Логістика - Банько В.Г. - 10.6.3.2. Вибір і обґрунтування методики визначення раціональних логістичних варіантів

Розробка технології товароруху на складі ресторану "Спорт" включає в себе всі логістичні операції на складі, починаючи від прибуття консервної та іншої продукції до моменту її видачі споживачам.

Основна мета розробки існуючої і раціональної технології — передбачити максимально комплексну механізацію операцій, які виконуються робітниками складу.

Ресторан "Спорт" проводить комерційну і логістичну роботу з різноманітними групами товарів. На складах ресторану "Спорт" виконується великий комплекс логістичних робіт, пов'язаних з прийманням, зберіганням, відпуском товарів зі складу.

Розробка і впровадження раціональних логістичних карт на складах є однією з найбільш важливих задач по визначенню трудомісткості операцій, які виконуються в процесі руху консервів, як приклад на складі, пониженню народногосподарських витрат при пересуванні товару від надходження на склад до його відпуску споживачам.

Методика розробки логістичних карт слідуюча. Весь логістичний процес руху продтоварів доречно зобразити у вигляді логістичних карт, розділивши його на 7 основних груп операцій: допоміжні, контрольно-облікові, вантажні, складські, пересування, транспортні і технологічні, що показано на рис. 10.6 в науковій класифікації.

Логістична карта наочно відбиває послідовність і трудомісткість логістичних операцій при русі продтоварів, витрати праці складських робітників, які відносяться на 1 т (нетто) товару. Вона включає порядковий номер і найменування операції, її умовне позначення, зміст робіт в операції, спосіб виконання і тип обладнання, яке застосовується, кількість операцій в процесі, час на виконання однієї операції і витрати всього часу на їх виконання в секундах і хвилинах, кількість зайнятих в операції робітників і їх професії, а також підсумкова трудомісткість операцій в людино-хвилинах.

Доставка консервів від постачальників здійснюється в основному автомобільним транспортом. Логістичний процес пересування консервів і мінеральної води, які надходять на склад і відправляються зі складу в ящиках в розподільне приміщення ресторану, наведений на картах-схемах 1і і 2і. В розрахунок для консервів взятий дерев'яний ящик, який містить 24 банки місткістю 0.5 л, загальною масою 12 кг (нетто).

Транспортування здійснюється автомобілем марки ГЗСА-891 (фургон), в який вміщується 1,1 т консервів (нетто). Така технологія має ряд недоліків, оскільки навантаження і розвантаження консервів здійснюється вручну, що викликає значні невиробничі витрати праці і часу.

Аналогічна картина трапляється і по іншим товарам, на прикладі яких автор робить аналіз в слідуючому параграфі.

Наукова класифікація операцій логістичних процесів на складі

Рис. 10.6. Наукова класифікація операцій логістичних процесів на складі

10.6.3.3. Дослідження технології руху продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт" на підставі розробки логістичних карт

Для розробки логістичної карти на прикладі овочевих консервів необхідно скласти логістичний ланцюг:

1. Огляд товару на автомашині (АМ), звірка і оформлення документів.

2. Підготовка АМ до розвантаження (відкривання дверей АМ, встановлення трапу, відкривання дверей складу).

3. Під'їзд транспортного засобу (ТЗ) до АМ (в розрахунок прийнятий вантажний візок ТГ-400).

4. Розвантаження автомобіля і завантаження візка ТГ-400.

5. Пересування ТГ-400 до терезів.

6. Зважування візка з вантажем, огляд і перелік продукції.

7. Пересування завантаженого візка до місця штабелювання в приміщенні складу.

8. Штабелювання ящиків з консервами в приміщенні складу.

9. Від'їзд ТГ-400 в початкове становище.

10. Допоміжні роботи після розвантаження АМ (зняття трапу, прибирання території тощо)

11. Під'їзд ТГ-400 до місця зберігання товару.

12. Дештабелювання ящиків з консервами.

13. Завантаження візка ТГ-400.

14. Пересування завантаженого візка до ліфта.

15. Подання візка на 18-й поверх.

16. Розвантаження візка в приміщені ресторану.

17. Від'їзд візка з роздатньої ресторану в початкове становище.

18. Огляд товару, звірка та оформлення документів.

19. Перенесення порожніх ящиків на автомобіль.

20. Доставка порожніх ящиків постачальнику.

Розробка логістичної карти 1і (існуючий варіант) подається на рис. 10.7. Аналогічно розроблена логістична карта-схема 2і руху мінеральної води на складі ресторану "Спорт".

Рис 10.7. Картосхема 1і логістичного процесу руху консервів, упакованих в дерев'яні ящики, що надійшли до складу ресторану "Спорт" автотранспортом

Картосхема 1і логістичного процесу руху консервів, упакованих в дерев'яні ящики, що надійшли до складу ресторану

Картосхема 1і логістичного процесу руху консервів, упакованих в дерев'яні ящики, що надійшли до складу ресторану

Разом по картосхемі 1і витрати складають 216,25 люд.-хвил.

Аналіз існуючого варіанту товароруху, як свідчить картосхема 1і, показує значну трудомісткість, виконуючих робіт в логістичних операціях робітниками складу, оскільки більшість операцій виконується вручну.

За вантажну одиницю — прийнятий ящик з консервами масою нетто — 12 кг, брутто — 21,5 кг. Із транспортних засобів, які полегшують ручну працю маються в наявності тільки ручні візки ТГ 400 для пересування товарів на складі. Підсумкова трудомісткість по карті-схемі 1і складає 216,25 люд.-хв. на 1 т нетто консервів.

10.6.3.3. Дослідження технології руху продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт" на підставі розробки логістичних карт
10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність
10.6.4.1. Розробка раціональних варіантів технології руху окремих груп продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт"
10.6.4.2. Ефективність впровадження результатів розробки прогресивних варіантів логістичного процесу товароруху на складі ресторану "Спорт"
Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій
11.1. Понятя торговельно-логістичних процесів в роздрібній мережі туристського комплексу і проблеми їх вдосконалення
11.2. Різновиди торговельно-логістичних процесів в магазині туристського комплексу та їх зміст
11.3. Ефективність залучень раціональних логістичних процесів у магазин
11.4. Торговельно-логістичні операції з тарою та шляхи їх вдосконалення
11.5. Розробка логістичних карт і вибір раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів у роздрібній мережі туристського комплексу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru