Логістика - Банько В.Г. - 4.1. Роль тари й упаковки, їх вплив на логістичні операції в туристських комплексах

4.1. Роль тари й упаковки, їх вплив на логістичні операції в туристських комплексах

Зростання промислового і сільськогосподарського виробництва супроводжується значним збільшенням споживання тари і пакувальних матеріалів. Щорічно в СНД на упакування продукції витрачається більш 28 млн. м3 деревини, 800 тис. т. прокату чорного металу, понад млн. т тарного картону, велика кількість тканин.

Нові, більш раціональні логістичні рішення при доставці товарів народного споживання від постачальників до споживачів покликані терміново знижувати витрати, скорочувати потребу в діловій деревині, металах, тканинах і інших матеріалах, а також витрати праці при одночасному поліпшенні якості тари й упаковки.

Основним джерелом зниження витрат на виробництво тари є збільшення виробництва економічних видів тари (картонної і багатооборотної тари, паперових мішків, сіток і ін.) і багаторазове її використання, а також заміна їх термоусадочною плівкою.

Тара — це виріб (ящики, коробки, бочки, мішки, кошики, пляшки, фляги, банки і т.п.), у яких товар переміщується, зберігається і доставляється в склади і магазини туркомплексу.

Упакування — це процес підготовки продукту до транспортування, збереження і продажу. Упаковка є складовою частиною процесу виробництва, необхідної для того, щоб виріб був доставлений споживачу в належному вигляді.

Тара підрозділяється на два основних види: споживча і транспортна.

До споживчої тари відносяться різні паперові обгортки, картонні коробки, плетені і скляні банки, пляшки, флакони, тюбики і т.п.

У транспортній тарі продукція транспортується і зберігається в процесі просування від виробника до споживача. До транспортної тари відносять більшість видів дерев'яних, картонних, металевих, полімерних ящиків, бочок, зроблених з тканини сітчасті, поліетиленові і паперові мішки та інші.

Тару класифікують у залежності від матеріалів, з яких вона виготовлена, її призначення і т.д.

У залежності від кількості обертів, що може здійснювати тара, вона підрозділяється на одно оборотну (разову) і багатооборотну. Одно оборотна тара здатна служити тільки один оберт продукції від постачальника до споживача, а багатооборотна - кілька обертів і підлягає обов'язковому поверненню постачальнику товарів чи організаціям, які збирають її, відповідно до чинного положення.

Тара повинна забезпечувати схоронність первісної якості і кількості продукту при його транспортуванні і збереженні; можливість механізації навантажувально-розвантажувальних робіт; ефективність використання транспортних засобів і складських приміщень; прискорення оборотності товарно-матеріальних цінностей, оборотних коштів, ритмічність роботи і т.д.

При використанні тари в ТЛП основна мета полягає в її укрупненні, тобто в створенні контейнера чи пакету на піддоні.

В даний час фахівці у галузі маркетингу одностайно визнають значну роль дизайну в створенні упакувань споживчих товарів. Збільшення товарів у промисловості і сільському господарстві супроводжується значним збільшенням споживання тари і пакувальних матеріалів. Дизайн упаковки є основною ланкою в ланцюзі створення і популяризації нового товару. Він виступає наряду з такими важливими факторами як якість і споживчі властивості товару, репутація фірми-виробника, цілеспрямованість і дієвість рекламних компаній. Правильно розроблена упаковка здатна надати звичному товару "друге життя".

В останні роки упаковка продовольчих товарів змінювалася відповідно до розвитку способів споживання.

Основними джерелами — зниження витрат на виробництво економічних видів тари і багаторазове її використання.

Важливими умовами у справі удосконалювання тарного господарства є збільшення потужностей по виробництву перспективних матеріалів, технічне переозброєння підприємств по виготовленню і ремонту тари, розвиток спеціалізації, широке впровадження стандартизації, підвищення якості, збільшення обсягу багаторазового використання тари, розширення централізованого її збору.

На підприємствах роздрібної й оптової торгівлі туринського комплексу істотна економія може бути досягнута у результаті корінного поліпшення ведення тарного господарства, починаючи з дотримання правил прийому, розкриття, збереження, обліку і здачі тари постачальнику, а також широкого поширення передового досвіду роботи зі скорочення нераціональних витрат на тару.

Велике значення має якість тари. Низька її якість призводить до втрати товару, зривам термінів доставки до місця споживання, і відповідно, невиконання зобов'язань постачальників перед одержувачами.

У споживанні продовольчих товарів усе більшу роль відіграє турбота про здоров'я туристів. В останній час, за кордоном, у розвитку упаковки і тари відбулася одна істотна зміна — зсув акценту з теми збереження здоров'я на тему радості, задоволення високих смакових якостей продуктів. Так продукти, що раніше розміщувались в упаковках з маловиразним написом і малюнком невеликого розміру, замінили на нову упаковку, кольорову з чітким шрифтом і символікою, звернену на покупця.

Так фірма "Sem", що випускає засіб захисту рослин, прийняла рішення обновити упаковки 75 видів своїх товарів з метою полегшити їхнє використання і забезпечення безпеки споживача. У пластикових упаковках існують системи наливу, дозування, чи розбризкування розпилення, колірна індикація різних видів хімічних засобів дозволяє легко знайти потрібний товар на полицях магазину.

Можна навести багато прикладів вдалого використання різних візуальних і технічних засобів для створення упаковок, сприятливих збуту товару.

Великого значення набуває упаковка, коли мова йде про такі товари, як наприклад, готові закуски чи блюда, призначені для розігріву в мікрохвильовій печі. Одним з перших нововведень була пластикова беркета для паштетів фірми "Manie", запечатана алюмінієвою кришкою. А фірма "Soupiguet" у своїй серії готових блюд використовувала новий пакувальний матеріал — пластмасу з покриттям.

До 70-х років минулого століття США були лідером в області дизайну упаковки і не поступились своїм місцем на світовому ринку, вони й зараз залишилися лідером у виробництві тари-упаковки, де рівень розвитку в 7.5 рази перевищує світовий (середній).

Останнім часом одне з ведучих місць з дизайну упаковки зайняли такі країни як Японія, Франція, Німеччина, Австрія, Швейцарія. Значний прогрес було досягнуто в галузі створення вакуумних упаковок для свіжої риби, м'яса, птиці, ковбасних виробів і окороків.

У найближчому майбутньому одержать подальший розвиток асептичної упаковки, отриманні шляхом упорскування деоксидуючих газових сумішей на основі металевих окисів. Ці суміші іноді називають "пожирачами кисню", оскільки вони сповільнюють природні процеси дихання овочів і фруктів, розміщених в упаковці.

Закордонними дослідниками сформульовані кілька прогнозів відносно, розвитку пакувальної промисловості на перспективу. Ось деякі з них:

• для сухих бакалійних товарів найбільше поширення одержать упаковки зі скла, алюмінію, термоформованого пластику, декількох видів матеріалів на основі гофрованого картону. Упаковка з паперу, плоского картону і жерсті підуть у минуле;

• для напоїв будуть використовуватися упаковки з чотирьох видів матеріалу — скла, металу, декількох видів матеріалу на основі картону, пластику, і їхній розвиток буде різним. Так, буде знижуватися застосування кількості склотари як одноразового, так і багаторазового використання, і надалі збільшення упаковок з полегшеного скла. Споживання бляшаних упаковок залишиться на колишньому рівні, а алюмінієвих значно зросте. Упаковки з декількох видів матеріалу на основі картону одержать подальше поширення у галузі упакування харчових продуктів, супів і т. ін. З екологічних розумінь можливе зниження виробництва поліхлорвінілових упакувань, виробництво долі ефірних комплексних плівок зросте;

• як упаковка для хлібобулочних виробів будуть продовжувати використовуватися головним чином м'які плівки;

• риба і м'ясо будуть упаковуватися не в звичайну м'яку плівку, а в комплексні упаковки з пластику, здатні зберігати вакуум.

Усе більшого поширення набувають комплексні упаковки паперу в сполученнях з різними матеріалами. Такі упаковки дозволяють індивідуально вирішувати проблему схоронності кожного продукту. Важливим фактором економічності картону є можливість його вторинної переробки.

Не відстає від картону і скло, що є найблагороднішим з пакувальних матеріалів і займає відповідне місце серед упаковок для рідких і інших харчових продуктів. Завдяки безлічі позитивних якостей, що цілком відповідають сучасним вимогам, оскільки не наносять шкоди здоров'ю людині і не забруднюють навколишнє середовище, є естетичним і економічним матеріалом. Конкурентноздатність скла з іншими пакувальними матеріалами постійно підвищуються завдяки розвитку технологій збору і вторинної переробки склотари.

Наступним по застосуванню у виробництві упаковок йде пластик, не дивлячись на пов'язані з ним екологічні проблеми, усе-таки був і залишається найбільш дешевим і практичним. Різновид пластику, що часто вживається, це — біоріентований термостійкий поліетилен. Одним з факторів, що сприяють розвитку поліетиленових упаковок, є те, що вони придатні для переробки з наступним виготовленням прозорої пакувальної плівки.

Технічний розвиток виготовлення і застосування пластмасових упаковок і тари ведеться, головним чином, по трьох основних напрямках:

1. Розвиток кисне непроникних пластмас і плівок;

2. Модифікація існуючих пластмас;

3. Змішування різнорідних смол.

Рішучий крок у розвиток вітчизняного пакувального устаткування зробила господарська фірма по оснащенню машинобудівних малих підприємств ЛАСМА (м. Київ).

Пакувальні машини "формекс 4х4у" і "формекс 2х4х" дозволяють упакувати під вакуумом у прозорий полімерний матеріал товари народного споживання і харчові продукти. Це дає можливість оглянути товар, не розкриваючи упаковки.

Для розширення зв'язків з передовими закордонними фірмами та ознайомлення зі зразками нових машин, технологій в області виробництва і застосування таро-упаковок, створюються і проходять виставки.

Стали звичними міжнародні галузеві виставки "Упаковка". Основною особливістю представленого на виставці устаткування е розмаїтість матеріалів, що застосовують закордонні країни-партнери.

Таким чином, тара й упаковка істотно впливають на систему логістичних операцій при русі різних товарів від постачальників до споживачів.

У цьому зв'язку, на прикладі конкретних товарів, зокрема плодоовочевої продукції, розглянемо методику розрахунку витрат на тару й упаковку.

4.2. Визначення витрат на тару і упаковку
4.3. Сучасне обладнання для заповнення мішків та вивантаження продукції з них
Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах
5.1. Роль контейнерів і піддонів у логістичних системах
5.2. Визначення поточних і капітальних витрат на контейнери (тару-обладнання) та піддони
Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах
6.1. Сучасне становище використання складів та задачі по їх удосконаленню
6.2. Визначення поточних витрат та капітальних вкладень на склади і контейнерні майданчики в логістичних системах
Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу
7.1. Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт у роздрібній мережі туристського комплексу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru