Логістика - Банько В.Г. - 10.5. Проблеми удосконалення логістичних процесів на товарних складах туристського комплексу

Розширення обсягу виробництва товарів народного споживання, що надходять у сферу послуг, вимагають постійного удосконалення логістичних процесів.

Щорічно в Україні реалізується більше 30 млн. тонн товарів, а якщо врахувати, що на шляху просування товар зазнає до 15-20 перевалок ця цифра перевищує 300 млн. тонн. В цілому асортимент товарів, що реалізується в сфері послуг досягає 400 тис. найменувань, а враховуючи види і різновиди — перевищує 1 млн. Ця величезна маса товарів до надходження у торговельну залу приймається, розвантажується, комплектується, підготовлюється до продажу, тощо. Виконання цих логістичних операцій, удосконалення всього логістичного процесу неможливо без наявності відповідної складської мережі. Складське господарство в такому стані, яке воно є на даний момент, не може залишатися, воно вичерпало резерви підвищення ефективності своєї праці. Необхідно вирішувати проблему подальшого розвитку складського господарства на якісно новому ступені організації та технічного оснащення.

В умовах ринкової економіки вільної торгівлі від складів вимагається:

• висока технологічна гнучкість;

• універсальність стосовно характеристик вантажів ;

• додаткова місткість та здатність переробки;

• прибутковість, що окупає їх існування.

До першочергових основних напрямків розвитку складського господарства в умовах ринкової економіки повинні належити:

1. Будівництво великих, висотних (не менше 6 м) одноповерхових складів за найбільш прогресивними проектами та організація на їх базі об'єднаних складських господарств з загальною територією, під'їзними шляхами, інженерними комунікаціями, технологічним обладнанням. На даний час у сфері послуг мають перевагу дрібні склади. Так, середній розмір складу в роздрібній торгівлі 480 кв. м., оптовій — 1200 кв.м. У той час площа складів згідно з діючою номенклатурою типів повинна бути не менше 2500 кв.м.

Потрібно визнати, що великі склади володіють вагомими перевагами:

• зменшуються витрати на експлуатацію;

• раціонально використовується площа складів (підвищення висоти складів, отже і висоти укладки товарів, наприклад, замість 6 м — 12 м, знижує потребу в площі у 3 — 4 рази);

• покращуються умови праці робітників;

• створюються передумови механізації та автоматизації логістичних процесів.

Прогресивним напрямком є утворення об'єднаних складських комплексів та утворення при таких комплексах автоматизованої і інформаційно-диспетчерської служби.

Покращення експлуатації цих складів багато в чому залежить від створення єдиних служб по експлуатації матеріально-технічної бази. Необхідно підвищити вимоги щодо упорядкування складів, щоб їх параметри та конфігурація відповідали вимогам раціональної технології. У проектах будівництва майбутніх складів повинно закладатися планування складських приміщень.

Форма приміщення складу може бути: Г, П, Ш, Т-образною. Великі склади можуть мати П-образне розташування. У цьому випадку між паралельно розташованими лініями приміщення влаштовують дебаркадер та укладають залізничні під'їзні шляхи.

Найбільш зручною конфігурацією складського приміщення е прямокутна. Вона дозволяє раціонально розташовувати навантажувально-розвантажувальні рампи та під'їзні шляхи, у значній мірі запобігти складських зустрічних потоків.

До головних напрямків розвитку складського господарства потрібно також віднести:

* перехід на півтора-двозмінний режим праці;

* підвищення ефективності використання капітальних вкладень;

* збільшення питомої ваги централізованої доставки товару;

* вивчення та розповсюдження передового досвіду організації складського господарства;

* збільшення контейнерних та пакетних перевезень.

10.6. Управління логістичними процесами на складах туристського комплексу (На матеріалах складу ресторану "Спорт" м. Києва)
10.6.1. Тактика і стратегія маркетингу та його вплив на вдосконалення технології товароруху
10.6.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід по вдосконаленню технології товароруху на складах
10.6.3. Дослідження існуючої технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її недоліки
10.6.3.1. Існуюча технологія товароруху та її недоліки
10.6.3.2. Вибір і обґрунтування методики визначення раціональних логістичних варіантів
10.6.3.3. Дослідження технології руху продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт" на підставі розробки логістичних карт
10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність
10.6.4.1. Розробка раціональних варіантів технології руху окремих груп продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт"
10.6.4.2. Ефективність впровадження результатів розробки прогресивних варіантів логістичного процесу товароруху на складі ресторану "Спорт"
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru