Основи ринкової економіки України - Селезньов В.В. - 14.2.4. Комп'ютерні мережі

Подальший розвиток комп'ютерної техніки пов'язаний з виникненням комп'ютерних мереж, що значно підвищують групову продуктивність праці, оскільки в таких мережах групи людей можуть використовувати ті самі програми та дані. Це також знижує вартість придбання та експлуатації дорогого програмного забезпечення, тому що об'єднання кількох користувачів в одну мережу дешевше, ніж придбання програмного забезпечення кожним окремим користувачем. Крім того, мережі сприяють швидкому поширенню інформації.

Сьогодні комп'ютерні мережі об'єднують як індивідуальні (локальні мережі), так і системи для багатьох користувачів (глобальні мережі). Найвідомішою з останніх є Інтернет.

Інтернет (Internet) - це глобальна комп'ютерна мережа, яка надає доступ до спеціалізованих комп'ютерів - інформаційних серверів (англ. servers), і забезпечує електронну пошту.

З технічної точки зору Інтернет являє собою об'єднання локальних мереж, пов'язаних між собою серверами. Такі сервери називають також вузлами. Крім усього іншого, на серверах встановлено і програмне забезпечення, що забезпечує зв'язок.

Інтернет бере свій початок з 1969 року, коли Міністерством оборони США в рамках військової програми з метою забезпечення цілості інформації у разі ядерної війни на базі чотирьох вузлових комп'ютерів була створена перша значна комп'ютерна мережа, що одержала назву ARPAnet (Advanced Research Project Agency). Незабаром науково-дослідні інститути США одержали дозвіл використовувати мережу для цивільних проектів. У 1973 році було створено перші міжнародні комутації ARPAnet з Великою Британією та Норвегією. У 1977 році почалося її об'єднання з іншими мережами. Нова мережа згодом одержала назву Internet. Сьогодні в Інтернет об'єднано понад 90 тисяч мережних структур близько ста держав світу. За різними підрахунками, кількість користувачів Інтернету становить від 35 до 60 млн, і зростання їх кількості відбувається у геометричній прогресії.

Доступ до Інтернету звичайним користувачам забезпечується провайдерами. Провайдер (від англ. provider - постачальник) - це власник сервера (вузла), що надає іншим користувачам можливість доступу до сервісів (послуг) Інтернету.

Сервісів цих досить багато. У загальному випадку їх можна поділити на три групи:

♦ сервіси відкладеного читання;

♦ сервіси прямого доступу;

♦ інтерактивні сервіси.

У сервісах відкладеного читання (англ. off-line) запит і одержання інформації розділені у часі. У сервісах прямого доступу інформація за запитом повертається негайно, але від одержувача не треба негайної реакції. Сервіси, де негайна реакція на отриману інформацію потрібна, відносять до інтерактивних. Сервіси двох останніх груп називають також он-лайн сервісами (англ. on-line).

Найпопулярнішим сервісом Інтернету є електронна пошта

(англ. e-mail). Багато користувачів, що мають доступ до Інтернету, використовують мережу тільки для того, щоб надіслати або одержати листа. Це типовий сервіс відкладеного читання - адресат може прочитати надісланий йому лист у будь-який час. Свої системи електронної пошти є й у інших, неінтернетівських мережах, але всі вони, як правило, можуть обмінюватися поштою з Інтернетом.

Не менш популярним є також так зване Всесвітнє павутиння (World Wide Web - WWW) або просто веб. Веб являє собою по суті підсистему мережі, яку складають десятки тисяч розкиданих в усьому світі веб-серверів. Кожний Із серверів - це сховище найрізноманітнішої інформації. Веб дає змогу користувачам переглядати цю інформацію у вигляді сторінок - веб-сторінок, які об'єднуються у сайти (англ. site). На сайті можуть розміщуватись тексти, графічні матеріали, звукові доріжки, анімація та відео зображення. Крім того, кожний бажаючий може розмістити у вебі будь-яку інформацію на власному сайті. Майже всі провайдери пропонують як одну зі своїх послуг так званий хостинг (від англ. host computer - вузловий комп'ютер) - розміщення сайтів користувачів на технічних засобах провайдера. Веб є сервісом прямого доступу, який потребує швидких каналів зв'язку.

Серед інших сервісів Інтернету варто виділити USENET, FTP, IRC, ICQ та деякі інші.

USENET - це мережні новини або телеконференції, що організуються за темами. На них необхідно підписуватися у провайдера.

FTP - сервіс доступу до файлів, що зберігається у спеціальних архівах. На наявних у мережі FTP-серверах міститься величезна кількість інформації та програмного забезпечення. Це сервіс прямого доступу.

IRC - сервіс розмов, так званих чапйе (англ. chats), через Інтернет. Він належить до інтерактивних сервісів і служить для спілкування людей.

ICQ - це спеціальна інтернет-програма, що дає змогу використовувати комп'ютер як пейджер.

Швидкими темпами розвиваються також інтернет-телефонія, інтернет-відеоконференції. Сьогодні Інтернет є однією з найбільш розвинутих і перспективних інформаційних систем, яка з однаковим успіхом використовується як у споживчих, так і в комерційних цілях. Наприклад, підприємствам Інтернет дає змогу не лише здійснювати зв'язок з клієнтами за допомогою електронної пошти, а й одержувати необхідну бізнес-інформацію в інтерактивному режимі без залучення співробітників до інформаційної роботи.

14.2.5. Носії інформації
14.3. Документи та діловодство
14.4. Збір і захист інформації
Розділ IV. Регулювання ринку
Глава 15. Державне регулювання
15.1. Загальні положення
15.2. Підтримка пропорційності
15.3. Підтримка конкуренції
15.4. Охорона навколишнього середовища
15.5. Соціальний захист
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru