Історія України - Литвин В.М. - Галицько-Волинська держава Романа Мстиславича

До кінця XI ст. волинські та прикарпатські землі утворювали суцільну адміністративну одиницю, що підпорядковувалася безпосередньо київському княжому столові. Поступове збільшення кількості міст, частина з яких з часом перетворюється на самостійні політичні центри, засвідчує процеси виокремлення цих земель, перетворення їх на самостійні, а часом і вельми впливові на Русі та за її межами державні утворення. На теренах Волині сформувалося чимало земель і волостей. Зокрема, крім столичної Вол оди мирської землі, спочатку склалися Луцька, Пого-ринська і Болохівська волості. Трохи згодом Луцька волость перетворилася на окреме князівство, а до Волинської землі було приєднано Берестейщину, яка перед тим належала до володінь турівського князя. На пограниччі Волині та Прикарпаття були розташовані Червенська та Белзька землі, на захід від Володимира - Холмська земля.

Справжнім творцем Галицького князівства став син Звенигородського князя енергійний і вольовий Володимирко Володарович, котрий зумів об'єднати Перемишльську, Теребовльську та Звенигородську землі у складі одного князівства. 1144 р. він зробив своєю столицею місто Галич над Дністром. Галич лежав на перетині важливих торговельних шляхів, у ньому склався центр торгівлі сіллю, сформувалось потужне і незалежне боярство та активні міські верстви. Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за часів правління Володимиркового сина Ярослава Осмо-мисла (1152-1187 рр.), котрий відігравав провідну роль у політичних процесах на Русі та реально впливав на події в Києві.

У роки правління Ярославого сина Володимира Галицьке князівство дещо підупало, а сам правитель потрапив під вплив місцевих бояр. Після смерті останнього представника династії Ростиславичів - галицького князя Володимира Ярославича 1199 р. - волинський князь Роман Мстиславич вступив у Галич, об'єднав два князівства під одним проводом, започаткувавши тим самим славну історію Галицько-Волинського князівства. Успіху Романа сприяла й вигідна ситуація в Угорщині, де після смерті Бели III (1196) розпочалась війна за корону між його синами.

Важливою передумовою консолідації Галицько-Волинського князівства було посилення економічних зв'язків між його окремими, доволі розвинутими господарськими комплексами. Через Волинь і Галичину проходили важливі торговельні шляхи. Один з них з Регенсбурґа, Праги, Кракова, Любліна, Сандомира, галицького Перемишля та волинських міст Червена, Володимира, Луцька прямував далі на Киш. А інший - вздовж Західного Бугу і Дністра - зв'язував Балтику з Чорним морем, творячи в такий спосіб ще один шлях "з варяг у греки". Розташування на перетині таких шляхів створювало передумови для економічного розвитку, а з іншого боку - гостро ставило питання про необхідність гарантування їх безпечного функціонування. Цього можна було досягти через політичну консолідацію та зміцнення державної влади.

Уже на початку XIII ст. на північно-західних рубежах Волині постали міста Угровськ, Верещин, Стовп і Комін, які разом з Берестям сформували тут міцну оборонну лінію. Трохи згодом на західних землях було збудовано Холм, а також фортеці на галицькому південному рубежі, на сході і півдні Волині - Кременець, Данилів, Колодяжин, Торчів. Князівство швидкими темпами міцніло у військовому плані та дедалі гучніше заявляло про себе на політичній арені.

Виникнення могутнього осередку руської державності на заході Русі докорінно змінювало ситуацію. Проти зміцнення Романа виступав наймогутніший на той час руський князь Всеволод Юрійович Суздальський. Небезпеку у зміцненні волинського князя вбачав для себе і київський князь Рюрик Ростиславич. Родинні зв'язки Ольговичів з померлим галицьким князем Володимиром Ярославичем давали підстави їм також претендувати на галицький стіл. А тому Рюрик змовився з Ольговичами і у 1200 р. заходився готувати похід на Галицько-волинську Русь. Але Роман Мстиславич випередив своїх супротивників. Відразу по своєму зміцненню у Г аличі князь уклав союзну угоду з Візантією, налагодив стосунки з чорними клобуками та, можливо, навіть зумів домовитись із впливовими киянами. І тому, коли Роман зі своєю дружиною з'явився під стінами Києва, до нього приєднались чорні клобуки, а кияни відступилися від Рюрика й добровільно відчинили галицько-волинському князеві Подільські ворота міста. В цьому факті чимало істориків вбачає вельми прикметний знак - прагнення киян до відновлення єдності Русі, адже саме Роман Мстиславич користувався репутацією найбільш переконливого прибічника цієї ідеї.

Після оволодіння Києвом Роман Мстиславич не залишився в місті, а посадив там, по суті, свого намісника, двоюрідного брата Інгваря Ярославича Волинського. Загалом же, фактично поєднавши у своїх руках правління Волинською, Галицькою та Київською землями й об'єднавши, таким чином, усі південноруські землі від Карпат і Дунаю до Дніпра, Роман Мстиславич створив вельми велике й потужне князівство. Державу Романа деякі авторитетні дослідники (Б.Рибаков) навіть порівнювали зі Священною Римською імперією Фрідріха Барбаросси.

Володіння Романа виглядали ще більш переконливо на тлі розкраяних на дрібні шматочки решти руських князівств. Зосередивши у своїх руках величезні території та маючи достатньо ресурсів, Роман успішно воює проти зовнішніх ворогів - половців, здійснивши принаймні два успішних походи проти них (в результаті одного такого походу було зруйновано половецькі вежі на Низу Дніпра, у так званому Лукомор'ї. Так само доволі успішно князь протистоїть і роздмухуванню розбрату всередині Русі. Причому далеко не завжди Роман прагнув приборкати супротивника силою. Нерідко він досягав вельми позитивних для себе результатів за допомогою вмілої дипломатії. Зокрема, саме таку стратегію він обрав у стосунках із суздальським князем Всеволодом.

Більше того, чимало істориків (В.Татіщев, Б.Рибаков, М.Котляр, П.Толочко, Л.Войтович, О.Головко), ґрунтуючись на деяких опосередкованих фактах, вбачають у Романі правителя, котрий з метою припинення міжусобиці і гарантування безпеки південноруських кордонів від половців навіть запропонував створити систему так званого "доброго порядку" Русі. Засади "доброго порядку" зводились до того, аби шість наймогутніших руських князів - суздальський, галицький, чернігівський, смоленський, полоцький і рязанський - отримали право обирати київського князя, за яким гарантувалось би право першості та, водночас, обов'язок третейського судді в міжкнязівських конфліктах. Приклади ж такого, доброго врядування, Роман міг запозичити у своїх західноєвропейських сусідів, де саме таким чином обирали імператора Священної Римської імперії. Утім, могутній суздальський князь Всеволод не бажав урівнюватися за своїм значенням до решти п'яти князів, які мали створити своєрідну колегію виборців. Та й останні також з різних причин не виявили жвавого інтересу до цього новаторського починання князя Романа. Частина ж дослідників (О.Купчинський, О.Толочко) взагалі ставлять під сумнів автентичність літописного повідомлення про концепцію галицько-волинського князя.

Могутня держава Романа Мстиславича, як виявилося зразу ж після смерті галицько-волинського князя, трималася переважно силою його влади та його особистого авторитету. Під час походу на Польщу проти малопольського князя Лєшка Бялого і його брата мазовецького князя Конрада 1205 р. перший галицько-волинський князь загинув. А після трагічного кінця творця Галицько-Волинської держави настали важкі часи і для його творіння.

Міжкнязівська боротьба за першість на Русі у переддень монгольської навали
Тенденції політичного розвитку Давньоруської держави
Соціокультурний розвиток Київської Русі
Розділ 4.ПІДНЕСЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Південна Русь після монгольського завоювання
Корона Данила Галицького
Галицько-Волинська Русь наприкінці XIII - першій половині XIV ст.
Розділ 5. ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКО-РУСЬКЕ
Входження Русі-України до складу Литовського князівства
Литовсько-Руське князівство в середині - другій половині XIV ст. Кревська унія 1385 р.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru