Логістика - Банько В.Г. - Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

8.1. Роль автотранспорту в логістичних системах, його вплив на удосконалення логістичних операцій

При організації перевезення вантажів для туризму, важливе значення має своєчасність доставки, збереження якості, ефективне використання техніки, зниження матеріальних та трудових витрат.

Одним з важливих елементів організаційно-технічної підготовки щодо перевезення продукції є розрахунок необхідної кількості транспортних засобів. Досвід перевезення вантажів у народному господарстві свідчить, що вірний розрахунок дає можливість меншою кількістю рухомого складу виконати намічений обсяг перевезень.

За останні роки в різних джерелах неодноразово висвітлювалися питання контейнерних перевезень продовольчих та непродовольчих товарів; картоплі, овочів, фруктів та баштанових культур з поля до підприємств оптової торгівлі, в яких показувався розвиток у нашій країні і за кордоном цього прогресивного методу доставки продукції. Приводились приклади організації транспортного процесу в окремих областях України, набуто певний досвід в застосуванні контейнерів.

Проте, головну увагу було зосереджено на пропаганді передового досвіду, при цьому такі важливі питання, як розробка технології та економіки транспортних перевезень, авторами розробляються недостатньо.

Значна увага в цій низці, головним чином, зосереджена на виборі і економічному обґрунтуванні раціональних економічних систем транспортування продукції з поля до оптової ланки, народногосподарської ефективності застосування матеріалів.

На жаль, транспортування картоплі з поля до підприємства оптової торгівлі базується поки що на відсталій технології, проходження товарів пов'язано з великою кількістю малопродуктивних ручних операцій, на які приходиться затрачувати значні трудові ресурси, що підвищує собівартість заготівок.

Головна частина автомобільного транспорту, здійснюючи доставку товарів у магазини, знаходиться у підпорядкуванні Міністерства автомобільного транспорту України.

Деякі торгові організації мають власний транспорт. Ці автогосподарства, як правило, невеликі і в них гірше використовується транспорт, висока вартість і низька рентабельність, тому більшість магазинів користується транспортом загального використання.

В умовах ринкових відносин доцільним є використання одного автомобіля більшої вантажопід'ємності, оскільки такий же вантаж з меншою вантажопід'ємністю доставлять декілька машин. Ефективність і в тому, що на більш вантажній машині використовується тільки один водій. На початок 2000 року середня вантажопід'ємність автомобіля складала 5 тон. Використання спеціалізованого автотранспорту дозволяє знизити транспортні витрати, звести до мінімуму витрати товарів, забезпечити високу культуру перевезень.

Найбільш широко для перевезення товарів застосовуються автомобілі з кузовом типу "Фургон" на шасі автомобіля ГАЗ-52, ГАЗ-53, ЗІЛ-130. Значно підвищуються експлуатаційні показники роботи автотранспорту при використанні автопоїздів. В наш час важлива необхідність використання електромобілів (економія топлива, звільнення міст від шкідливих газів, суттєве спрощення багатьох агрегатів сучасних автомобілів). Для доставки товарів малими партіями в магазини ефективно використовувати мотоцикли та моторолери.

Однією з найбільш удосконалених форм перевезень вантажів — є перевезення товарів у контейнерах та на піддонах. Застосування контейнерів та піддонів дозволяє широко використовувати транзитну доставку вантажів, прискорює навантажувально-розвантажувальні роботи і доставку до споживача. Така доставка також зменшує працеємкість вантажних робіт та потребу у вантажниках, покращує використання транспортних засобів, особливо зменшуються простої транспорту, та потреба в тарі, скорочуються. товарні витрати.

Досвід показує, що перевезення в контейнерах загального призначення кожного мільйона тон вантажів дає економію 3,5-4 млн. грн. і дозволяє визволити більш 1500 працівників. Впровадження більш вантажних контейнерів (10,20,30 т.) дає можливість в 4-5 разів підвищити продуктивність праці на навантажувально-розвантажувальних операціях, в 1,5 разів знизити собівартість цих операцій.

Велику роль у вдосконаленні організації доставки товарів у магазини займає пакетування на піддонах. Пакети можуть бути сформовані з товарів у будь-якій тарі; мішках, ящиках, паперових пакетах тощо. Таке транспортування товарів на піддонах від промислових та сільськогосподарських підприємства до роздрібної торговельної мережі зменшує необхідність ручної перекладки товарів, дозволяє ефективно механізувати операції, забезпечує краще використання транспортних засобів та складської ємності.

Розмір пакету не повинен перевищувати 840 мм по ширині та 1240 мм по довжині. По висоті при двохярусному навантаженні — 1150 мм, при одноярусній — 1900 мм. Розміри піддонів повинні бути стандартними, це дозволяє організовувати обмін піддонами між підприємствами, які поставляють товари в туристський комплекс.

На основі отриманого досвіду стало впровадження централізованої доставки товарів, як одного з важливих шляхів зниження рівня транспортних витрат. Цей захід стимулював широке розповсюдження централізованої доставки автотранспортом продовольчих товарів з баз оптової торгівлі та промислової продукції з підприємств безпосередньо в магазини транспортом загального використання. В наш час централізовані перевезення товарів отримали широкий розвиток у Києві, де таким чином перевозяться майже всі продовольчі товари.

Ще в 1990р. централізованим методом було перевезено: 1324,6 тис. т борошна, 22,7 тис. т овочів, 2444 тис. т молока та молокопродуктів. 154,8 тис. т риби та рибних продуктів, 489,5 тис. т м'яса та м'ясопродуктів, 1222,9 тис. т хліба та хлібопродуктів, 452,3 тис. т лікеро-горілчаних виробів та 3629,2 тис. т інших продовольчих товарів. На протязі останніх 12 років проходив спад виробництва товарів народного споживання, але з 2003 року знову почалось поступове відновлення підприємств.

Кількість товарів, при належній централізованій доставці, встановлюється постачальниками, які дають рознарядку, з вказівкою місячного фонду товару. На основі рознарядки магазин погоджує з постачальником графік, у якому визначені об'єм, частота, а також години завозу. Графік завозу повинен будуватись таким чином, щоб забезпечити безперервну доставку товарів в об'ємі та асортименті, передбачити роботу автотранспорту в одну, дві зміни.

8.1. Роль автотранспорту в логістичних системах, його вплив на удосконалення логістичних операцій
8.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід з організації доставки товарів в магазини в різних логістичних системах
8.3. Доставка картоплі без тари
8.4. Визначення поточних та капітальних витрат на перевезення продукції автомобільним транспортом в логістичних системах
Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах
9.1. Роль та значення витрат, що пов'язані з втратами продукції в торговельно-логістичних процесах
9.2. Визначення витрат, пов'язаних з сумарним збитком товару при перевезеннях, перевантаженні, зберіганні та реалізації
9.3. Економічна ефективність впровадження логістичних варіантів доставки плодоовочевої продукції в контейнерах та на піддонах
Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу
10.1. Суть, значення і принципи раціональної організації логістичних процесів на складах, їх класифікація
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru