризму за охопленням території
6.3. Класифікація туризму за терміном поїздки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru