Логістика - Банько В.Г. - 8.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід з організації доставки товарів в магазини в різних логістичних системах

Від раціональної доставки товарів у магазини залежить своєчасне і безперебійне їх надходження, швидкість обігу, об'єм товарних запасів, структура товарного асортименту магазину. Правильна організація товаропостачання і централізована доставка дозволяє усунути меншу ланку в цьому процесі, що можна привести на прикладі роздрібної торговельної мережі ряду міст Ростовської області. Така раціональна система постачання товарів на підприємства дозволила повністю перебудувати та видозмінити всю роботу по отриманню та супроводжуванню товарів у дорозі. Відпала необхідність висилати з кожною машиною за отриманням товару представника магазину, так як відповідальність за збереження товарів у дорозі приймають на себе постачальники — оптові бази, або інші підприємства — вантажовідправники, що дає можливість у скорити порядок оформлення, відпуску товарів і скоротити число документів, скасувати одноразові доручення (число яких лише по м. Києву за минулий рік склало декілька мільйонів), спростити форми товарних накладних.

Економія на механізації складських робіт у Вінницькому центральному універмазі № 1 з використанням піддонів (пакетів) та відповідних під'ємно-транспортних механізмів дозволила збільшити транспортно-вантажну одиницю (пакет), значно при цьому скоротити витрати праці складських працівників і повністю механізувати працеємкі процеси на складі.

У Вінницькому центральному універмазі № 1 велику увагу приділяють своєму парку автомобілів, які є універсальними за своїм призначенням. Ці машини були закуплені у Німеччині у фірми "ІГА", та уявляють собою економічні автомобілі для перевезення товарів на середні відстані, особливо у складі автопоїзда з причепами для внутріміських перевезень та доставки з оптових баз в роздрібні торгові підприємства. Цей автомобіль вантажопідйомністю 6 т має оптимальні розміри вантажної площадки і тому особливо підходить для перевезення товарів на піддонах, в контейнерах та інших штучних вантажів. Для полегшення навантажувально-розвантажувальних робіт — його борти розділені.

Контейнерна доставка товарів у роздрібну торгову мережу широке розповсюдження набула за кордоном. Вона розглядається як найбільш раціональний та універсальний засіб по пакетуванню різних форм товарів, які доставляються у магазин. Поставку товарів у контейнерах здійснюють в першу чергу розподільні склади роздрібних фірм, централізовано забезпечуючих свої магазини.

Практично у всіх промислово розвинутих країнах для доставки товарів у магазини використовують розбірні металеві контейнери, які носять назву "комбітейнер" або "ральтейнер". Вони складаються з основи, змонтованої на колісчатах, і бокових стінок, зроблених з ґрат.

В західноєвропейських країнах звичайно використовуються контейнери з основою, змонтованою на 4 колесах, 2 з яких — поворотні.

З магазинів на склади і бази порожні контейнери повертаються у розібраному стані. Основу контейнерів штабелюють, при чому у один штабель складають 15 основ.

Застосовують "ральтейнери" як універсальні, так і спеціалізовані, призначені для транспортування товарів певних груп. Як правило в роздрібну мережу товари у таких контейнерах поставляють автомобілі з вантажепідйомним бортом.

У більшості країн відсутні повні статистичні данні про кількість парку контейнерів, які використовуються у торгівлі. У Франції, наприклад, вони використовуються у багато профільних фірмах. За оцінковими даними парк таких контейнерів у цих фірмах нараховує від 700 до 900 тис. одиниць. Строк служби таких контейнерів від 5 до 15 років. Він залежить від умов експлуатації, технічного обслуговання, засобів механізації і т. ін.

Контейнерна система доставки товарів у роздрібну мережу забезпечує значні переваги, однак мають місце випадки травмування персоналу.

Все більш широке розповсюдження, при доставці охолоджених швидкопсуючихся продуктів в роздрібні підприємства, отримують ізотермічні контейнери. їх використання дозволяє забезпечити холодильний ланцюг на шляху товарообігу між складами, торговими фірмами і магазинами, Ізотермічні контейнери повністю дають можливість завантажувати автотранспорт, не маючий рефрежираторних або ізотермічних кузовів. Це підвищує ефективність його використання, оскільки партії охолоджених, заморожених товарів, замовлені невеликими магазинами, звичайно недостатні для повного завантаження рефрижераторного або ізотермічного кузову автомобіля.

Робоча група "Контейнери на колесах, ізотермічні контейнери", яка входить до складу секції "Техніка" Інституту самообслуговання у Кельні (Німеччина), розробила технічні вимоги для ізотермічних контейнерів, призначених для доставки у торгові підприємства заморожених продуктів.

Необхідно і на Україні передивитись ставлення до цього питання і підготувати до виробництва нові види контейнерів, більш удосконалені, по окремим видам товарів для обслуговування туристів в туристському комплексі.

8.3. Доставка картоплі без тари
8.4. Визначення поточних та капітальних витрат на перевезення продукції автомобільним транспортом в логістичних системах
Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах
9.1. Роль та значення витрат, що пов'язані з втратами продукції в торговельно-логістичних процесах
9.2. Визначення витрат, пов'язаних з сумарним збитком товару при перевезеннях, перевантаженні, зберіганні та реалізації
9.3. Економічна ефективність впровадження логістичних варіантів доставки плодоовочевої продукції в контейнерах та на піддонах
Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу
10.1. Суть, значення і принципи раціональної організації логістичних процесів на складах, їх класифікація
10.2. Технологія приймання товарів на складах туристського комплексу
10.3. Технологія розміщення, укладки та зберігання товарів на складі
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru