Логістика - Банько В.Г. - 9.2. Визначення витрат, пов'язаних з сумарним збитком товару при перевезеннях, перевантаженні, зберіганні та реалізації

9.1. Роль та значення витрат, що пов'язані з втратами продукції в торговельно-логістичних процесах

Картопля та овочі — це живі істоти, після збору вони продовжують жити, потребуючи для цього певні умови. Цей процес порушується, якщо картопля та овочі зазнають механічних пошкоджень при доставці їх з місця зберігання, що приводить до втрат.

Крім певних втрат — технічний брак, розчавлений клубнів, природний збиток та інше, продукція має окритий збиток, котрий виявляється у процесі зберігання. До нього відносяться невидимі пошкодження клубнів, забиття, котрі з'являються у процесі перевантажень. Ці пошкодження різко скорочують життєдіяльність і приводять до збитку, порчі, котрі значно перевищують видимі витрати.

Дослідженням УкрНДІТГХ встановлено, наприклад, що при відправці з місця вирощування кількість повноцінних стандартних клубнів картоплі складала 94,83%. Після перевезення і семимісячного зберігання на плодоовочевій базі ця кількість складала 76,65% при контейнерному способі, та 64,6% при навальному. Один обіг контейнерів визваний тим, що свіжа плодоовочева продукція, що доставляється постачальником з полів на оптові бази, закладається у овочесховище на довгострокове зберігання і будь-яке перевантаження погіршує якість товару, псується не окріпла після збору урожаю шкіра картоплі та овочів, наносяться механічні пошкодження клубнів, внаслідок чого вони темніють, створюються умови для розвитку в них гнилісних бактерій. Тому, сучасна технологія передбачає завантаження контейнерів у полі картоплею та овочами у сортованому стані, очищеними від землі, ботви та дрібних клубнів, з врахуванням несумісності господарсько-ботанічних сортів, транспортування на плодоовочеві бази для зберігання без перевантажень до часу подачі завантаженого контейнера на контейнероперевертач фасовочної лінії.

Недостатньо швидко ведуться дослідження в області створення великих вантажних контейнерів закритого типу, з допомогою яких можливо було б забезпечити не тільки перевезення картоплі та овочів, а також оптимальні режими зберігання у них продукції не допускати проникнення у контейнери вологи та сонячних променів. Це дозволило б транспортувати продукцію на відкритих залізничних платформах, тимчасово зберігати завантажені контейнери поза сховищами у полі, на залізничних станціях і т. ін.

Тому, при розрахунках приведених витрат в логістичних системах, необхідно враховувати втрати плодоовочевої продукції, які мають значний вплив на торговельно-логістичний процес.

9.2. Визначення витрат, пов'язаних з сумарним збитком товару при перевезеннях, перевантаженні, зберіганні та реалізації

За даними досліджень УкрНДІТГХ, перевезення картоплі у контейнерах дозволить знизити збиток у 4-5 разів при порівнянні з навальним способом.

Якщо збиток картоплі при транспортуванні навалом складає 2-3%, то в контейнерах — 0,55%.

Розмір збитку консервної продукції при транспортуванні у ящиках та пакет-піддонах встановлені у процесі проведення експериментальних перевезень (табл. 9.1).

Як видно з даних табл. 9.1, Черкаським консервним комбінатом відправлено у ящиках 109736 склянок консервів (нетто 54,9т) та у пакет-піддонах 36360 склянок (нетто 22 т). При цьому бій склав відповідно 33727 склянок, або 6 склянок на 1т нетто у ящиках (0,3%) та 1,2 склянки на 1 т нето у пакет-піддонах (0,06%), що у грошовому вираженні відповідає 3 грн. та 0,60 грн. Різке зменшення бою склоба-нок з консервами у пакет-піддонах пояснюється скороченням кількості перевантажень продукції на всьому шляху перевезення та більш щільним укладенням скло банок у чарунках при формуванні іх за новою технологією.

Розрахунок витрат, пов'язаних з сумарним збитком плодоовочевої продукції при перевезені та перевантаженні, а також при її зберіганні приведені у табл. 9.2.

Як видно з таблиці 9.2, збитки при транспортуванні картоплі та овочів навалом в 4,5 рази вище, ніж при контейнерному засобі перевезення продукції. Збільшення цих збитків пов'язане з значною кількістю перевантажень і нанесенні при цьому механічних пошкоджень продукції, в наслідок чого втрачається її якість та товарний вигляд.

Таблиця 9.1. Данні про збитки при транспортуванні консервної продукції в скляних банках з Черкас у Київ

Данні про збитки при транспортуванні консервної продукції в скляних банках з Черкас у Київ

Особливо вони значні при довгостроковому зберіганні продукції. Так при транспортуванні картоплі у контейнерах варіант 4.1.3, збитки у процесі зберігання зменшуються майже у 1,9 рази у порівнянні з навальним засобом (варіанти 1.1.1, 2.1.1), що дозволить зберегти біля 3,6 грн./т.

Аналогічне становище і з овочами де ці збитки створюють 4,88 грн. варіанти 2.2.1, 3.2.3 і 6,11 грн. (варіанти 9.3.1,10.3.3) на кожній тоні нетто капусти і моркви відповідно.

Викликає зацікавленість засіб доставки картоплі на плодоовочеву базу навалом з наступним завантаженням її у контейнери на довгострокове зберігання (варіант 3.1.2). При цьому збитки картоплі у процесі зберігання скорочуються на 23% порівняльно з навальним засобом. Скорочення збитків сприяє припиненню перевантажень клубнів з часу завантажень їх у контейнер, тоді як при навальному засобі продукція перевантажується двічі (при навантаженні в засік та при вивантаженні з нього). Більш того, збитки збільшуються і у процесі розрівняння продукції по засіку, у період закладання на довгострокове зберігання.

Загальні витрати, пов'язані з сумарними збитками при контейнерному засобі транспортування картоплі і овочів порівняльно з їх навальним, зменшуються в 2,1 рази.

Транспортування плодоовочевих консервів на піддонах дозволяє скоротити збитки у 5 разів порівняльно з їх переміщенням у ящиках. Це досягається за рахунок щільності укладки і скорочення кількості ручних перевантажень, котрі є основною причиною збільшення бою скло банок з консервами див. табл. 9.2.

Таблиця 9.2. Розрахунок сумарних витрат плодоовочевої продукції при транспортуванні, перевантаженні та зберіганні в логістичних системах

Шифр варіанту

Транспортування

Зберігання

Усього по варіанту

Примітка

1.1.1

2,25

7.89

10.14

У розрахунок

прийняті середні витрати плодоовочевої продукції у % по

різним областям

України

2.1.1

2,25

7.89

10.14

3.1.2

2,25

6.44

0.69

4.1.3

0,50

4.23

4.73

5.1.3

0,50

4.23

4.73

6.1.3

0,50

4.23

4.73

7.2.1

3,00

10.52

13.52

8.2.1

0,66

5.64

6.30

9.3.1

3,75

13.16

16.91

10.3.3

0,83

7.05

7.88

11.4.1

3,00

3.00

12.4.1

3,00

3.00

13.4.2

3,00

3.00

14.4.2

3,00

3.00

15.4.3

0,60

0.60

16.4.3

0,60

0.60

17.4.3

0,60

0.60

18.4.3

0,60

0.60

19.4.3

0,60

0.60

20.4.3

При додержанні оптимальних умов зберігання збитки консервів різко скорочуються або зовсім не мають місця. Бомбаж склобанок, окислення металевих кришок, зіпсування консервів та інше в розрахунок не брались до уваги, тому що вони є наслідком не додержання технологічного процесу основного виробництва. Для вибору оптимального варіанту а 20 розглянутих логістичних варіантів скористуймося формулою, котра враховує суму приведених збитків по елементах транспортно-логістичного процесу. Розрахунок приведених збитків по різним варіантам вказані у табл. 9.8.

Таблиця 9.3

Розрахунок приведених витрат по різним транспортно-логістичним варіантам доставки плодоовочевої продукції від постачальників до споживачів у прямому автомобільному сполученні

Шифр варіанту

Витрати грн./т на:

Тару та

упаковку

Контейнери та піддони

Склади та контейнерні майданчики

Навантажувально-роз-вантаж.

роботи

Транспорту в. автотранспортом

Збитки при перевантажуванні та зберіганні

Усього за варіантом

1.1.1

6,83

13,29

2.44

10.14

32,70

2.1.1

13.50

6,66

12,19

2.53

10.14

42,02

3.1.1

20.12

6,74

5,45

6,83

2.40

8.69

50,28

4.1.3

6.67

7,43

8,36

1,67

1.97

4.23

22,83

5.1.3

6.67

7,43

5,36

1,42

1.97

4.73

27,58

6.1.3

6.67

7,43

8,19

2,70

2.06

4.73

28,78

7.2.1

14,20

8,13

6,78

4.02

13.52

46,65

8.2.3

14,78

7,28

2,34

3.68

6.30

34,47

9.3.1

15,20

5,59

12,70

2.81

16.91

54,21

10.3.3

8,59

5,34

2,54

2.25

7.88

26,60

11.4.1

38,05

3,43

14,94

6.01

13.52

65,43

12.4.1

38,05

13,43

13,60

6.01

3.00

64,09

13.4.2

38,05

1,19

3,88

12,02

5.78

3.00

62,92

14.4.2

27,59

1,52

3,00

13,19

8.35

3.00

57,37

15.4.3

6,76

3,01

1,99

4,27

3.67

0.60

20,30

16.4.3

6,76

1,19

1,95

4,10

3.82

0.60

18,42

17.4.3

38,05

1,19

2,88

11,78

3.82

0.60

58,32

18.4.3

38,05

3,01

2,59

5,57

3.64

0.60

53,46

19.4.3

6,76

3,78

2,01

4,35

5.49

0.60

22,99

20.4.3

1,82

1,93

3,56

3.46

10,77

Як видно з даних таблиці 9.3 про використання контейнерів та піддонів, збитки на доведення плодоовочевої продукції від постачальника до споживача нижче ніж у варіантах де вони не використовуються.

Так витрати на доведення 1т картоплі у контейнерах (варіанти 4.1.8; 6.1.3) різними засобами їх завантаження постачальником.

Застосування КСП-15, спеціального бункера чи корзин складають у середньому майже 26 грн./іт, або на 40 %, нижче порівняно з навальним засобом транспортування до оптової бази і завантаженням його у ящики для продажу традиційним способом варіанту 2.1.1 Засіб доставки картоплі у магазин навалом у кузові автомобіля без використання ящиків декілька знижує витрати варіанту, але він значно збільшує обсяг допоміжних трудомістких операцій, потребує необхідність у вантажниках, погіршує культуру обслуговування туристів.

Витрати невеликі належать до варіанту 3.1.2, де використовуються контейнери частково, тільки для зберігання картоплі, з завантаженням її на базі. Ці витрати в 1,3 рази вище ніж при комплексному використанні контейнерів завантаження у полі, зберігання без перевантаження, фасування для реалізації продукції самообслуговуванням у тарі-обладнанні, що має місце у варіантах 4.1.3 + 6.1.3.

Транспортування та зберігання у контейнерах капусти варіант 8.2.3 і моркви варіант 10.3.3 також ефективніше навального засобу варіанти 7.2.1, 9.3.1, де витрати відповідно на 1,4 та 2,0 рази нижче.

Особливо ефективним є засіб транспортування плодоовочевих консервів з використанням піддонів та контейнерів.

Наприклад, витрати на транспортування консервів у ящиках без використання піддонів варіанти 11.4.1 і 12.4.1. складають майже 65 грн./т (нетто). Часткове використання піддонів на підприємствах постачальника та в оптовій ланці варіант 13.4.2 знижує ці витрати тільки на 3 %, тоді як при наскрізному товарообігу ящики з продукцією на піддонах варіант 17.4.3 вони знижуються на 11%, а з використанням тари-обладнання від оптової бази до магазина варіант 18.4.3 на 22 %.

Значний ефект досягається при транспортуванні консервів у пакет-піддонах без ящиків від постачальника до оптової ланки; з перекладом там продукції у катючі контейнери для доставки у магазин варіант 15.4.3. Приведені витрати при цьому знижуються в 3,2 рази, а при наскрізному товарообігу у пакет-піддонах безпосередньо у торговельну залу варіант 16.4.3 — в 3,5 рази порівняльно з варіантами 11.4.1 і 12.4.1.

• Використання універсальних контейнерів у сполучені з пакет-піддонами дає можливість знизити приведені витрати в 2,5 рази варіант 19.4.3 порівняно з існуючим засобом використання цих контейнерів варіант 14.4.2.

Найбільший ефект досягається при доставці продукції від постачальника безпосередньо у магазин варіанти 20.4.3, минаючи оптовий ланцюг при місцевих поставках. Цей засіб дозволяє знизити вказані витрати майже в 6 разів.

Зниження приведених збитків по розібраних варіантах головним чином за рахунок скорочення витрат на навантажувально-розвантажувальні роботи та простої транспорту, на тару та упаковку, а також зменшує витрати при перевезенні і перевантаженні, покращення якості продукції при зберіганні і транспортуванні. На основі даних табл. 9.3 можна зробити висновок, що використання контейнерів та піддонів дозволить корінним чином удосконалити технологію доставки плодоовочевої продукції від постачальника до споживача Це підтверджується даними експериментальної перевірки транспортування плодоовочевих консервів по новій технології, виконаній з участю автора.

9.3. Економічна ефективність впровадження логістичних варіантів доставки плодоовочевої продукції в контейнерах та на піддонах
Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу
10.1. Суть, значення і принципи раціональної організації логістичних процесів на складах, їх класифікація
10.2. Технологія приймання товарів на складах туристського комплексу
10.3. Технологія розміщення, укладки та зберігання товарів на складі
10.4. Логістичні операції і варіанти відпуску товарів зі складу туристського комплексу
10.5. Проблеми удосконалення логістичних процесів на товарних складах туристського комплексу
10.6. Управління логістичними процесами на складах туристського комплексу (На матеріалах складу ресторану "Спорт" м. Києва)
10.6.1. Тактика і стратегія маркетингу та його вплив на вдосконалення технології товароруху
10.6.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід по вдосконаленню технології товароруху на складах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru