Казначейська справа - Попова Л.М.


У навчальному посібнику всебічно висвітлені теоретичні та практичні аспекти функціонування Державного казначейства в сучасних ринкових умовах. У ньому висвітлено сутність і роль Державного казначейства, загальнометодологічні основи його створення та перспективи розвитку. Розкрито сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, процеси казначейського обслуговування бюджетів за доходами та видатками, особливості казначейського виконання місцевих бюджетів, організацію бухгалтерського обліку та звітності в Державному казначействі, контроль у системі казначейства та інформаційно-технічне забезпечення діяльності органів Державного казначейства.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, практичних працівників у сфері фінансів.

ВСТУП

Тема 1. Система державного казначейства, її становлення на Україні, структура та функції

Тема 2. Платіжна система виконання бюджетів

Тема 3. Організація роботи в органах Державного казначейства за доходами

Тема 4. Виконання державного бюджету за видатками в органах Державного казначейства

Тема 5. Особливості казначейського виконання місцевих бюджетів

Тема 6. Взаємодія органів Державного казначейства з державними контролюючими органами

Тема 7. Управління державним боргом

Тема 8. Облік та звітність в Державному казначействі

Тема 9. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності органів Державного казначейства

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru