Логістика - Банько В.Г. - 10.4. Логістичні операції і варіанти відпуску товарів зі складу туристського комплексу

Основні логістичні операції по відпуску товарів зі складу вказані на рис. 10.4.

Відпуск товарів зі складу

Відпуск товарів зі складу

Рис. 10.4. Відпуск товарів зі складу

Відпуск товарів зі складу — завершувальний етап логістичного процесу Форми відпуску товарів зі складу наочно подані на рис. 10.5.

Форми відпуску товарів зі складу

Рис. 10.5. Форми відпуску товарів зі складу

Від форм відпуску товарів у великій мірі залежить характер і послідовність логістичних операцій. У випадках, коли товари відпускаються зі складу безпосередньо покупцю, технологічні операції по відпуску закінчуються після приймання товарів його представником.

Представник одержувача повинен пред'явити належно оформлене доручення на право отримання товарів, яке потім додається до першого екземпляра рахунку-фактури, в якому одержувач підписується про одержання товарів, а завідуючий складом — про його видачу.

Усі товари, вказані в рахунку-фактурі повинні бути отримані та вивезені зі складу.

Часткове одержання товарів чи їх відпуск без документів не дозволяється.

При централізованій доставці, в роздрібну мережу туристського комплексу товари з місця збереження відбирають та переміщують в експедицію. Передача їх вказується в спеціальній книзі. У цій же книзі вказується і покупець товару, номер, дата випису та сума рахунку-фактури, кількість місць, номер тари, підпис завідуючого експедицією про одержання товару до відправки, відмітка про повернення рахунку-фактури з підписом одержувача. Експедиції передаються, як правило, три екземпляри рахунку-фактури, з яких один екземпляр для одержувача товарів, а два екземпляри на склад.

Поставлений на експедиційний склад товар реєструють у книзі і розміщують на спеціально відведених місцях для кожного магазину.

Експедиційний склад заказує автотранспорт і відправляє товари одержувачам. На експедиційному складі оформляють товарно-транспортну накладну, яка разом з рахунком-фактурою передається водієві автомобіля для доставки товарів у магазин або ресторан. Водій, який отримав товар, рахунок-фактуру і товарно-транспортну накладну, розписується в журналі, де вказано номер путьового листа.

Громіздкі товари, а також товари, які відправляються в кількості, достатній для завантаження автотранспорту, відправляються безпосередньо зі складу без передачі їх експедиції.

Як правило, технологія відпуску проводиться за графіком, який розроблюється на основі заявок роздрібної мережі і забезпечує ритмічне і безперебійне постачання товарами туристський комплекс.

Товари, які підлягають відпуску, попередньо підготовлюються, відбираються, сортуються, комплектуються, запаковуються, маркуються, при необхідності фасуються, потім передаються в експедицію. Розрізняють механізований і ручний відбір товарів з місця зберігання. Механізований відбір застосовують на великих складах. При цьому вантаж, спакетований на піддоні, дештабелюють за допомогою механізму з місця складання у вигляді цілої транспортної одиниці і переміщують у зону комплектування замовлень.

Ручний відбір здійснюється при відпуску невеликої кількості товарів, дрібно-штучних товарів, складного асортименту, які зберігаються на стелажах.

Існує два методи відбору товарів: індивідуальний (для одного покупця) і колективний (для групи покупців).

Комплексний відбір передбачає відбір товарів з місця зберігання одночасно для декількох покупців по зведеному відбірному листу, що дозволяє раціональніше організовувати документальний обіг, ефективніше використовувати техніку, підвищити продуктивність праці робітників складу.

Відібрані товари доставляють у зону комплектування замовлень покупців, де перевіряється правильність відбору товарів відповідно до замовлень покупців.

Після цього товар укладають в інвентарну тару. Для цього використовують спеціальні розбірні ящики, брезентові мішки і т.д. В останній час широко використовують контейнери.

Підсортування полягає в комплектуванні партій товарів в асортименті, який вимагають туристи. Взуття, швейні вироби підбираються за розмірами, зростом. Часто підсортування суміщають з самим процесом відбору. Але слід відмітити, що в умовах ринку значно розширюються послуги оптової торгівлі щодо виконання посередницьких функцій, пов'язаних з комплектуванням партій товарів для роздрібної мережі туристського комплексу.

Існує два традиційних способи комплектування: послідовне комплектування окремих замовлень шляхом відбору товару в асортиментному розрізі по номенклатурних позиціях; одночасне комплектування товарів однієї номенклатури з наступним розсортуванням за окремими замовленнями. Перший спосіб вимагає багаторазового звернення комплектувальника до вічок стелажу з кожної асортиментної, позиції замовлення. Повернення до одного і того ж вічка повториться стільки разів, скільки замовлень, що містять повну асортиментну позицію.

Другий спосіб дозволяє звернення до відповідного вічка один раз. Тоді з нього вибирають товар для всіх замовлень.

На кожне місце виписують пакувальний ярлик в 4-х примірниках, який підписується завідуючим складом і відбірником. У пакувальному ящику вказані: артикул, ґатунок, кількість товарів в упакованому місці, номер пакувальника. Перший примірник пакувального ярлика кладуть у пакувальне місце.

Це підвищує відповідальність робітників складу за правильність комплектування партій і прискорює процес приймання товарів у магазинах.

Другий направляється покупцю туристського комплексу разом із товарно-транспортною накладною. Третій передається в бухгалтерію бази із товарно-транспортною накладною при товарному звіті. Четвертий залишається на складі при копії товарного звіту. Завантажену інвентарну тару пломбують і переміщують в експедицію, де здійснюється по маршрутне комплектування партій товарів у відповідності до розміщення конкретних покупців туристського комплексу.

Важливим елементом відпуску товарів зі складу є навантаження їх на транспортні засоби. Навантаження здійснюється з використанням різних механізмів, що забезпечує йому оперативність і швидкість. Для вантажних робіт широко використовують автонавантажники, електронавантажувачі типів ЕП-0601, ЕП-080І, ЕП-103 та ін., а також візки з гідравлічним підійманням вил ТГВ-500 м, ручні візки ТГ-200, ТГ-400.

При завантаженні транспортних засобів вантажі необхідно укладати з урахуванням більш повного використання площі і вантажопідіймальності транспортних засобів.

При централізованій доставці товарів автотранспортом, вантаж необхідно розміщувати на транспортному засобі з урахуванням послідовності його видачі покупцям туристського комплексу.

Для вивозу товарів із території складу видається перепустка. При виїзді із території складу (бази) перепустку здають охороні, яка перевіряє відвантажувальні документи і фактичний відпуск товарів.

Останнім часом широке розповсюдження має відпуск товарів зі складу в контейнерах як більш ефективний. Заповнені товаром і запломбовані контейнери переміщуються в автотранспорт і доставляються в роздрібну мережу туркомплексу.

Використання тари-обладнання і пакетів на піддонах дозволяє не тільки механізувати процес, знизити його трудомісткість, але і вибрати найбільш раціональний варіант торговельно-логістичного процесу безпосередньо подачі товарів у торговельну залу магазину самообслуговування, яке має особливе значення в умовах ринку.

Технологія відпуску товарів зі складу повинна базуватись на таких принципах:

• використання тари-обладнання (контейнерів) і пакетів на піддонах;

• зменшення простоїв транспорту;

• раціональне використання підйомно-транспортного обладнання;

• збільшення питомої ваги децентралізованої доставки в роздрібну мережу.

Для покращення логістичного процесу по відпуску товарів на багатьох оптових базах або великих складах організовують диспетчерські служби, які виконують функції організації відпуску і централізованого завозу товарів у роздрібну мережу туристського комплексу.

10.5. Проблеми удосконалення логістичних процесів на товарних складах туристського комплексу
10.6. Управління логістичними процесами на складах туристського комплексу (На матеріалах складу ресторану "Спорт" м. Києва)
10.6.1. Тактика і стратегія маркетингу та його вплив на вдосконалення технології товароруху
10.6.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід по вдосконаленню технології товароруху на складах
10.6.3. Дослідження існуючої технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її недоліки
10.6.3.1. Існуюча технологія товароруху та її недоліки
10.6.3.2. Вибір і обґрунтування методики визначення раціональних логістичних варіантів
10.6.3.3. Дослідження технології руху продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт" на підставі розробки логістичних карт
10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність
10.6.4.1. Розробка раціональних варіантів технології руху окремих груп продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт"
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru