Провідники духовності в Україні - Курас І.Ф. - ШУЛЬГІН Яків Миколайович

Український історик

Народився 19 лютого 1851 р. в Києві. Нащадок давнього козацького роду з Полтавщини. У1874 р. закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Брав активну участь в українському національно-визвольному русі, ідеям якого був відданий до кінця життя. Співробітничав з драгоманівською Громадою. Був близький до народницького гуртка І. Ковальського.

У 1879 р. Я. Шульгіна заарештували і заслали на чотири роки до Сибіру.

Повернувшись 1899 р. до Києва, викладав історію в гімназіях, співробітничав у »Киевской старине», видавництві »Вік», був дійсним членом НТШ у Львові, членом історичного товариства Нестора Літописця. Автор праць »Малоросія після 1654 р.» (1899), »Нарис Коліївщини за неопублікованими і опублікованими документами 1768 р. і ближчих років» (1890).

Я. Шульгін зробив значний внесок у вивчення історії України XVII—XVIII ст. Друкував свої праці переважно на сторінках »Киевской старины» і »Збірника Наукового товариства ім. Т. Шевченка». Наукові розвідки Я. Шульгіна не втратили своєї наукової цінності й донині.

Помер 14 січня 1911 р. в Києві.

ШУХЕВИЧ Володимир Осипович
ЩЕРБАЦЬКИЙ Григорій
ЩУРАТ Василь Григорович
ЮРИНЕЦЬ Володимир Олександрович
ЮРКЕВИЧ Памфіл Данилович
ЯВОРНИЦЬКИЙ Дмитро Іванович
Митці і дослідники мистецтва
АЙВАЗОВСЬКИЙ (Гайвазовський) Іван Костянтинович
АКИМЕНКО (Якименко) Федір Степанович
АЛЬОШИН Петро Федотович
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru