Логістика - Банько В.Г. - 11.4. Торговельно-логістичні операції з тарою та шляхи їх вдосконалення

Переважна маса товарів народного споживання випускають, транспортують, зберігають та відпускають в тарі. Тому в крамниці з товаром надходить велика кількість тари. Тара це елемент упаковки, що представляє собою виріб для розміщення продукції (товару).

По експлуатаційним властивостям і кратності використання тару розрізняють разову, зворотну та багатооборотну.

Зворотна тара повторно використовується за призначенням. Основна частина транспортної тари в нашій країні відноситься до зворотної.

Багатооборотна тара призначена для багатократного використання при поставках продукції. Різновидом багатооборотної тари є інвентарна тара, що належить конкретному підприємству, тобто вона є власністю конкретного підприємства та має клеймо.

Разова або тара разового використання (пакувальні тканини, паперові мішки та інше) використовується на розсуд торгового підприємства, тобто утилізації, знищенню і т.д.

Тара відіграє особливу роль в раціоналізації торгово-логістичного процесу в крамниці, тобто скорочує час на виконання логістичних операцій по прийманню (відпуску) товарів; створює умови для механізації при завантаженні, розвантаженні та укладці на зберігання; полегшує та підвищує продуктивність праці торгового персоналу; полегшує отримання магазинів товарами; забезпечує більш ефективне використання вантажопідйомності транспортних засобів та ємність складських приміщень крамниці, зберігає товари від шкідливого впливу зовнішнього середовища, забезпечує умови для збереження кількості та якості. В залежності від виконуваних функцій та товарно-галузевого профілю крамниці виконують різноманітні логістичні операції з тарою, (див. схеми рис. 11.6 та рис. 11.7).

Основною логістичною операцією із зворотною тарою є прийом тари по кількості та якості. Кількість тари, що надходить разом з товаром повинна відповідати супровідним документам.

Схема основних логістичних операцій з транспортною тарою

Рис. 11.6. Схема основних логістичних операцій з транспортною тарою

Якість тари перевіряється по дуже важливим показникам: Відповідність типорозмірам тари встановленим Державними стандартами та угодами, якості її виробництва. Якість виготовлення тари перевіряють по чистоті обробки внутрішньої поверхні деталей, відсутністю розхитаності, пошкоджень та зломів, виступаючих кріплених деталей, зовнішньому вигляду, маркуванню.

Якісний прийом тари здійснюється в момент прийому товару, про що робиться позначка в акті, яким встановлюються розбіжності з вимогами Державних стандартів або угоди. Відсутність потрібного маркування дає підстави віднести тару до нестандартної і постачальник виплачує штраф у розмірі 25% вартості такої тари.

Для перевірки якості виготовлення тари необхідно її розкриття та звільнення від товару.

Розкривати тару слід за допомогою спеціальних інструментів цвяходерів, молотків, кліщів, ножів і т.д., набір яких повинен бути в кожному торговому підприємстві.

Не можна застосовувати для розкриття тари сокири, ломи, гирі та інші предмети що можуть зашкодити тарі.

Яка технологія розкриття тари? Так, технологія відкриття ящиків та ящичних кліток складається у наступному. Спочатку відкривають цвяходером, при цьому в першу чергу виймають всі цвяхи з торцевих сторін (голівок) ящика. Натиск цвяходеру направляється по лінії торцевої стінки (голівки), а при видаленні цвяхів з бічних дощечок чи планок вздовж бічних стінок ящика. При відсутності цвяходера, цвяхи виймаються клещима. У цих випадках з метою збереження цвяхів та дощечок, під клещі підкладається планочка, кінець якої при відкритті фанерних ящиків повинен обов'язково виступати за межи останніх.

При відкриванні ящиків обмотаних дротом, першочергово перерізається (перекушується) дріт в місцях кріплення. В ящиках з кришками, задвинутими в пази стінок, кришка витягується руками по звільнення закріп.

При відкритті ящиків мають бути збережені всі деталі (кришка, голівка, боки, планки) та цвяхи.

По звільненню ящиків чи кліток від товарів дощечки кришки вкладаються до середини ящика.

Кришки фанерних ящиків прикріплюються на колишнє місце двома цвяхами по одному з кожної сторони, в старі гнізда.

Картонні ящики відкриваються за допомогою металевих стержнів шляхом розрізання паперової смужки та підняття кришки.

Дерев'яні бочки відкриваються зі сторони зняття уторного та при підняття шийного обручів. Неприпустимо видаляти дно бочки за допомогою сокири або ударів по дну, виламувати дно, не знімаючи уторного обруча і не піднявши наступні 2-3 обручі. Після відкриття бочку звільняють від її вмісту, очищують і в середину вкладають верхнє дно; обручі у зворотній послідовності ставлять на місце.

Логістична схема операцій з тарою в роздрібній мережі

Рис. 11.7 Логістична схема операцій з тарою в роздрібній мережі

Заливні дерев'яні бочки відкривають шляхом вибивання заглушки, металеві бочки за допомогою спеціального ключа.

Решета та корзини першочергово звільняють від шпагату. Шпагат розв'язується або підрізається біля самої зав'язки, з тим, щоб він лишився придатним до вторинного використання. Фанерні та інші дощечки, якими були покриті решета, а також марля та полотно, що покривають корзини, зберігаються для вторинного використання.

Мішки відкривають спеціальними ножами зі сторони горловини, зберігаючи шпагат.

Звільнена від товарів та приведена в порядок тара повинна бути розсортована по видах і доставлена в спеціально відведеш місця збереження.

Дерев'яну тару зберігають на підтоварниках. Так, дерев'яні ящики укладаються в багатоярусні штабелі з вентиляційними просвітами, нещільною укладкою. Тару з-під товарів, що має специфічний запах, зберігають окремо. Мішки після чистки їх від залишків товарів сортирують по видах та категоріях і укладають на зберігання в сухих приміщеннях. Укладають їх у кипи по категоріях і до кожної кипи прикріпляють бірку, в якій вказують кількість та категорії мішків. Мішки по ступеню зносу підрозділяються на 6 категорій. Картонна, текстильна, паперова, скляна тара зберігається тільки в закритих приміщеннях.

Металеві бочки зберігаються на підтоварниках під навісом. Скляну тару, укладену в транспортну тару, можна зберігати під навісом.

Тара разового використання після відкриття та звільнення від товару підлягає утилізації. Паперова та картонна тара використовується в якості макулатури. Деяка частина полімерної тари може бути використана як вторинний матеріал хімічних виробництв. В якості тароматеріалів для ремонту тари можна використовувати відходи дерев'яної тари.

Тара зберігається в магазині (допустимий строк) до накопичення відвантаженої партії, рівній вмісту однієї транспортної одиниці. Потім тара при необхідності ремонтується та готується до відправки. Регулярний вивіз тари забезпечує підвищення культури торговельних підприємств.

Дерев'яна і картонна тара відправляється на таро-ремонтні підприємства чи повертається постачальникам продукції, але не пізніше ніж 30-денний строк від дня отримання товару.

Безпосереднім постачальником (підприємством виробника) товару чи іншим споживачем повинно бути повернено не менше 85% дерев'яної тари. Обсяг поверненої картонної тари повинен складати не менше 75% при між городніх поставках і не менше 65% при іногородніх поставках.

Підготовлену тару завантажують на засоби механізації і постачають до місця розвантаження і завантажують на транспортні засоби, додержуючи технологію укладки. Отже застосовують укладку ящиків "в перев'язку". Для поліпшення застосування ємності кузова ящики укладають "трійками", лотки — "двійками". При перевезенні ящиків різних розмірів використовують укладку "усередину". Після щільної укладки закривають брезентом і при відсутності загороджуючих щитів закріплюють мотузками.

Кінцевою операцією являється документальне оформлення вивозу тари матеріально відповідальною особою.

В магазинах особливе місце відводять такій важливій логістичній операції, як приймання скляної тари (посуду) від туристів. Ця операція включає якісне приймання кожної одиниці тари, розфасовки її по розмірам, розрахунків з туристами і потім відправка її постачальникам.

Збір може здійснюватися в магазині, в спеціальних приймальних пунктах і вдома. Збір посуду в великих магазинах може бути організований на основі самообслуговування. Покупці, що здають тару, сортують її і розставляють у ящики, завчасно підготовлені робітниками магазину з врахуванням обсягу приймального посуду. Розрахунок за посуд проводиться після перевірки відповідної тари встановленими розмірами, відсутності скалок і тріщин.

В приймальних пунктах теж передбачають самообслуговування з встановленням каси і контрольного пункту при вході.

Збір скляного порожнього посуду має велике народногосподарське значення. По-перше, якщо добре організувати збір скляного посуду і повторне використання, відпаде необхідність його виробляти в таких великих кількостях. По-друге, не менш важливим являється економічна проблема, що при вирішені питання безперешкодного приймання скляного посуду, менше б його викидалось, що пов'язано з екологічними негараздами.

Для вирішення цієї проблеми можна позичити наявний досвід в Німеччини. Зміст цього полягає в наступному. Якщо в родині звільнюється скляна тара з-під продуктів харчування, вам нема сенсу її накопичувати в квартирі, забивати склади та інші приміщення. Наприклад, звільнилась одна-дві пляшки з-під води чи пива, а вам необхідно йти в Кауфхалле (великий магазин самообслуговування) за купівлями. Ви берете ці пляшки з собою. Проходячи через касу в торговельну залу магазину, касир одразу ж повертає вам вартість пляшок і покупець відносить їх в спеціально відведене місце, де стоять піддони з інвентарем, багато обертовими ящиками чи тарою-обладнанням, куди ви маєте можливість їх поставити. Один продавець (з числа продавців-консультантів) слідкує, коли набереться на піддоні чи в тарі-об ладнай і визначена кількість скляного посуду. В результаті виникає велика вантажна одиниця, яку робітники за допомогою візка з низьким підйомом вил або ж малогабаритним електронавантажувачем підіймають на висоту 5-10 см від підлоги і переміщуються до місця накопичення відвантаженої тари, а по приходу таровозу вказаними механізмами переміщують її до кузова. Якщо раптово ви випадково забули залишити скляний посуд, у відведеному місці магазину, то ж проходячи через касу ви сплачуєте її вартість.

Такий засіб збирання скляного посуду не потребує спеціальних витрат часу населення на її здачу.

Для повернення скляного посуду слід використовувати прогресивну технологію. При її втілювані простій транспорту під навантажувально-розвантажними операціями зменшується майже в 3 рази і збільшується його вантажна місткість, ефективно (на 30-40%) використовуються складські приміщення, одразу зменшується необхідність у вантажниках на всіх етапах товаро-переміщення. Економія витрат із заміною ящикової тари іншим видом упаковки з застосуванням піддонів і тари-обладнання складає майже 26 грн. на кожній тонні (нетто) перевезеної готової продукції, включаючи повернення скляної тари. Загальна економія приведених народногосподарських витрат при цьому досягає десь 40 грн. перевезеної продукції в комплексі з поверненням скляної тари. Розфасовування скляної тари у пакет-піддони безпосередньо в магазині і відправка постачальнику може виконуватися без усяких перешкоджань і засобів пакетування.

Використовуючи досвіт Німеччини по збиранню скляної тари магазинами в співвідношенні з прогресивною технологією повернення скло посуду постачальникам готової продукції вигідно не лише економічно, але і соціально. Економія вільного часу покупців важливий резерв підвищення культурного розвитку членів нашого суспільства.

11.5. Розробка логістичних карт і вибір раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів у роздрібній мережі туристського комплексу
Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу
12.1. Проблеми механізації праці в туристських комплексах у сучасних умовах
12.2. Немеханічне торговельне устаткування й інвентар
Призначення не механічного торговельного устаткування, вимоги, пропоновані до нього.
Класифікація немеханічного торгового обладнання
Устаткування торговельних залів продовольчих магазинів туристського комплексу.
Устаткування торговельних залів непродовольчих магазинів самообслуговування.
Устаткування підсобних приміщень і торговельний інвентар.
12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru