Логістика - Банько В.Г. - 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

Тривалість процесу виконання логістичних операцій на складі залежить від ступеня механізації, оснащеності обладнанням для зберігання товарів.

На сучасному етапі одним з важливих напрямів вдосконалення логістичних процесів в складському господарстві являється подальше прискорення впровадження механізації трудомістких робіт. До них відносять навантажувально-розвантажувальні і транспортно-складські операції по укладанню товарів на стелажі і в штабелі, фасування, пакування, бракераж, доставка в ресторан "Спорт".

Використання засобів механізації сприяє підвищенню продуктивності праці робітників, збільшенню пропускної здатності складів, скороченню простоїв транспортних засобів під навантаженням і розвантаженням, зменшення витрат, пов'язаних з просуванням товарів на підприємства громадського харчування і торгівлі.

Найбільш прогресивною являється комплексна механізація, яка основується на застосуванні електронавантажувачів, електроштабелерів. По цій схемі товари, які укладаються на піддоні, доставляються від постачальників залізничним і автомобільним транспортом. За допомогою малогабаритних вилочних електронавантажувачів їх розвантажують із автотранспорту і доставляють до експедиції для прийому, після чого перевозять до складу на піддонах, укладають на стелажі, використовують для цього електровантажувачі і штабелери.

В основу рекомендованого варіанту, розробленого автором (картосхема 1р), прийнятий пакет-піддон консервів, сформованих без ящиків. Загальний вигляд пакет-піддону поданий на рисунках 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5.

На складах передбачена механізована вантажообробка пакет-піддонів за допомогою малогабаритних електровантажувачів ЕП-0608, які володіють гарною маневреністю і мають можливість працювати в умовах вузьких проходів складу.

Рекомендована технологія дозволяє різко скоротити обсяг ручних операцій і зменшити їх трудомісткість, які виконуються робітниками складу.

10.6.4.1. Розробка раціональних варіантів технології руху окремих груп продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт"

За допомогою хронометражних спостережень за логістичним процесом на складі ресторану "Спорт" складаємо логістичний ланцюг, логістичну карту, де розраховуємо операції і визначаємо підсумкову трудомісткість в людино-хвилинах (люд.-хв.).

Логістичий ланцюг руху консервів на складі ресторану "Спорт", які надійшли від постачальника в пакет-піддонах.

1. Огляд пломби отримувачем, оформлення документів.

2. Під'їзд автомобіля, відкриття дверей складу і автомобіля, встановлення трапу. (В розрахунок прийнятий автомобіль ГЗСА-930 фургон, вантажомісткістю 3,2т).

3. Під'їзд малогабаритного електронавантажувача до пакет-піддону на автомобілі (в розрахунок прийнятий ЕП-08-06, вантажопідйомністю 0,8т, висотою підіймання до 5,5м.).

4. Підйом пакет-піддону.

5. Пересування пакет-піддону з консервами до терезів, які встановлені на рівні підлоги.

6. Зважування і огляд товару разом з електронавантажувачем.

7. Перевезення пакет-піддону до складу на зберігання.

8. Встановлення пакет-піддону в штабель на складі.

9. Повернення електронавантажувача в початкове становище.

10. Допоміжні роботи після розвантаження автомобіля.

11. Під'їзд електронавантажувача до штабелю пакет-піддонів.

12. Дештамбелювання пакет-піддонів.

13. Перевезення пакет-піддонів зі складу у вантажний ліфт.

14. Пересування товару на 18-й поверх.

15. Перевезення пакет-піддонів з ліфту до роздаткового приміщення ресторану.

16. Опускання пакет-піддону на підлогу в необхідному місці.

17. Повернення електронавантажувача в початкове становище.

18. Огляд і перелік консервів.

19. Перенесення порожніх піддонів в автомобіль за час його розвантаження.

20. Доставка піддонів постачальнику.

Здійснивши хронометражний нагляд по кожній операції, складаємо логістичну карту 1р, за допомогою якої виконуємо відповідні розрахунки по кожній операції і визначаємо підсумкову трудомісткість (див. рис. 10.8).

Таким чином, ми маємо, можливість порівняти два варіанти руху консервів на складі ресторану "Спорт" і на основі результату розрахунків, вибрати найбільш раціональний з них за критерієм мінімізації підсумкової трудомісткості операцій, які виконуються працівниками складу.

Рис 10.8. Картосхема 1р логістичного процесу руху консервів, упакованих в дерев'яні ящики, що надійшли до складу ресторану "Спорт" автотранспортом

Картосхема 1р логістичного процесу руху консервів, упакованих в дерев'яні ящики, що надійшли до складу ресторану

Картосхема 1р логістичного процесу руху консервів, упакованих в дерев'яні ящики, що надійшли до складу ресторану

Аналогічні дії виконуємо і з іншим товаром — мінеральною водою, розробляємо логістичну карту 2р, розраховуємо логістичні операції і т.д.

Логістичний ланцюг руху мінеральної води в тарі-обладнанні, яка надійшла на склад автомашиною.

1. Огляд товару на автомашині, перевірка і оформлення документів.

2. Підготовка автомашини до розвантаження, відкриття дверей складу, борта кузова, встановлення трапу між рампою і автомашиною.

3. Під'їзд електронавантажувача до завантажених контейнерів в автомашині (в розрахунок прийнятий ЕП-0806).

4. Підйом завантаженого контейнеру.

5. Пересування контейнера з мінеральною водою до терезів.

6. Зважування, огляд і перелік продукції.

7. Перевезення завантаженого контейнера до штабелю в складі.

8. Штабелювання контейнерів у складі.

9. Від'їзд електронавантажувача в початкове становище.

10. Додаткові роботи після розвантаження автомобіля.

11. Під'їзд електронавантажувача до штабелю контейнерів з мінеральною водою.

12. Дештабелювання завантажених контейнерів.

13. Перевезення контейнерів з мінеральною водою до роздаткового приміщення ресторану на 18-й поверх (через ліфт).

14. Опускання завантаженого контейнера на підлогу роздаткового приміщення в необхідному місці.

15. Доставка порожнього контейнера в автомобіль і встановлення на місце розвантажених.

16. Огляд, перелік товару в роздатковому приміщенні.

17. Допоміжні роботи після розвантаження автомобіля.

18. Доставка порожніх контейнерів постачальнику.

19. Завантаження порожніх контейнерів.

Зробивши хронометражний нагляд за логістичним процесом руху мінеральної води в тарі-обладнанні на складі ресторану "Спорт", складаємо логістичну карту 2р, за допомогою якої розраховуємо окремі операції і визначаємо підсумкову трудомісткість в люд.-хвилинах.

Таким чином, результати розрахунків підсумкової трудомісткості по логістичним картам 1і, 2і, 1р і 2р дозоляють проаналізувати отриманні дані, порівняти їх за двома товарами і відібрати найбільш раціональні варіанти логістичних рішень, що буде виконано в слідуючому параграфі (табл. 10.2).

10.6.4.1. Розробка раціональних варіантів технології руху окремих груп продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт"
10.6.4.2. Ефективність впровадження результатів розробки прогресивних варіантів логістичного процесу товароруху на складі ресторану "Спорт"
Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій
11.1. Понятя торговельно-логістичних процесів в роздрібній мережі туристського комплексу і проблеми їх вдосконалення
11.2. Різновиди торговельно-логістичних процесів в магазині туристського комплексу та їх зміст
11.3. Ефективність залучень раціональних логістичних процесів у магазин
11.4. Торговельно-логістичні операції з тарою та шляхи їх вдосконалення
11.5. Розробка логістичних карт і вибір раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів у роздрібній мережі туристського комплексу
Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу
12.1. Проблеми механізації праці в туристських комплексах у сучасних умовах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru