Логістика - Банько В.Г. - 6.2. Визначення поточних витрат та капітальних вкладень на склади і контейнерні майданчики в логістичних системах

Ефективність використання складів головним чином залежить від способу транспортування та зберігання товарів.

Чим вище ступінь навантажувально-розвантажувальних робіт з використанням піддонів та контейнерів, тим нижче рівень витрат, припадаючих на 1 т перероблених товарів.

Експлуатаційні витрати на утримання складів і контейнерних майданчиків розраховуються за формулою:

Якщо на торгових підприємствах туристського комплексу немає можливості визначити розмір поточних витрат на утримання складу, то в розрахунках можна скористатися усередненими даними..

Значення коефіцієнта и для складів можна прийняти 0,045, для контейнерних майданчиків — 0,055.

Капітальні витрати на склади можуть бути визначені за формулою:

Для контейнерних майданчиків прийняті наступні значення Сс:

а) при одноярусній установці контейнерів — 12 грн./т;

б) при двоярусній — 6 грн./т;

в) при триярусній — 4 грн./т.

У зазначених розрахунках не слід ототожнювати вартість 1 т місткості з вартістю 1 м2 складського приміщення. Вартість 1 т місткості визначається з урахуванням навантаження на 1 м2 площі складу і коефіцієнта на проходи. Наприклад, якщо вартість 1 м2 площі складу — 100 грн., навантаження на 1 м2 — 1,5 т, коефіцієнт на проходи — 1,35 (при піддонно-контейнерному способі зберігання), то вартість 1 т місткості буде дорівнювати 90 грн.

При доставці плодоовочевої продукції від складів баз у роздрібну мережу широкого розповсюдження набули контейнери пересувні (КОП-250м) і універсальні контейнери для торгівлі (УКТ), які використовуються для транспортування і продажу продукції.

Найбільш прийнятим шляхом підвищення ефективності використання складів є збільшення висоти складування товарів на основі комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт.

Відомо, що середня висота тарно-штучних (у ящиках) плодоовочевих товарів без застосування механізмів та піддонів не перевищує 1,8 м, тоді як сучасні суспільні склади і картопляні овочесховища дозволяють довести цю висоту в 3-4 і більше ярусів.

Якщо для промислових вантажів встановлений коефіцієнт — 0,045 в основному правильно відбиває фактичні витрати на утримання складів, то в зберіганні плодоовочевої продукції присутня визначена специфіка, яка вимагає додаткових витрат по підтриманню температурно-вологового режиму, товарному обробленні в процесі зберігання та реалізації продукції і т. ін.

Тому, витрати на утримання сховищ потрібно визначити по розрахунковим чи фактичним калькуляціям.

Вартість 1 м3 ємкості сховища визначена згідно з кошторисною вартістю в залежності від варіанту зберігання і приведена в табл. 6.1.

Кошторисна вартість 1 т ємкості сховища

Показники

У контейнерах

Навалом

Картопля

Капуста

Корне

плоди

Картопля

Капуста

Корне-плоди

Типовий проект

115-95

813-39

813-35

7-01-78

813-39

813-35

Місткість

1608-00

310-00

890-00

1500-00

310-00

880-00

Кошторисна вартість, тис. грн.

77,16

20,92

42,6

91,38

22,80

45,05

Вартість 1 т ємкості, грн.

17,98

67,48

47,9

60,92

73,55

51,2

Результати розрахунків капітальних витрат у сховища приведені в табл. 6.2.

Таблиця 6.2. Капітальні витрати у сховища (в грн./т нетто)

Види культур

Контейнерний спосіб

Навальний спосіб

Картопля

3,69

4,69

Капуста

5,2

5,67

Корнеплоди

3,68

3,94.

Капітальні витрати у контейнері майданчики становлять 0,11 грн./т.

Вартість 1 т ємкості складу прийнятна тільки для картоплі та овочесховищ, а по загально товарним складам приводиться вартість 1 м2 чи 1 м3 складу (табл. 6.3).

Таблиця 6.3. Вартість будівництва 1 м2 складської площі в різних складах оптової торгівлі

Показники

№ типового проекту

Площа складу, м:!

7-01-160 2850

7-01-161 5000

63-11 10000

65-9 15000

Складська площа, м2

2940,0

6426,0

9651,0

13920,0

Вартість будівництва (всього), тис. грн.

184,50

330,85

736,0

1009.0

У т.ч. в розрахунку на 1 м2 складської площі, грн.

77,10

62,70

62,50

56,80

Вартість будівництва 1 м8 будівлі, грн.

10,40

9,78

9,78

5,63

Будівний об'єм на 1 м3 складської площі, м. кв.

11,84

9,50

8,54

8,29

Товарообіг на 1000 грн. капітальних витрат, тис. грн.

30,60

35,70

47,50

48,30

При визначенні вартості 1 т ємкості складу використані дані різних типових проектів.

На основі даних таблиці 6.3 проведено розрахунок поточних та капітальних витрат на склади. Результати розрахунків надані в таблиці 6.4.

Дані таблиці 6.4 показують, що найменші витрати на склади зараховуються при пакетно-піддонному способі (в пакетах без ящиків) транспортування та зберігання консервів, котрі на 36—42 відсотки нижче, ніж при зберіганні в ящиках наведених вище товарів.

При транспортуванні консервованої продукції в універсальних контейнерах (автомобільних, залізничних, водних) підприємства-постачальники повинні мати обладнані контейнерні майданчики для тимчасового зберігання навантажених та порожніх контейнерів. Будівництво таких майданчиків вимагає капітальних витрат на асфальтування території, а їх утримання в належному стані — поточних витрат.

В результаті розрахунків одержуємо:

Зпл. = 0,007 грн./т; Кпл. = 0,016 грн./т.

Таблиця 6.4. Розрахунок поточних і капітальних витрат на склади при різних способах транспортування та зберігання консервів в логістичних системах

 Розрахунок поточних і капітальних витрат на склади при різних способах транспортування та зберігання консервів в логістичних системах

Результати розрахунків поточних витрат та капітальних вкладень на склади й контейнерні майданчики по окремим логістичним варіантам доставки плодоовочевої продукції від постачальника до споживача надані в таблиці 6.5. Зпівставляючи витрати на склади та контейнерні майданчики по окремим логістичним варіантам, неважко переконатися у тому, що їх величини відрізняються між собою.

Зокрема, при перевезенні картоплі від постачальника до споживача навалом, витрати досягають 6,83 грн. на тонну продукції, чи в 1,3 рази вище, ніж при контейнерному способі транспортування. Навіть часткове використання контейнерів при заповненні їх картоплею на плодоовочевій базі створюють можливість знизити витрати на 25 відсотків, зрівнюючи з навальним способом (варіант 3.1.2 та 1.1.1).

Аналогічне становище в варіантах 7.2.1 та 8.2.3 при транспортуванні капусти, де витрати при контейнерному способі знижуються на 0,85 грн. на кожну тонну продукції. Крім того, зберігання у контейнерах не вимагає застосування потужних та громіздких вентиляційних установок, складних вентиляційних систем, використання яких потрібно для подолання повітрям маси картоплі та овочів за допомогою зберігання в засіках (навалом).

Витрати при транспортуванні та зберіганні на складах консервів у ящиках без використання піддонів та контейнерів також збільшується до 3,43 грн./т. Часткове застосування піддонів у постачальника та споживача (варіант 13.4.2) дозволяє зменшити витрати в склади на 20 %, при скрізному русі консервів у пакет-піддонах (без ящиків)від поточної лінії в оптову ланку, а від нього до торговельної зали магазину витрати зменшуються на 76 відсотків (варіант 16.4.3).

В найбільшій мірі витрати знижуються, коли доставляють консерви магазинам безпосередньо від постачальника у тарі — обладнанні (варіант 20.4.3). Цей варіант прийнятий тільки при місцевих постачаннях продукції.

Сполучення пакет-піддонів з контейнерами (варіант 15.4.3, 16.4.3) дозволяє знизити розглянуті витрати в 1,7 рази, порівнюючи з традиційним способом реалізації консервної продукції.

На основі проведеного аналізу можливо зробити висновок, що застосування контейнерів та піддонів сприяє істотному впливу на зниження експлуатаційних та капітальних витрат на склади та контейнерні майданчики.

Таблиця 6.5. Розрахунок поточних витрат та капітальних вкладень на склади й контейнерні майданчики по окремим логістичним варіантам доставки плодоовочевої продукції від постачальників до споживачів

Розрахунок поточних витрат та капітальних вкладень на склади й контейнерні майданчики по окремим логістичним варіантам доставки плодоовочевої продукції від постачальників до споживачів

Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу
7.1. Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт у роздрібній мережі туристського комплексу
7.2. Визначення поточних і капітальних витрат на навантажувально-розвантажувальні роботи і механізми у логістичних системах
Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах
8.1. Роль автотранспорту в логістичних системах, його вплив на удосконалення логістичних операцій
8.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід з організації доставки товарів в магазини в різних логістичних системах
8.3. Доставка картоплі без тари
8.4. Визначення поточних та капітальних витрат на перевезення продукції автомобільним транспортом в логістичних системах
Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах
9.1. Роль та значення витрат, що пов'язані з втратами продукції в торговельно-логістичних процесах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru