Логістика - Банько В.Г. - 8.4. Визначення поточних та капітальних витрат на перевезення продукції автомобільним транспортом в логістичних системах

Доставка картоплі з плодоовочевих баз до магазину — одна з трудомістких операцій логістичного процесу товароруху. Складна система його доставки включає: затарювання у мішки або у сітки після перебірки на плодоовочевих базах, навантаження затарених мішків на автомашину, доставку, ручне розвантаження в магазинах, переноску, складування.

На подальше у різних підприємствах технологія доставки картоплі має два варіанти: у першому — картопля із мішків вручну перетарюють до бункеру, далі через транспортер або ручний шибер бункеру — в тару покупця; у другому — з мішків картоплю вручну пересипають у пластмасові ємкості масою по 5-7 кг і доставляють до робочого місця продавця або у торгову залу магазину.

У Рибінському міськплодоовочеторзі розроблена та впроваджена технологія безтарної доставки картоплі з бази до магазину.

Із складу зберігання електровантажувачем картоплю підвозять в контейнерах та установлюють у контейнероперекидач. З його вібратора картопля поступає на переборочну машину тину МПК-2 або МПК-5, яку обслуговують 4 робітники. Перебрана картопля затарюється у контейнер та перевозиться до експедиції на тимчасове зберігання, звідки вона електронавантажувачем установлюється в контейнероперекидач і завантажується в транспорт. Автомашина під'їжджає таким чином, щоб завантажений транспортер контейнероперекидача зайняв становище середніх ліній кузова. В автомашину завантажується від трьох до п'яти контейнерів (1200-2500 кг), в залежності від заявки магазину. Після завантажування і визначення маси (нетто) водій доставляє картоплю до магазину.

У магазині картоплю транспортером через завантажувальне вікно розвантажують у бункер. Час розвантаження — 15-20 хвилин, в залежності від кількості картоплі. Практика показала, що впровадження даної технології повністю усуває ручну працю вантажників; не вимагає мішків та сіток; виключає операції затарювання у мішки та розтарювання; скорочує час завантаження на базі та вивантаження у магазині.

Для впровадження нової технології доставки картоплі машинами, які випускаються серійно були розроблені конструкції контейнероперекидача та спец автомобіля. У контейнероперекидачі під контейнерною кареткою обладнані накопичувач з шибером. Під накопичувач підведений транспортер довжиною 400 мм.

Автомашина для безтарної доставки обладнана слідуючим чином. На шасі автомобіля ГАЗ-53 встановлений ізотермічний фургон, в середині якого вмонтований бункер, який складається з рухомої основи та прибираючого транспортера, працюючого від двох електродвигунів потужністю 1,5 кВт, живлення 380 В крізь кабельний роз'єм. Управління — дистанційне, чотирьохкнопочним пультом.

Як в машині, так і в модернізованому контейнероперекидачі застосовані вузли та агрегати, серійно випускаємі і застосовані на плодоовочевих базах.

8.4. Визначення поточних та капітальних витрат на перевезення продукції автомобільним транспортом в логістичних системах

Собівартість перевезення 1т вантажу автотранспортом на одну поїздку визначається для конкретних марок автомобілів по слідуючій формулі:

Розрахунок поточних та капітальних витрат визначений за приведеними вище формулами. Відстань перевезення при прямому автомобільному зв'язку на основі даних анкетного опитування прийняті у слідуючому діапазоні: 15, 25, 50, 75 і 100 км.

У цьому розрахунку відстань перевезення прийнята 15 км.

Коефіцієнт використання пробігу — 0,5.

Середньо-технічна швидкість в залежності від відстані прийнята по даним Науково-дослідного інституту автомобільного транспорту (Табл. 8.1).

Для автомобілів з одним причепом швидкість знижена на 15%, а для автопоїздів у складі автомобіля та двох причепів — на 25%.

Час простою автотранспортних засобів під навантаженням і розвантаженням встановлено по даних хронометричних спостережень на сільськогосподарських, промислових, оптових та роздрібних підприємствах.

Таблиця 8.1. Залежність Vт від відстані перевезення Ігр

Значення С1, С2, С3, С4 прийняті по розробкам ДержавтотрансНДІпроекту Міністерства автомобільної промисловості УССР в розрізі типів транспортних засобів.

Результати розрахунків поточних витрат і капітальних вкладень на транспортування плодоовочевої продукції від постачальника до споживачів автомобільним транспортом приведені в таблиці 8.2.

Таблиця 8.2. Розрахунок поточних та капітальних витрат на транспортування плодоовочевої продукції автомобільним транспортом від постачальника до споживача в логістичних системах

Розрахунок поточних та капітальних витрат на транспортування плодоовочевої продукції автомобільним транспортом від постачальника до споживача в логістичних системах

Розрахунок поточних та капітальних витрат на транспортування плодоовочевої продукції автомобільним транспортом від постачальника до споживача в логістичних системах

З денних таблиці 8.2 видно, що витрати на транспортування плодоовочевої продукції у контейнерах та на піддонах значно нижчі ніж навалом та у ящиках.

Е — експлуатаційні (поточні) витрати;

К — капітальні витрати.

Так приведені витрати на транспортування картоплі у прямому автомобільному сполученні по варіантам 4.1.3 і 6.1.3 у середньому складають 2,0 грн/т, а навалом (варіанти 1.1.1 і 2.1.1) — 2,48 грн/т, що на 24% більше, ніж перевезення у контейнерах.

Слід відзначити, що часткове використання контейнерів лише при зберіганні, коли картопля на плодоовочеву базу доставляється навалом, з наступним навантаженням у контейнери (варіант 3.1.2), дозволяє знизити приведені витрати всього лише на 3%.

Зниження цих витрат досягається перед усього за рахунок різкого скорочення (майже у 6 разів) простою автомашин під навантажувально-розвантажувальними операціями, а також максимального використання вантажопідйомності автотранспорту.

Аналогічне становище спостерігається також при перевезенні овочів, де зниження приведених витрат складає у середньому 17% по картоплі, 9% по капусті, 24% по моркві.

Порівнюючи витрати на доставку 1т (нетто) плодоовочевих консервів від постачальника до споживача при різних логістичних варіантах, можна відмітити, що використання піддонів дає важливий вплив на зниження собівартості перевезення.

Якщо собівартість перевезення автотранспортом консервів у ящиках без піддонів складає 6,01грн/т (варіанти 12.4.1 і 12.4.2), а часткове їх використання у споживача та на оптових базах (варіант 13.4.2) дає можливість знизити ці витрати лише на 4%.

На основі приведених даних можна зробити висновок, що з вирішальних факторів, які сприяють зниженню собівартості перевезень плодоовочевої продукції автотранспортом по різних логістичних варіантах, є використання контейнерів та піддонів.

Отримані, в результаті розрахунків, приведені витрати по основним типам бортових автопоїздів, дозволяють вибрати для кожного виду перевезення найбільш ефективний транспортний засіб. Порівнюючи витрати на транспортування картоплі в контейнерах, можна зробити висновок, що для автопоїздів (рис. 8.1, 8.2) — найбільш ефективним є МАЗ-200. Криві, які характеризують зміни витрат при перевезенні картоплі в кузовах транспортних засобів в два яруси (рис. 8.3, 8.4) також свідчать про те, що найбільш ефективним є використання автомобіля МАЗ-200. При двохярусному перевезенні картоплі у контейнерах приведені витрати приблизно на 10% нижчі, чим при одноярусному.

Найбільш ефективним являється засіб перевезення капусти з одним причепом в контейнерах в два яруси, при якому витрати зменшуються в середньому на 50-55%.

Приведені витрати на перевезення картоплі з одним причепом на 24-26%, а з двома — на 35-38% в порівнянні з перевезеннями автомобілями без причепів.

Найефективнішим транспортним засобом є автомобіль УРАЛ-377, витрати на транспортування продукції яким, в порівнянні з автомобілем ЗІЛ-130 підвищуються на 40-44%. Як видно з графіка (рис. 8.5, 8.6), приведені витрати на перевезення консервів в ящиках в середньому на 30-40% вище, ніж на піддонах. З графіка також виходить, що різниця між мінімальними витратами на перевезення 1т продукції на відстань 15 км (МАЗ-200 — 1,76 грн/т) та максимальним (ГАЗ-51А — 3,19 грн/т), становить 1,43 грн. на 1т консервів (брутто).

Із рухомого потягу найбільш широкого використання на перевезення консервів в міських умовах від постачальника до місцевих підприємств торгівлі, станцій залізниці міліонні витрат забезпечують автомобілі МАЗ-200, ГАЗ-52-03, ЗІЛ-130 та інші. Середній рівень витрат по яким становить 27%, який в нинішній час є основною запорукою на вказані перевезення.

Автотранспорт для перевезень консервів використовують тільки для підприємств оптової та роздрібної торгівлі, які розміщені від постачальника в радіусі 100-200 км.

Дослідження підприємств постачальників та споживачів показали, що для малих перевезень використовуються переважно автомобілі середньої вантажепідємності: ГАЗ-51А, ГАЗ-52-03, ГЗСА-891 та ін., що веде до великих витрат на перевезення.

Так, витрати на перевезення 1т консервів в пакет-піддонах на відстані 100 км автопоїздом ЗІЛ-130 з двома причепами майже в два рази дешевше ніж ГЗСА-891.

Аналіз приведених витрат на перевезення плодоовочевої продукції автомобілями показує, що вибір спеціальних засобів перевезень в залежності від конкретних умов є важливою передумовою для зниження витрат, пов'язаних з процесами товароруху в логістичних системах.

Розрахунок витрат на автоперевезення проведений на найбільш поширених типах рухомого складу — автомобілях, тягачах та причепах, які приймають участь у перевезенні плодоовочевої продукції від постачальника до підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

В розрахунках передбачена робота автомобілів та тягачів з одним або двома причепами, а також транспортування ними контейнерів з картоплею та овочами в один або два яруси, що сприяє підвищенню продуктивності транспортних засобів та зниженню собівартості перевезення.

Поточні та капітальні витрати на перевезення автотранспортом картоплі та овочів в контейнерах, плодоовочевих консервів в ящиках і пакет-піддонах приведені в таблицях 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 та 8.8.

Результати розрахунків приведених витрат по вказаних групах товарів показані в таблицях 8.9 та 8.10 та 8.11.

На підставі даних таблиць по приведеним витратам при транспортуванні плодоовочевої продукції на відстані 15,25, 50, 75,100 км побудовані графіки, які представлені на рисунках 8.7, 8.8, 8.9.

Таблиця 8.3 Поточні витрати на транспортування картоплі у контейнерах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Поточні витрати на транспортування картоплі у контейнерах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Поточні витрати на транспортування картоплі різними видами
автотранспорту

Рис. 8.1. Поточні витрати на транспортування картоплі різними видами

автотранспорту

Таблиця 8.4. Капітальні витрати на транспортування картоплі у контейнерах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Капітальні витрати на транспортування картоплі у контейнерах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Капітальні витрати на транспортування картоплі різними видами
автотранспорту

Рис. 8.2. Капітальні витрати на транспортування картоплі різними видами

автотранспорту

Таблиця 8.5. Поточні витрати на транспортування капусти у контейнерах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Поточні витрати на транспортування капусти у контейнерах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Поточні витрати на транспортування капусти різними видами
автотранспорту

Рис. 8.3. Поточні витрати на транспортування капусти різними видами

автотранспорту

Таблиця 8.6. Капітальні витрати на транспортування капусти у контейнерах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Капітальні витрати на транспортування капусти у контейнерах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Капітальні витрати на транспортування капусти різними видами
автотранспорту

Рис. 8.4. Капітальні витрати на транспортування капусти різними видами

автотранспорту

Таблиця 8.7. Поточні витрати на транспортування консервів у ящиках і па кетах-піддонах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Поточні витрати на транспортування консервів у ящиках і па кетах-піддонах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Поточні витрати на транспортування консервів у ящиках і пакетах-піддонах різними видами автотранспорту в залежності від відстані

Рис. 8.5. Поточні витрати на транспортування консервів у ящиках і пакетах-піддонах різними видами автотранспорту в залежності від відстані

Таблиця 8.8. Капітальні витрати на транспортування консервів у ящиках і пакетах-піддонах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Капітальні витрати на транспортування консервів у ящиках і пакетах-піддонах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Капітальні витрати на транспортування консервів у ящиках і пакетах-піддонах різними видами автотранспорту, в залежності від відстані

Рис. 8.6. Капітальні витрати на транспортування консервів у ящиках і пакетах-піддонах різними видами автотранспорту, в залежності від відстані

Таблиця 8.9. Приведені витрати на транспортування картоплі у контейнерах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Приведені витрати на транспортування картоплі у контейнерах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Приведені витрати на транспортування картоплі у контейнерах різними видами автотранспорту

Рис. 8.7. Приведені витрати на транспортування картоплі у контейнерах різними видами автотранспорту

Таблиця 8.10. Приведені витрати на транспортування капусти в контейнерах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Приведені витрати на транспортування капусти в контейнерах різними видами автотранспорту в залежності від відстані та ярусності контейнерів

Приведені витрати на транспортування капусти в контейнерах різними видами автотранспорту

Рис. 8.8. Приведені витрати на транспортування капусти в контейнерах різними видами автотранспорту

Таблиця 8.11. Приведені витрати на транспортування плодоовочевих консервів різними видами автотранспорту в залежності від відстані в грн./т (нетто)

Приведені витрати на транспортування плодоовочевих консервів різними видами автотранспорту в залежності від відстані в грн./т (нетто)

Приведені витрати на транспортування плодоовочевих консервів

Рис. 8.9. Приведені витрати на транспортування плодоовочевих консервів

Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах
9.1. Роль та значення витрат, що пов'язані з втратами продукції в торговельно-логістичних процесах
9.2. Визначення витрат, пов'язаних з сумарним збитком товару при перевезеннях, перевантаженні, зберіганні та реалізації
9.3. Економічна ефективність впровадження логістичних варіантів доставки плодоовочевої продукції в контейнерах та на піддонах
Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу
10.1. Суть, значення і принципи раціональної організації логістичних процесів на складах, їх класифікація
10.2. Технологія приймання товарів на складах туристського комплексу
10.3. Технологія розміщення, укладки та зберігання товарів на складі
10.4. Логістичні операції і варіанти відпуску товарів зі складу туристського комплексу
10.5. Проблеми удосконалення логістичних процесів на товарних складах туристського комплексу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru